Hz. Muhammed (sav) 'in Eyüp Sultan'a verdiği 5 öğüt
Hz. Muhammed'in, halk arasında Eyüp Sultan olarak bildiğimiz Eyyûb el-Ensârî'ye verdiği 5 öğüt ortaya çıktı.

İstanbul’un manevî sultânı, halk arasında “Eyyûb Sultân" diye meşhûr olan Hâlid bin Zeyd Ebû Eyyûb el-Ensârî (radıyallahü anh), bir gün Resûlullah

Efendimize (sallallahü aleyhi ve sellem) gelip dedi ki: “Ya Resûlallah! Bana öyle az ve öz bir nasîhat et ki, onu hem kafamda tutabileyim, hem de onunla amel edebileyim."

1- Halkın elinde olanlara göz dikme ve onlardan ümîdini kes. Bu, zenginliğin tâ kendisidir.


2- Tamahtan sakın. Zîrâ tamah peşînen fakîrliktir.


3- Namazı öyle kıl ki, sanki bu senin en son namazındır ve artık diri kalıp da diğer namazı kılamayacaksın.


4- Sonradan mecbûr kalıp da özür dileyeceğin bir ameli yapmaktan sakın.


5- Kendin için istediğin (arzu ettiğin, sevdiğin) şeyi dîn kardeşin için de iste (arzû et, sev)."