Sibirya kurdu ya da Haski (Husky), yüzyıllarca kızak çekme, ren geyiği çobanlığı ve bekçilik görevlerinde kullanılmış, zeki, sosyal, inatçı ve haylaz bir köpek ırkıdır.

Bu ırk yüzyıllarca Sibirya'da Çukçi halkı tarafından kızak çekme, Ren geyiği sürülerini gütmede ve bekçi köpeği olarak kullanılmışlardır. 1905 yılında bu köpekler Alaskaya götürüldü. Bölgede 1925'te ortaya çıkan Difteri salgını için gereken ilaçları, bu köpeklerden oluşan bir sürü bölgeye getirmeyi başarmıştır ve bu olaydan sonra insanların dikkatini çekmiştir.

Sibirya kurdunun ortalama ömrü 11-13 yıldır. Erkeğinin ağırlığı 20-27 kg, dişisinin ağırlığı ise 16-23 kg'dır.

Özgürlüklerine düşkünlükleri ve inatçılığıyla tanınırlar. Sıcağı hiç sevmezler, eksi 60 derece soğukta yaşayabilirler.

Zeki, fazlasıyla oyuncu, sosyal, ailelerine bağlı ancak inatçı ve haylazdırlar. Eğitim verilmesi zor bir ırktır. Çok kolay öğrenirler ama kendi mantıklarınca amaçsız buldukları komutlara uymamakta ısrar ederler. Evdeki veya çevrelerindeki diğer hayvanlarla çok iyi geçinirler ancak fare ve küçük kuşlar gibi küçük hayvanları avlamaya meyillidirler. Çok kolay öğrenirler ancak komutlara cevap almak için sabır ve tutarlılık gerekir. Hava sıcak olmadığı sürece koşup oynamayı çok severler ancak sıcaklarda korunmalı serin bir yerde tutulmalıdırlar.

Bu köpeklerin karakteristik bir özelliği de havlamayı pek sevmemeleridir, o yüzden de bekçi köpeği olarak pek uygun değildirler. Havlamamalarına karşın ulumayı severler. Çocuklarla araları çok iyidir, onlara karşı çok tutarlı ve sabırlıdırlar. Sık kürkleri nedeniyle sıcağa tahammülleri yoktur. Özgürce koşup oynamayı çok severler. Boş bırakılmaya gelmezler çünkü kaçıp başı boş gezmeye bayılırlar.

Kaynak: wikipedia