Ptolemy, M.S. 2. yüzyılda yaşamış bir gökbilimci ve matematikçidir. Bir gökbilimci olarak şöhreti 13 ciltlik çalışmasından (The Mathematical Collection) gelir. İskenderiye kütüphanesinin yakılmasından sonra Araplara geçen çalışma al-Megiste olarak bilinir. Avrupalıların çevirileri Almagest olarak adlandırılmış ve bin yıldan daha uzun süre en meşhur kitap olarak kalmıştır. Ptolemy, Hipparchus'un yıldız kataloğunu 1022 yıldıza genişletti ve presesyonu dikkate alarak eski yıldız konumlarını düzeltti (bu tür düzeltmeler günümüzde de yapılmaktadır). Bilinen en iyi çalışması Güneş, Ay ve gezegenlerin konumlarını belirlemeye yarayan "epicycle kuramı" veya "Ptolemic kuram" dır. Hipparchus'u izleyen Ptolemy, Yer'i gezegen sisteminin merkezine yakın bir yerde kabul etti. Yer'den dışa doğru sırayla Ay, Merkür, Venüs, Güneş, Mars, Jüpiter ve Satürn'ün dolandığı dairesel yörüngeleri yerleştirdi. Bugün biliyoruz ki gezegenler Yer'in etrafında dairesel yörüngelerde değil Güneş etrafında eliptik yörüngelerde dolanıyorlar. Gezegenler, 1500 yılına kadar yıldızlar arasında hareket eden ışıklı daireler olarak bilinirdi.