Selahaddin Eyyubi, 1183'te Diyarbakır'ı kuşattığında, Nisanoğulları'nın kendisine bir elçi gönderdiği söylenir. Elçi Eyyubi'ye şu öneride bulunur:

- Kentte bir kütüphanede yetmiş deve yükü kitap var, sarayda da yetmiş yük altın gümüş ve değerli eşya. Sultan hangisini yeğ tutarsa o kalacak. Öbürlerini götürmeye izin verirlerse, yarından tezi yok, Nisanoğulları kentin anahtarlarını vermeye hazırdır.

Eyyubi'nin yanıtı şu olur:

- Altını gümüşü her zaman bulurum. Ancak bilgiyi bulmak güçtür. Kütüphaneye dokunmasınlar, başka ne varsa alıp götürsünler.

Bu söylentiye göre ertesi gün kenti alan Selahaddin Eyyubi, kitapları daha sonra Mısıra taşıtmıştır.