Periyodik Tablo ve Elementler

Dimitri İvanoviç Mendeleyev Periyodik tablo kimyasal elementlerin sınıflandırılması için geliştirilmiş tablodur.Dilimizde periyodik tablo, periyodik cetvel, periyodik çizelge, elementler tablosu gibi birçok şekilde isimlendirilmiştir. Bu tablo...

 1. #1
  Periyodik Tablo ve Elementler
  Periyodik tablo kimyasal elementlerin sınıflandırılması için geliştirilmiş tablodur.Dilimizde periyodik tablo, periyodik cetvel, periyodik çizelge, elementler tablosu gibi birçok şekilde isimlendirilmiştir. Bu tablo bilinen bütün elementlerin artan atom numaralarına (buna proton sayısı da denir) göre bir sıralanışıdır. Periyodik cetvelden önce de bu yönde çalışmalar yapılmış olmakla birlikte, icadı genellikle Rus kimyager Dimitri Mendeleyev'e maledilir. 1869'da Mendeleyev, tabloyu, atomların artan atom ağırlıklarına göre sıralandıklarında belli özelliklerin tekrarlanıyor olmasından oluşturmuştur.

  Aynı cins atomlardan oluşan ve kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere element denir. Kimyasal elementler aynı atom numarasına sahipdirler. Atom numarası atomdaki proton sayısını (cekirdek yükünü) gösteren sayıdır. Bir elementin böylece tüm atomlarında aynı sayıda proton bulunur. Proton sayıları aynı, nötron sayısı (kütle numaraları (= proton sayısı + nötron sayısı)) farklı atomlara izotop denir.

  Toplam 118 adet element bulunmuştur. Bunların 94 tanesi Dünya üzerinde doğal olarak bulunmaktadır. 80 adet element sabit izotopa sahiptir. Bu elementler, atom numarası 43 ve 61 (teknetyum ve prometyum) dışında atom numarası 1'den 82'ye kadar olan atomlardır. Atom numarası 83 ve daha fazlası olan atomlar (bizmut ve fazlası) kesinlikle sabit değildirler ve radyoaktif özellikler barındırırlar. Atom numarası 83'ten 94'e kadar olanlar sabit değillerdir.

  Altın, gümüş, kalay, bakır, kurşun ve civa gibi elementler eski çağlardan beri biliniyordu. Bir elementin ilk bilimsel olarak bulunması 1649 yılında Henning Brand'ın fosforu bulmasıyla başlamıştır. Bundan sonraki 200 yıl boyunca elementler ve onları bileşikleri hakkında kimyacılar tarafından pekçok bilgi elde edilmiştir. Bununla beraber 1869 yılına kadar toplam 63 element bulunabilmiştir.

  1817 yılında Johann Dobereiner benzer kimyasal özelliklere sahip olan stronsiyum, kalsiyum ve baryuma bakarak, stronsiyumun atom ağırlığının kalsiyum ve baryum atom ağırlıklarının ortasında olduğuna dikkat çekmiştir. 1829 yılında klor, brom ve iyot üçlüsünün de benzer özellikler gösterdiği bulunmuştu. Yine benzer davranış lityum,sodyum ve potasyum için de gözleniyordu. 1829 ve1858 yılları arasında bu konuda pek çok araştırma yapıldı. Bu sırada halojenler grubu katıldı. Oksijen, kükürt,selenyum ve tellür bir grubun üyesi olarak düşünülürkenazot, fosfor, arsenik, antimon ve bizmut başka bir grup içine yerleştirildiler.

  İlk periyodik tabloyu oluşturma şerefi Fransız bilim adamı A. E. Beguyer de Chancourtois'e düştü. De Chancourtois, silindirin çevresine 16 kütle birimleri yerleştirerek elementleri buraya oturttu. Benzer özelliklerdeki elementler bu silindir üzerinde düşey satırlarda gruba ayırmıştı. Atom ağırlıkları sekizin katı kadar olan elementlerin özellikleri benzerdi. 1864 yılında yazılan bir yazıda Newlands bunu Oktav kanunu (Law of Octaves) olarak tanımladı. Bu kanuna göre herhangi bir element tablodaki sekizinci elementle benzerlikler gösteriyordu.

  Genelde periyodik tablonun babası olarak Alman bilim adamı Julius Lothar Meyer ve Rus bilim adamı Dimitri Mendeleyev kabul edilir. Her ikisi de birbirinden habersiz olarak dikkate değer benzer sonuçlar ürettiler. Mendeleyev atomların artan atom ağırlıklarına göre sıralandıklarında belli özelliklerin tekrarlandığını görmüştür. Daha sonra elementleri tekrarlanan özelliklerine göre alt alta sıralayarak ilk iki periyodu yedişer, sonraki üç periyodu ise onyedişer element içeren bir periyodik sistem hazırlamıştır. Mendeleyev'in hazırladığı periyodik sistemde bazı yerleri henüz keşfedilmemiş elementlerin olduğunu düşünerek boş bırakmıştır. Daha sonra bulunan skandiyum, galyum, germanyum elementleri tablodaki boşluklara yerleşmişlerdir.

  1895 yılında Lord Rayleigh, yeni bir soygaz (argon) keşfettiğini bildirdi. Bu element periyodik tabloda bilinen hiçbir yere oturtulamadı. 1898 yılında William Ramsay bu elementin klor ile potasyum arasında bir yere konulabileceğini önerdi. Helyum da aynı grubun bir üyesi olarak düşünüldü. Bu grup elementlerinin değerliklerinin sıfır olması nedeniyle sıfır grubu olarak adlandırıldı.

  Mendeleyev'in periyodik tablosu her ne kadar elementlerin periyodik özelliklerini gösterse de neden özelliklerin tekrarlandığı konusunda herhangi bir bilgi vermemektedir.

  1911'de Ernest Rutherford atom çekirdekleri alfa parçacıklarının saçılması deneyiyle çekirdek yükünün belirlenebileceğini gösterdi. Rutherford'un gösterdiği diğer bir şey bir çekirdeğin yükünün atom ağırlığı ile orantılı olduğuydu. Yine 1911'de A. Van den Broek bir seri çalışmasıyla elementlerin atom ağırlıklarının atom üzerindeki yüke yaklaşık eşit olduğunu gösterdi. Bu yük daha sonra atom numarası olarak tanımlandı ve periyodik tablodaki elementleri yerleştirmede kullanıldı. 1913 de Henry Moseley bir grup elementin X-ışınlar tayf çizgilerin dalga boylarını ölçerek, atom numarası ile elementlerin X-ışınları dalga boylarının ilişkili olduğunu gösterdi. Bu çalışma Mendeleyev, Mayer ve diğerlerinin yaptığı gibi atom ağırlıklarını temel seçmedeki yanlışlığı gösteriyordu.

  Fakat neden periyodik özellikler gözleniyor sorusunun yanıtı ise Niels Bohr'un elementlerdeki elektronik yapıyı incelemesiyle başlar denilebilir.

  Periyodik tablodaki en son büyük değişiklik, 20. yüzyılın ortalarında Glenn Seaborg'un çalışmasıyla ortaya çıktı.1940'da plutonyumu bulmasıyla başlayan araştırması, 94 den 102 ye kadar olan tüm uranyum ötesi elementlerin bulmasıyla sürdü. Periyodik tablodaki lantanit serisinin altınaaktinitler serisini yerleştirdi. 1951'de Seaborg bu çalışmaları ile kimyada Nobel ödülünü kazandı. 106 nolu element seaborgiyum (Sg) olarak adlandırıldı.




  Periyodik Tablo

  Grup 1A 2A 3B 4B 5B 6B 7B 8B 8B 8B 1B 2B 3A 4A 5A 6A 7A 8A
  Periyot
  1 1
  H
  2
  He
  2 3
  Li
  4
  Be
  5
  B
  6
  C
  7
  N
  8
  O
  9
  F
  10
  Ne
  3 11
  Na
  12
  Mg
  13
  Al
  14
  Si
  15
  P
  16
  S
  17
  Cl
  18
  Ar
  4 19
  K
  20
  Ca
  21
  Sc
  22
  Ti
  23
  V
  24
  Cr
  25
  Mn
  26
  Fe
  27
  Co
  28
  Ni
  29
  Cu
  30
  Zn
  31
  Ga
  32
  Ge
  33
  As
  34
  Se
  35
  Br
  36
  Kr
  5 37
  Rb
  38
  Sr
  39
  Y
  40
  Zr
  41
  Nb
  42
  Mo
  43
  Tc
  44
  Ru
  45
  Rh
  46
  Pd
  47
  Ag
  48
  Cd
  49
  In
  50
  Sn
  51
  Sb
  52
  Te
  53
  I
  54
  Xe
  6 55
  Cs
  56
  Ba
  57
  71
  72
  Hf
  73
  Ta
  74
  W
  75
  Re
  76
  Os
  77
  Ir
  78
  Pt
  79
  Au
  80
  Hg
  81
  Tl
  82
  Pb
  83
  Bi
  84
  Po
  85
  At
  86
  Rn
  7 87
  Fr
  88
  Ra
  89
  103
  104
  Rf
  105
  Db
  106
  Sg
  107
  Bh
  108
  Hs
  109
  Mt
  110
  Ds
  111
  Rg
  112
  Cn
  113
  Uut
  114
  Fl
  115
  Uup
  116
  Lv
  117
  Uus
  118
  Uuo
  Lantanitler 57
  La
  58
  Ce
  59
  Pr
  60
  Nd
  61
  Pm
  62
  Sm
  63
  Eu
  64
  Gd
  65
  Tb
  66
  Dy
  67
  Ho
  68
  Er
  69
  Tm
  70
  Yb
  71
  Lu
  Aktinitler 89
  Ac
  90
  Th
  91
  Pa
  92
  U
  93
  Np
  94
  Pu
  95
  Am
  96
  Cm
  97
  Bk
  98
  Cf
  99
  Es
  100
  Fm
  101
  Md
  102
  No
  103
  Lr
  Alkali metal Alkalin Lantanit Aktinit Geçiş metalleri Zayıf metaller Metaloid Ametal Halojen Soygaz Bilinmeyen


  Elementler
  Sembol İsim
  1 H Hidrojen
  2 He Helyum
  3 Li Lityum
  4 Be Berilyum
  5 B Bor
  6 C Karbon
  7 N Azot
  8 O Oksijen
  9 F Flor
  10 Ne Neon
  11 Na Sodyum
  12 Mg Magnezyum
  13 Al Alüminyum
  14 Si Silisyum
  15 P Fosfor
  16 S Kükürt
  17 Cl Klor
  18 Ar Argon
  19 K Potasyum
  20 Ca Kalsiyum
  21 Sc Skandiyum
  22 Ti Titanyum
  23 V Vanadyum
  24 Cr Krom
  25 Mn Mangan
  26 Fe Demir
  27 Co Kobalt
  28 Ni Nikel
  29 Cu Bakır
  30 Zn Çinko
  31 Ga Galyum
  32 Ge Germanyum
  33 As Arsenik
  34 Se Selenyum
  35 Br Brom
  36 Kr Kripton
  37 Rb Rubidyum
  38 Sr Stronsiyum
  39 Y İtriyum
  40 Zr Zirkonyum
  41 Nb Niobyum
  42 Mo Molibden
  43 Tc Teknesyum
  44 Ru Rutenyum
  45 Rh Rodyum
  46 Pd Paladyum
  47 Ag Gümüş
  48 Cd Kadmiyum
  49 In İndiyum
  50 Sn Kalay
  51 Sb Antimon
  52 Te Tellür
  53 I İyot
  54 Xe Ksenon
  55 Cs Sezyum
  56 Ba Baryum
  57 La Lantan
  58 Ce Seryum
  59 Pr Praseodim
  60 Nd Neodimyum
  Sembol İsim
  61 Pm Prometyum
  62 Sm Samaryum
  63 Eu Evropiyum
  64 Gd Gadolinyum
  65 Tb Terbiyum
  66 Dy Disprozyum
  67 Ho Holmiyum
  68 Er Erbiyum
  69 Tm Tulyum
  70 Yb İterbiyum
  71 Lu Lutetyum
  72 Hf Hafniyum
  73 Ta Tantal
  74 W Volfram
  75 Re Renyum
  76 Os Osmiyum
  77 Ir İridyum
  78 Pt Platin
  79 Au Altın
  80 Hg Cıva
  81 Tl Talyum
  82 Pb Kurşun
  83 Bi Bizmut
  84 Po Polonyum
  85 At Astatin
  86 Rn Radon
  87 Fr Fransiyum
  88 Ra Radyum
  89 Ac Aktinyum
  90 Th Toryum
  91 Pa Protaktinyum
  92 U Uranyum
  93 Np Neptünyum
  94 Pu Plütonyum
  95 Am Amerikyum
  96 Cm Küriyum
  97 Bk Berkelyum
  98 Cf Kaliforniyum
  99 Es Aynştaynyum
  100 Fm Fermiyum
  101 Md Mendelevyum
  102 No Nobelyum
  103 Lr Lavrensiyum
  104 Rf Rutherfordiyum
  105 Db Dubniyum
  106 Sg Seaborgiyum
  107 Bh Bohriyum
  108 Hs Hassiyum
  109 Mt Meitneriyum
  110 Ds Darmstadtiyum
  111 Rg Röntgenyum
  112 Cn Kopernikyum
  113 Uut Ununtriyum
  114 Fl Flerovyum
  115 Uup Ununpentiyum
  116 Lv Livermoryum
  117* Uus Ununseptiyum
  118 Uuo Ununoktiyum
  - - -
  - - -

 2. İlginizi Çekebilecek Benzer Konular

 3. #2
  Boyle calismalar cok guzel oluyor forum un kalitesi arttiyor.

 4. #3
  Yıllar sonra ilk defa karşıma çıktı. Az çekmedik bu tablo yüzünden. Tam kurtulduk yine çıktı

 5. Misafir - Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Misafir 04.12.2013
  #4

 6. Misafir - Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Misafir 16.12.2013
  #5
  yaa bana neden lantanitler ve aktinitler ayrı bir sırada yazılmış bu lazım bana

 7. Misafir - Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Misafir 13.12.2014
  #6
  periyot
  hele bn bıktım bu konudan da hocasından daaa

 8. Misafir - Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Misafir 04.01.2015
  #7
  periyodık cetveldeki elementlerin iyon yükleri nelerdir ?

 9. seda nur - Kullanıcı Resmi (Avatar)
  seda nur 28.03.2015
  #8
  çok saollun

 10. Misafir - Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Misafir 21.04.2015
  #9
  sdetrs
  güzel

 11. Misafir - Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Misafir 23.12.2015
  #10

Facebook Yorumları

Konu Bilgileri

Şu An Görüntüleyenler

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

  Bu Konu için Etiketler