Sayıştay Denetim Raporu'na göre bir çok bakanlığın toplamından daha fazla bütçeye sahip Diyanet'te 23 milyon lira "buharlaştı." Harcama hakkında bilgi vermeyen Diyanet'in konuyla ilgili yanıtı "Gelecek yıl bilgi veririz" oldu.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile ilgili Sayıştay 2014 yılı Denetim Raporu, devletin sosyal güvenlik alanında uğratıldığı zararı kalem kalem gözler önüne serdi. Sahte sigortalı sayısından haksız maaş ödemesine kadar birçok başlıkta zarar eden SGK, ayrıca 34 milyarlık prim borcunu tahsil etmek için yasal işlem başlatmadı.
Sayıştay tarafından yapılan tespitlerden ilki, prim borçlarının tahsil edilmemesi. Tespite göre SGK’nın alacağı olan prim borcunun toplamı 34 milyon 914 milyon lira. Aynı tespite göre, SGK yöneticileri, bu borcu alabilmek için yasal işlemi başlatmadı.
Bir başka tespit de sahte sigortalı sayısından edilen zarar. 18 milyon sigortalı çalışanın bulunduğu 2013 yılının mercek altına alındığı rapora göre, yıl içerisindeki sahte sigortalı sayısı bir milyon. Devletin sahte sigortalılar yüzünden ettiği zarar ise 594 milyon 134 bin lira.

'SEHVEN YEMİŞ’
Raporda, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2014’te kendi bütçesini 98 milyon lira aşarak 5 milyar 704 milyon 466 bin lira harcadığı belirtildi. Sayıştay raporunda Diyanet İşleri Başkanlığı’nın döner sermaye kaynaklarından kullandığı 23 milyon liranın akıbetinin nerede olduğunun bilinmediğine dikkat çekildi. Diyanetin 2014 yılı faaliyet raporunun incelenmesinde genel bütçe kaynaklarından tahsis olunan ödeneklerin kullanımına ilişkin yer verilirken, bu 23 milyon hakkında bilgi verilmediğinin altı çizildi. Diyanet’in konuyla ilgili yanıtı ise “Gelecek yıl bilgileri veririz" oldu.
Kurumun faaliyet raporunda ayrıca 2013 yılı iç ve dış mali denetim sonuçları hakkında özet bilgilere yer verilmediği tespit edildi. Diyanet’in mali denetim sonuçları hakkında neden özet vermediği yönündeki soruya verdiği yanıt ise “Sehven olmuş" şeklinde oldu.