Zerdüştler, ölülerin gömülmesi ya da yakılması gerektiğine inanmazlar. Bu insanlar, ölülerini kuşlara yem olarak atmanın doğru ve sağlıklı bir karar olduğuna inanırlar. Tabi ki bu işin de bir kuralı var, sevdiğiniz insanları öyle ulu orta kuşlara atamıyorsunuz. Zerdüştler de bu sorunu çözmek için 'Sessizlik Kulesi' adı verilen bir yer yapmışlar. Kule, tam bir işkence odası gibi görünse de buradaki herkesin ölü olduğundan kesinlikle emin olabilirsiniz.

Bu kulelerle ilgili bilinen ilk kayıt 9. yüzyıla kadar gidiyor


Zerdüştlerin Sessizlik Kulesi
Zerdüşt geleneğinde, insanlar öldükten sonra iblislerin vücudun içine girdiği düşünülüyor. Kurtulmanın tek yolu ise vücudu arındırmak için bedenlerin kuşlara verilmesi.

Her kule üç bölümden oluşuyor


Zerdüştlerin Sessizlik Kulesi
En dıştaki halka erkekler, ikinci halka kadınlar ve en içteki halka da çocuklar için kullanılıyor.

Vücutlar yaklaşık bir yıl boyunca burada kalıyor


Zerdüştlerin Sessizlik Kulesi
Cesetler bir yıl boyunca güneşte pişip kuşlar tarafından parçalanıyor.

Daha sonra kemikler, ölülerin kemiklerinin konduğu bir çukura yerleştiriliyor


Zerdüştlerin Sessizlik Kulesi
Burada tamamen çürüyüp toprağa karışıyorlar.

Kuleler, çevredeki köylerden uzakta tutuluyor


Zerdüştlerin Sessizlik Kulesi
Kuleye sadece Zerdüşt tabutu taşıyanların girmesine izin veriliyor. Bu uygulama bizler için oldukça tuhaf görünebilir; ancak Zerdüştler için ölüleri toprağa gömmek mi yoksa kendi uygulamaları mı daha garip bilemiyoruz.

Kaynak:
İşkence Tapınağı Gibi Görünen Bu Kulenin Hangi Amaca Hizmet Ettiğini Öğrenince Çok Şaşıracaksınız! - onedio.com
The Tower Of Silence Holds A Strangely Beautiful Secret