Hiz oğlanı, hiz oğlan veyahut hiz diye adlandırılan erkek fahişelere verilen isim. Bu kimselerin oluşturduğu meslek gurubuna hizan denirdi. Bu kimseler daha çok yer tuttukları yerler hamamlar olduğu için hamam oğlanı adıyla da anılmaya başlanmıştı ve vergiye tabi vesikali kişilerdi. 17 nci yuzyıldan kalma Dellaknâme-i Dilgüşâ adlı yazmada da bahsedilir.

Murat Bardakçı'nın bir yazısında onlarla ilgili detaylar da vardır. O yazıdan bir örnek:

Bazı özel zevklere hitap eden hususi hamamlarda kimi delláklar yahut müşterinin beraberinde getirdiği genç arkadaşı sözkonusu 'özel' işi yerine getirir ama bu kişilere 'hamam oğlanı' değil, 'hiz oğlanı' denirdi. Hiz oğlanları mutlaka kayıt altına alınır ve ellerinde günümüzün hayat kadınlarının kullandığı vesikaların benzeri olmadan çalışmalarına izin verilmezdi.