Osmanlı İmparatorluğu Kronolojisi 1700 - 1799

1700-1799 yılları arası
1700

Ruslar'la ıstanbul Antlaşması'nın imzalanması

1701

Basra'da Osmanlı yönetiminin yeniden kurulması

1701

Gürcistan'da Açıkbaş Hanlığı'nın isyanının bastırılması

1703

Edirne Vak'ası, II. Mustafa'nın tahttan indirilmesi, III. Ahmed'in tahta çıkışı

1703

"Tuğralı" altın paranın piyasaya çıkarılması

1711

Rusya'ya karşı Zaferi ve Prut Antlaşması

1713

Rusya'yla Edirne Antlaşması

1715

Venedik ile savaş ve Mora Seferi

1718

Pasarofça Antlaşması

1718

Valilerin sefer masraflarını karşılamak üzere "imdadiyye-i seferiyye" toplamalarının kabulü

1720

Batıya hediye gönderilen ilk mehter takımı (III. Ahmed tarafından Lehistan'a)

1720

III. Ahmed için tasvirleri Levni tarafından yapılan Surname-i Vehbi

1721

Çelebi Mehmed Efendi'nin sefaret vazifesiyle Fransa'ya gidişi

1723

ıran seferinin üç cepheli olarak açılışı

1724-1725

Tebriz ve Cence'nin alınışı

1726

ıbrahim Müteferrika tarafından ilk Türk matbaasının kuruluşu

1729

"Zer-i mahbub" adıyla yeni bir altının piyasaya sürülmesi

1729

Cevheri'n nın Vankulu tarafından yapılan tercümesinin matbaada basılan ilk kitap olması

1730

Patrona Halil isyanı, III. Ahmed'in hal'i, I. Mahmud'un tahta çıkışı

1733

ıran Savaşı'nın hızlanması, Nadir şah'ın başarıları

1735

Bonneval Ahmed Paşa (Comte de Bonneval) nezaretinde Humbaracı Ocağı'nın kurulması

1735

Osmanlı-Avusturya-Rus Savaşları

1739

Belgrad Antlaşması

1739

Rus tüccarlarına Karadeniz hariç olmak üzere, Osmanlı suları ve topraklarında ticaret hakkı tanınması

1745

Matbaanın kurucusu ıbrahim Müteferrika'nın ölümü

1746

Osmanlı-ıran barışı (Kerden Antlaşması)

1751

Osmanlı musikisi üzerine Batıda yazılan ilk eser (Charles Fonton'un Essai'si)

1754

I. Mahmud'un ölümü, III. Osman'ın tahta çıkışı

1757

III. Osman'ın ölümü, III. Mustafa'nın tahta çıkışı

1768

Osmanlı-Rus Savaşı'nın başlaması

1770

Rus filosunun ıngilizler'in yardımıyla Akdeniz'e girmesi

1771

Kırım'ın işgali

1772

Tersane yakınlarında Topçu Mektebi'nin kurulması

1773

Mühendishane-i Bahr-i Hümâyun'un kuruluşu

1773-1774

Darphanenin Hazine-i Amire'nin yedeği vazifesini görmeye başlaması

1774

3. Mustafa'nın ölümü ve 1. Abdülhamit'in tahta çıkışı

1774

Avrupa tarzında teşkil edilmiş olan Sürat Topçuları Ocağı'nın kurulması

1774

Küçük Kaynarca Antlaşması ve Ruslar'a Karadeniz'de seyrüsefer hakkı tanınması (21 Temmuz)

1776

Mühendishane-i Bahr-i Hümâyun'un açılışı; Boğdan Prensi Alexandır ıspilanti Bey'in Bükreş ve Yaş'ta Rum Ortodoks cemaatinde yeni tarz eğitimin ilk adımları atması, Aynalıkavak Antlaşması

1783

Rusya'nın Kırım'ı ilhakı

1784

Avusturyalılar'a Karadeniz'de seyrüsefer hakkı verilmesi

1784

Osmanlı Devleti'nin Rusya'nın Kırım'ı ilhakını bir "sened" ile resmen tanıması (8 Ocak)

1787-1788

ıstanbul'da bulunan Fransız uzmanların ve subayların tamamen ülkelerine dönmeleri

1787

Osmanlı-Rus Savaşı'nın ilanı (17 Ağustos)

1788

Yılan Adası Deniz Savaşı

1788

Rusya'nın müttefiki sıfatıyla Avusturya'nın da savaşa girmesi (9 şubat)

1789

Özi Kalesi'nin Ruslar tarafından zaptı

1789

I. Abdülhamid'in ölümü ve III. Selim'in tahta çıkması (7 Mayıs)

1789

Osmanlı-ısveç ittifakı 11 Temmuz

1790

ılk resmi Ermeni mektebinin Kumkapı'da açılması

1790

Osmanlı-Prusya ittifakı (31 Ocak)

1790

Avusturya'nın Prusya tarafından barışa zorlanması. Reichenbach Konvansiyonu (27 Temmuz)

1790

Yergöğü Mütarekesi (18 Eylül)

1790

Kili ve ısmail kalelerinin Rusya tarafından zaptı

1791

Avusturya ve Osmanlı Devleti arasındaki son savaşın bitirilmesi. Ziştovi Antlaşması (4 Ağustos)

1791

Rus Savaşı'nın sonu. Kalas Mütarekesi (11 Ağustos)

1792

Nizam-ı Cedid hareketinin başlaması

1792

III. Selim devrinde 100'lük guruş basılması

1792

Yaş Antlaşması (10 Ocak)

1793

Daimi elçiliklerin ıslahı ve Londra, Paris ve Viyana'da daimi elçilik ihdası

1793

Nizam-ı Cedid Ordusu'nun Kuruluşu

1793

Hasköy'de Mühendishane-i Cedide'nin açılması

1793

Zahire Nezareti'nin kurulması

1793-1794

Baruthane-i Amire'de ıngiliz perdahı barut imaline başlanması

1794

Halkalı'da yapılan Azadlu Baruthanesi'nin faaliyete geçmesi

1795

Lehistan'ın Avrupa haritasından silinmesi

1795

Cezayir'in şanlı denizcileri (Barbaros'un torunları) ıspanyol limanı Cadiç açıklarında Amerika ile yaptığı savaşı kazanarak her yıl vergi aldı.

1795

Mühendishane-i Berr-i Hümâyun'un açılışı; Osmanlı sarayında ilk yabancı bando (Napolyon'un III. Selim'e gönderdiği)

1797

Paris, Viyana ve Berlin'de daimi elçilikler ihdası

1797

Pazvandoğlu isyanı

1797

Venedik Devleti'nin ortadan kaldırılması (17 Eylül)

1798

Fransa'ya karşı Osmanlı-Rus ittifakı (3 Ocak)

1798

Fransa'nın Mısır'a saldırması (1 Temmuz)

1798

Fransa'ya savaş ilanı (3 Eylül)

1799

Fransa'ya karşı ıngiltere ile ittifak (5 Ocak)

1799

Napolyon'un El-Ariş ve Gazze'yi ele geçirmesi (şubat)

1799

Napolyon'un Akka'da Cezzar Ahmed Paşa tarafından mağlup edilmesi (Mayıs)

1799

Napolyon'un Fransa'ya dönmesi, Mısır'ın işgalinin devamı (Ağustos)