Osmanlı İmparatorluğu Kronolojisi 1600 - 1699

1600-1699 yılları arası
1600

Kanije'nin fethi

1601

Kanije Savunması

1601

ıngiliz tüccarının ödeyeceği gümrük resminin %3'e indirileceğinin ahidnameye derci

1603

Osmanı-ıran Savaşı'nın başlaması, Tebriz ve Nahçıvan'ın kaybı

1603

III. Mehmed'in vefatı, I. Ahmed'in tahta geçişi

1603

Trablusgarp'ta Dayıların yönetimi ele geçirmeleri, Osmanlı otoritesinin zayıflaması

1604

Revan'ın ıran'a kaybı

1604

Yusuf Sinan Paşa'nın sonuçsuz ıran seferi

1604

Vaç, Papa ve Pește'nin Avusturya'dan geri alınması, sonuçsuz Estergon Kuşatması

1605

ıran'a karşı Urmiye yenilgisi

1605

Estergon'un Avusturya'dan geri alınması, Veszprém ve Polata'nın fethi

1606

Gence'nin ıran'a kaybı

1606

Avusturya ile Zitvatorok Antlaşması

1607

şamahı ve şirvan'ın ıran'a kaybı

1607

Oruçovası zaferiyle Canboladoğlu Ayaklanmasını bastırması

1608

Alaçayır zaferiyle Kuyucu Murat Paşa'nın Kalenderoğlu Ayaklanmasını bastırması

1609

Üsküdar Seferiyle Kuyucu Murat Paşa'nın Celalileri tamamen etkisiz hale getirmesi

1610

Kuyucu Murat Paşa'nın sonuçsuz Tebriz seferi

1612

ıran'la Nasuh Paşa Antlaşması

1612

Hollanda ile ilk ticaret anlașması

1614

Damat Halil Paşa'nın Malta ve Trablusgarp seferi

1615

ıran Savaşı'nın yeniden başlaması

1616

Sonuçsuz Revan Kuşatması

1616

ıstanbul'da Sultan Ahmet Camii'nin inşasının tamamlanması

1617

Lehistan'a karșı Turla zaferi, Lehistan'la Busza Antlaşması

1617

I. Ahmed'in ölümü ve I. Mustafa'nın tahta geçişi

1618

I. Mustafa'nın tahttan indirilmesi ve II. Osman'ın tahta geçişi

1618

ıran'a karşı Pül-i şikeste yenilgisi, Serav Antlaşması

1620

Lehistan'a karşı Tutora zaferi

1621

II. Osman'ın Lehistan seferine çıkışı (Hotin seferi) - Hotin Antlaşması

1622

II. Osman'ın katli ve I. Mustafa'nın yeniden tahta çıkışı

1623

I. Mustafa'nın tahttan indirilip IV. Murad'ın tahta çıkışı

1623

ıran ile savaşın yeniden başlaması

1624

Bağdat'ın ve Irak'ın ıran'a kaybı

1624

Kazakların ıstanbul Boğazını yağmalamaları

1625

Kazaklara karșı Karaharman zaferi

1625-1626

Sonuçsuz Bağdat Kușatması

1626

Yemen'de Zeydi ayaklanmasının bașlaması

1627

Asi Abaza Mehmed Paşa'ya karşı sonuçsuz Erzurum Kușatması, Ahıska'nın ıran'a kaybı

1627

Avusturya'yla Sonbor Antlașması

1628

Asi Abaza Mehmed Paşa'nın Erzurum Kușatması'nda yenilmesi, Ahıska zaferi sonucunda Ahıska'nın geri alınması

1629

Yemen'de Zeydilerin Taiz ve Sana'yı ele geçirmesi

1629

Cizvitler tarafından, ıstanbul'da "Saint Georges" Fransız okulu ile yine "St. Louis Dil Oğlanlar Mektebi'nin kurulması

1630

Hemedan Seferi, Mihriban zaferi ve Sonuçsuz Bağdat Kușatması, Çınargediği yenilgisi

1630

Yemen'de Taiz yenilgisi, Aden'in Zeydilere kaybı

1631

Hille'nin ıran'a kaybı

1633

Sonuçsuz Aden Kuşatması, Zebid'in Zeydilere kaybı

1633

ıran'ın sonuçsuz Van kușatması

1633

Lübnan'da Maanoğlu II. Fahreddin ayaklanmasının bastırılması

1633

Lehistan'la Eskitabur Muharebesi

1634

ılk şeyhülislam katli (Ahizade Hüseyin Efendi)

1634

Lehistan'la barış antlașması

1635

IV. Murad'ın Revan Seferi

1635

Muha'nın kaybıyla Zeydiler'in Yemen'de Osmanlı egemenliğine son vermeleri

1636

Revan'ın ıran'a kaybı, Mihriban yenilgisi

1637

Kazakların Azak'ı ele geçirmeleri

1638

Bağdat Seferi ve Bağdat'ın alınışı, Irak'ın Osmanlı idaresine dönüşü

1638

Venediklilerin Avlonya baskını

1639

ıran'la Kasr-ı şirin Antlaşması

1639

Venedik'le barış antlașması

1640

IV. Murad'ın ölümü, ıbrahim'in tahta çıkışı

1641

Sonuçsuz Azak kușatması

1642

Avusturya'yla 2. Sonbor Antlașması

1642

Azak'ın Kazaklardan geri alınması

1645

Girit seferinin açılışı, Hanya'nın alınışı

1648

ıbrahim'in tahttan indirilmesi, IV. Mehmed'in tahta çıkışı, ıbrahim'in katli

1648

Sultanahmet Camii Vakası

1648

Kandiye kuşatması

1649

Venediklilere Foça yenilgisi

1651

Venediklilere Paros yenilgisi

1654

Venediklilere karşı Çanakkale'de galibiyet ve Değirmenlik (Milos) zaferi

1655

Venediklilere Çanakkale yenilgisi

1656

Çanakkale Boğazı'nın Venedik ablukası altına alınması, Limni, Bozcaadave Semadirek’in kaybı, Venediklilere Çanakkale yenilgisi

1656

Çınar Vak'ası

1656

Köprülüler devrinin başlaması

1657

Venediklilere karşı Çanakkale'de galibiyet, Limni, Bozcaadave Semadirek’in geri alınması

1658

Rakoçi'nin başlattığı Erdel isyanına müdahale, Yanova'nın fethi

1658-1659

Abaza Hasan Paşa'nın Anadolu'daki ayaklanmasının bastırılması

1659

Eflak isyanının bastırılması

1659

Cezayir'de Yeniçeri ağalarının yönetimi tamamen ellerine geçirmeleri

1660

Varadin'in fethi

1661

Erdel isyanının bastırılması

1663

Osmanlı-Avusturya Savaşı'nın başlangıcı, Uyvar'ın Fethi

1663

Lahsa Eyaleti topraklarının Benî Halid kabilesi tarafından ele geçirilmesi

1664

St. Gotthard Muharebesi ve Avusturya ile Vasvar Antlaşması

1666

Girit'in tamamen alınması için harekatın başlatılması

1669

Kandiye'nin alınışı, Girit'in tamamıyla Osmanlı hakimiyetine girişi

1669

Dinyeper'in batısındaki Kazakların Osmanlı himayesine girmeleri

1671

Cezayir'de denizci kökenli Dayıların Yeniçeri Ağalarının yönetimini sonlandırmaları, Osmanlı otoritesinin sembolik hale dönüşmesi

1672

Lehistan 'la savaş, Kamaniçe'nin alınışı, Podolya'nın fethi, Bucaş Antlaşması

1673

Hotin'in Lehistan'a kaybı, Lehistan'ın Boğdan'ı istilası

1674

Hotin'in Lehistan'dan geri alınması, Ukrayna'nın doğusunda fetihler

1675

Ukrayna'nın batısında fetihler, sonuçsuz Lviv kuşatması

1676

Lehistan'la ızvança Muharebesi ve sonucunda ızvança Antlaşması

1676

Rusya'nın Çehrin'i ele geçirerek Osmanlı himayesindeki Kazak hatmanını esir etmesi

1677

Osmanlı-Rus Savaşı'nın başlaması, sonuçsuz Çehrin kuşatması

1678

Çehrin Kalesi'nin fethi

1679

Çehrin'e tekrar saldıran Ruslara karşı sefer kararı, barış müzakerelerinin başlaması

1680

Hollanda'yla ticaret anlaşması

1681

Ruslarla Bahçesaray Antlaşması, Dinyeper'in batı kıyısındaki Osmanlı egemenliği kabul edildi

1682

Orta Macar isyanına müdahale, Kosice, Filek ve Honad'ın fethi

1683

II. Viyana Kuşatması, peşinden Ciğerdelen Savaşı ve Osmanlı-Kutsal ıttifak Savaşları, Estergon'un kaybı

1684

Avusturyalıların Budin kuşatmasının püskürtülmesi

1685

Uyvar'ın Avusturya'ya kaybı

1686

Budin'in Avusturya'ya kaybı

1687

IV. Mehmed'in tahttan indirilmesi, II. Süleyman'ın tahta çıkışı

1687

Başta Eğri Kalesi olmak üzere Macaristan'da Avusturyalılara büyük toprak kayıpları, Mohaç Muharebesinde yenilgi,

1687

Morave Bosna'da Venedik'e toprak kayıpları, Venedik'in Eğriboz'u kuşatması

1688

Sancak Vakası

1688

Belgrad'ın Avusturyalılara kaybı

1688

Kırım Hanlığı'nın Lehistan'a karşı zaferleri

1688

Eğriboz'un Venedik kuşatmasından kurtarılması

1689

Avusturyalıların Bosna'dan çıkarılması, Batoçine yenilgisi, Niş'in kaybı, Avusturyalıların Eflak'ı ve Kosova'yı istilası, Sırp asilerin Makedonya'yı istilası

1689

Urkapı'da Kırım Hanlığı'nın Rus taarruzunu püskürtmesi

1689

Venedik'e karşı Rodos önlerinde ve Mora'da deniz zaferleri

1690

Kanije Kalesi'nin Avusturyalılara kaybı

1690

Fazıl Mustafa Paşa'nın Pirot, Vidin, Niş ve Belgrad'ı geri alışı

1690

Avlonya'nın Venediklilerden geri alınışı

1691

II. Ahmed'in tahta çıkışı

1691

Salankamen Muharebesi'nde yenilgi, Varadin'ın kaybı

1692

Lübnan'daki karışıklıkların bastırılması

1693

Avusturyalıların Belgrad kuşatmalarının püskürtülmesi

1694

Sonuçsuz Varadin kuşatması

1695

Kırım Hanlığı'nın Lehistan'a karşı Ukrayna içlerine başarılı akını

1695

Sakız Adası'nın kaybı ve hemen geri alınması, Hersek'te Venediklilere karşı zafer

1695

II. Ahmed'in ölümü ve II. Mustafa'nın tahta çıkışı

1695

II. Mustafa'nın 1. Macaristan seferi, Lugoj ve Lipova'nın geri alınışı

1695

Rusların Azak'a saldırılarının püskürtülmesi

1696

II. Mustafa'nın 2. Macaristan seferi, Olaş zaferi

1696

Azak'ın Ruslara kaybı

1696

Sakız'de ve Mora'da Venediklilere karşı zaferler

1696

Basra'nın isyancıların eline geçmesi

1697

II. Mustafa'nın 3. Macaristan seferi, Zenta Muharebesinde yenilgi

1697

Bozcaada ve Andros önlerinde Venedik donanmasına karşı zaferler, Venediklilerin ve Avusturyalıların Bosna'dan püskürtülmeleri

1699

Karlofça Antlaşması'nın imzalanması, Macaristan'ın Avusturya'ya, Podolya ve Ukrayna'nın Lehistan'a, Mora'nın Venedik'e kaybı