Osmanlı İmparatorluğu Kronolojisi 1299 - 1399

1299-1399 yılları arası
1299

Söğüt'de Osmanlı'nın Osman Gazi tarafından kurulması

1300

Yondhisar ve Yenişehir kalelerin fethi.

1300

Yenişehir'in başşehir yapılması.

1302

Koyunhisar Muharebesi Osman'ın bölgede lider olması. Osmanlı ımparatorluğunun kuruluşu

1302

Köprühisar'ın Fethi

1303

ıznik Kuşatması

1303

Marmaracık Kalesi'nin Fethi

1306

Dinboz Savaşı sonucunda Kestel, Kete ve Ulubad kalelerinin fethi.

1306

ılk askeri antlaşma

1307

ıznik'in sıkıştırılması ve Yalova akını.

1308

Ulubat gölü üzerindeki Alyos adası, Aygut Alp’in oğlu Kara Ali tarafından barış yoluyla teslim alındı.

1308

ımralı Adası'nın Fethi ve Osmanlıların Marmara Adası'na dayanmaları.

1308

Koçhisar'ın Fethi

1313

Harmankaya Tekfuru Köse Mihail'in Müslüman olması, kalesi ve taraftarları ile birlikte Osmanlılara katılması.

1320

Osman Gazi’nin rahatsızlığı nedeniyle oğlu Orhan Bey yönetimi ele aldı.

1321

Mudanya'nın fethi

1324

Umur-Han Beyliği elindeki Akyazı'nın fethi.

1326

Orhan Gazi'nin tahta geçişi

1326

Bursa'nın Osmanlılar tarafından alınışı

1331

ıznik'in Osmanlılar tarafından alınışı

1331

ılk Osmanlı medresesinin ıznik'te Orhan Gazi tarafından kurulması

1334

Karesi Beyliği'nin ilhakı

1337

Kocaeli'nin Fethi

1346

Orhan Gazi'nin Kantakuzenos'un kızı ile evliliği ve Bizans ile ittifakı

1349-1352

Bizans'a yardım için Süleyman Paşa'nın Rumeli'ye geçişi ve Çimpe Kalesi'nin Osmanlılar tarafından üs olarak alınışı

1352

Osmanlılar'ın Cenevizliler'e Osmanlı topraklarında serbest ticaret yapma imtiyazı vermeleri

1353

Çimpe Kalesi'nin Osmanlılar tarafından alınışı

1354

Gelibolu'nun Osmanlılar tarafından alınışı

1361

Edirne'nin fethi

1361

Edirne'nin başkent oluşu

1362

Orhan Gazi'nin vefatı ve I. Murat'ın tahta çıkışı

1362

ılk müzikli spor gösterisi: Edirne Kırkpınar yağlı güreşleri

1362

Kadıaskerliğin teşkili

1363

Pençik Kanununun çıkışı

1364

Sırpsındığı Savaşı

1366

Gelibolu'nun Osmanlıların elinden çıkışı

1371

Çirmen Savaşı

1376

Bulgar Krallığı'nın Osmanlı hakimiyetini kabulü

1377

Gelibolu'nun Osmanlılar'a iadesi

1385-1386

Niş ve Sofya'nın Osmanlılar tarafından alınışı

1388

Ploşnik Muharebesi ve Balkan ittifakının teşekkülü

1389

I. Kosova Savaşı

1389

I. Murat'ın ölümü, Yıldırım Bayezid'in tahta geçişi

1390

Aydın-Saruhan-Germiyan-Menteşe beyliklerinin ilhakı

1390

Karaman Seferi, Konya'nın kuşatılması

1390

Gelibolu Tersanesi'nin inşası

1391

ıstanbul'un kuşatılması

1391

Eflak Prensliği ilk kez haraç vermeyi kabul etmiştir.

1392

Üsküp'ün fethi

1392

Candaroğulları Beyliği'nin Osmanlı topraklarına katılması.

1392

Hamitoğulları Beyliği'nin Osmanlı topraklarına katılması.

1392

Kırkdilim Muharebesi

1392

ışkodra'nın fethi

1393

Amasya'nın fethi

1393

Tırnova'nın fethi Böylece siyasi anlamda devam eden Bulgar krallığı tümüyle kaldırılarak Bulgaristan’ın tamamı ele geçirildi

1395

Anadolu Hisarı'nın inşa edilmesi.

1396

Niğbolu Savaşı

1397-1398

Karaman Beylerbeyliği'nin Osmanlı hakimiyetini kabulü

1398

Kadı Burhaneddin'in ölümü

1398

Karadeniz beyliklerinin ilhakı