Nemrut, hazırlattığı devasa odun yığınında Hz. İbrahim’i (a.s.) ateşe attırır; tam o sırada minnacık bir serçe belirir, ateşin üstünde gagasındaki bir damla suyu alevlerin üzerine bırakır.

Serçeye sorarlar:


“Be hey gafil, bir damlacık su koskoca ateşe ne yapar ki?"


Serçe cevap verir:


“Bir şey yapmayacağını ben de biliyorum ama hiç değilse tarafım bilinsin istedim."