Onların en büyük sermayesi Allah ve Resûlullah (sav) sevgisiydi. Bu sermaye onlara yetiyordu. Adamın bir gelip:

- Ey Allah’ın Resûlü! dedi. Kıyâmet ne zaman kopacak?

Peygamber Efendimiz, ona asıl gerekli olanı sordu:

- O gün için ne hazırladın?

Adam boynunu büktü ve:

- Ey Allah’ın Resûlü! Ben, ahiret için oruçtan, namazdan, sadakadan çok bir hazırlık yapmadım. Fakat ben, Allah ve Resûlü’nü seviyorum, deyince Peygamber Efendimiz:

Öyleyse sen, sevdiğinle beraber olacaksın! buyurdu.