Berat Kandili namazı kaç rekattır nasıl kılınır? Berat gecesi namazı saat kaçta kılınır?

Berat Kandili bu sene hicri takvime göre 21 Mayıs 2016 Cumartesi gününe denk geliyor. Peki Ramazan-ı Şerif'i müjdeleyen bu mübarek günde nasıl dua etmeliyiz? Berat Kandili namazı kaç rekattır? Nasıl kılınır? Berat Gecesini nasıl değerlendirmeliyiz? Berat Gecesinin faziletleri neler? Berat Kandili nasıl değerlendirilir? Berat Kandilinde nasıl dua edilir? İşte Berat gecesi nasıl değerlendirilmelidir? İşte detaylar Berat gecesi namazıyla ilgili detaylar..

Berat Kandili bu sene hicri takvime göre 21 Mayıs 2016 Cumartesi gününe denk geliyor. Peki Ramazan-ı Şerif'i müjdeleyen bu mübarek günde nasıl dua etmeliyiz? Berat Kandili namazı kaç rekattır? Nasıl kılınır? Berat Gecesini nasıl değerlendirmeliyiz? İşte detaylar..

Berat Kandili

Berat kelimesinin aslı ''Berâettir.''

Berat kelimesinin aslı ''Berâettir.'' Beraat sözlükte, ''bir zorluktan kurtarmak ve berî olmak'' demektir. Bu geceye, bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle mübarek gece; günahların affı ve kulların temize çıkarılması sebebiyle Beraat gecesi ve kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle de Rahmet gecesi gibi adlar da verilmiştir.

BERAT GECESİNİ NASIL DEĞERLENDİRMELİYİZ?

Berat Kandili

BERAAT GECESİ NAMAZI

*Resulullah(Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Beraat günü nafile namaz kılın ki, her rekatı size kaçırdığınız namazlar yerine sayılsın. Allahü Teala, inanan kulunu bir kere affedip, ondan amellerini kabul edince bir daha sonsuza kadar azab etmez."

Namazın 4 Rekat Olarak Kılınmasındaki Müjde:

*Bu gecede dört rekat namaz kılınır; şöyle ki:

Her rekatta 1 Fatiha'dan sonra 1 Zilzal suresi, 25 kere İhlas suresi okunur. Selamdan sonra secde yapılır ve secdede 7 Fatiha, 1 İhlas, 1 Felak, 1 Nas sureleri okunur.

100 kere:[Esteğfirullahellezi la ilahe illa Hüvel Hayyel Kayyume ve etubü ileyh]

100 kere: [Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedi'vve ala Alihi ve sahbihi ve sellim.]

100 kere: [La havle ve la kuvvete illa billah] okunur.

Berat Kandili

Namazın 12 Rekat Olarak Kılınmasındaki Müjde:

*Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Her kim Şaban'ın yarı gecesinde, her rekatında 30 kere İhlas okuyarak, 12 rekat kılarsa, cennetteki makamını görmeden(dünyadan) çıkmaz." Suyuti, el-Le'alil-Masnu'a, 2/59

*Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Her kim Şaban'ın yarı gecesinde bi Fatiha ve on İhlas okuyarak, 12 rekat kılarsa, günahları mahvedilir ve ömrüne bereket verilir." Nüzhetül-Mecalis, 1/143

Berat Kandili

Namazın 14 Rekat Olarak Kılınmasındaki Müjde:

*Hazreti Ali (Radıyallahü Anh) anlatıyor: Şaban'ın yarı gecesi, Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)'in kalkıp 14 rekat namaz kıldığını gördüm.Namazdan sonra oturup, 14 kere Fatiha, 14 kere Felak, 14 kere Nas surelerini, 1 kere de (Tevbe suresinin son iki) ayetlerini okudu. okuması bitince, kendisine yaptığını gördüğüm amelinden sordum. Buyudular ki: "Her kim benim yaptığımı yaparsa, kendisi için 20 tane kabul olmuş hac ve 20 sene kabul olmuş oruç sevabı verilir. Eğer o gün oruca niyetle sabahlarsa, geçmiş ve gelecek birer sene olmak üzere iki sene oruç tutmuş gibi olur." Şu'abül-İman, 5/366, n.3559; İthaf,3/426

Berat Kandili

Namazın 100 Rekat Olarak kılınmasındaki Müjde:

*Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Her kim Şaban'ın yarı gecesinde, bir Fatiha ve beş İhlas ile yüz rekat kılarsa, Allahü Teala ona, her birinin yanında nurdan bir defter bulunan 500 bin melek indirir ki, kıyamet gününe kadar onun sevabını yazmaya devam ederler." Dürretül- Vaizin, s.250

Berat Kandili

BERAAT GECESİNDE DUA

*Cebrail(Aleyhisselam), Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)'e ''Ya Muhammed (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)! Bu gece duaya çok çalış. Zira bütün ihtiyaçlar gerçekten bu gece görülecektir.'' buyurmuştur.[ Nüzhetül-Mecalis, 1/143] Bu gece hürmetine Rabbimiz, ağlamamıza ve yalvarmamıza acısın da beraatlarımızı ihsan eylesin!

Berat Kandili

Bismillahirrahmanirrahim

[Allahümme ya zel-menni vela yümennü aleyhi.Ya zel-celali vel-ikrami.Ya zet-tavli vel inami.La ilahe illa ente.Zahrel-laciine ve carel-müstecirine ve emanel -haifine.Allahümme in künte ketebteni indeke fi ümmil -kitabi şekıyyen ev mahrumen ev matruden ev mukatteren aleyye fir-rızkı.Femhullahümme bi fazlike şekaveti ve hirmani ve tardi ve iktare rızki ve esbitni indeke fi ümmil-kitabi seiden ve merzukan ve müveffekan lil-hayrati,feinneke kulte ve kavlukel-hakku fi kitabikel-munzeli ala lisanı nebiyyikel-mürseli.Yemhullahü ma yeşaü ve yüsbitü ve indehu ümmül-kitabı.ilahi bit-tecelliyyil-azami fi leyletin-nısfı min şabanel-mükerremilleti.Fiha yüfreku küllü emrin Hakim.ve yübremü en tekşife anna minel-belai manalemü ve ma la nalemü ve ma ente bihi alemü inneke entel-eazzül-ekremü.Ve sallallahü ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve evladihi ve ezvacihi ve selleme.]

Anlamı: Ey, kullarına sayısız lütuf ve ihsanlarda bulunan, onların karşılığına ihtiyacı olmayan Allah’ım!. Celal ve Kerem sahibi Rabbim! Biz âciz kullarına sonsuz nimet ve imkanlar bahşeden Sensin! Senden başka ilah yok! Sana sığınıp yalvaranlara yardım edersin! Korkanların güvenip sığınacağı yegâne melcei yine Sensin!

Ya Rabbi, Senin nezdindeki kitabında, Levh-i Mahfûz’da şayet beni kötü, mahrum, ilâhî rahmetten kovulmuş, fakir bir insan olarak yazmış isen fazlınla bu kötü kaderimi; âsî, mahrum, ilâhî huzurdan kovulmuş, darlık içinde hayat geçirmeye mahkum bir fakir insan oluşuma ait yazgımı siliver Allahım! Beni, nezdindeki ana kitapta iyilerden, salih kullarından, rızkı bol, zengin ve hayırlı işlerde yarışan ve muvaffak olan kullarından olarak yazıver.

Berat Kandili

*Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki:''Beraat gecesi, iki gözünüzün birine, üç defa, diğerine ise iki defa sürme çekin ki, Allahü Teala sizi göz rahatsızlığından korusun.''

*Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: ''O gün evlerinizde, kapkacaklarınızı boş bırakmayın.Zira Allahü Teala o gün alıp yerleştirdikleriniz hususunda gelecek seneye kadar size bereket verir.''

Berat Kandili

BERAAT GECESİNDEKİ ZİKİRLER

*Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: ''Beni hak peygamber olarak gönderen Za't yemin olsun ki, bu gece Bana Salavat okuyana, tüm Nebilerin, Resullerin, Meleklerin ve insanların sevabı ihsan edilir.[Dürretül-Vaizin, s.204]

*Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki:''(Ölmüş ve hayatta olan) inanan erkek ve kadınların affedilmelerini isteyenlere, mümin ve müminelere kadar sevap yazılır.''

*Rivayet edildiğine göre; beraat gecesi şu salavat 100 kere okunmalıdır:

[Allahümme salli ala ruhi seyyidina muhammedin fil ervâhi ve salli alâ cesedî seyyidina muhammedin fil ecsâdi ve salli alâ gabri seyyidina muhammedin fil gubûr.]

Anlamı: ''Allah'ım! Ruhlar içinde Efendimiz Muhammed'in ruhu şerifine salat eyle. Allah'ım! Bedenler içerisinde, Efendimiz Muhammed'in bedeni şerifine salat eyle! Allah'ım! Kabirler arasında Efendimiz Muhammed'in kabri şerifine salat eyle.''