Sevgili yazar arkadaşlar güzel yazmışsınız elbette şuan bu kadar net düşüncelerinizi aktarıp ve sitelere yazabiliyorsanız, düşünce özgürlüğünüz varsa geri dönünüz ve tarihe bir göz atınız, ve kime borçlu olduğunuzu görünüz.
Belgeler doğru ise eğer, bu konuyla ilgili diğer yazıları da yayınlamalısınız, dinimiz bunu gerektirir adil olmalıyız, oradaki yayındada tam tersi anlatılmış, kimler niçin bu şekilde aktırılmış hepsi yazıyor okursanız araştırırsanız göreceksiniz. Murat bey onlarıda yayınlar sanırım.
Evet geriye dönelim ve bakalım. Düşünce özgürlüğü mesela şapka takmak istemiyorumla başladı. Şapka giyip giymeme özgür düşünceye bırakıldı. Giymek istemeyenler asılmadı mesela.

inanç özgürlüğü zaten 80 yıldır aşırı derecede özgür. Hiç bir sıkıntı yaşamadık. Çünkü laik geçinenler hiç bir sıkıntı yaşamadı. Ama inançlarını yaşamak isteyip cezalandırılanlar, hayatı kaydırılanlar, fişlenenler, işten atılanlar falan önemli değil. Çünkü onlar insan da değil. özgürlük sadece laiklerin yaşadığı başkasının yaşamasına hak tanımayarak yaşanan özgür düşüncelerdir.

Tarihimimiz belgelerle, yaşanan gerçek olaylarla , canlı şahitlerle sabit. dönelim mi daha geriye ?

Herşeyi yasaklayan bir zihniyeti , özgürlükçü diye savunmanın adını bulamıyorum. Herşey yasak her şey aleyhimize. Geçmişin neyine dönelim? Kapkaranlık bir geçmiş var. 1923 - 2002 arası.

Bence fazla dönmeytelim geriye. Cevaplanamayacak konular çıkabilir. Arkadaşlar zaten kısmen de olsa yazmışlar.

gözüme takılan birkaç satır.

  • Türk milleti birçok asırlar,bir kelimesinin manasını bilmediği halde Kuran’ı ezberlemekten beyni sulanmış hafızlara döndü”
  • “Türkler, Arapların dinini kabul etmeden evvel büyük bir millet idi. Arapların dinini kabul ettikten sonra millî rabıtalarını gevşetti,millî hislerini uyuşturdu.”
  • “Bu Arap fikri, ümmet kelimesi ile ifade olundu. Muhammed’in dinini kabul edenler, kendilerini unutmaya, hayatlarını Allah kelimesinin, her yerde yükseltilmesine hasretmeye mecburdurlar”
  • “Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz”
  • “Türk ulusunun yürümekte olduğu ilerleme ve uygarlık yolunda elinde ve kafasında tuttuğu meşale, pozitif bilimdir.”

“Muhammed’in koyduğu esasların toplu olduğu kitaba Kur’an denir. İslam ananesinde bu ayetlerin Muhammed’e Cebrail adında bir melek vasıtasıyla Allah tarafından vahiy, yani ilham edildiği kabul olunur. Muhammed birdenbire Allah’ın Resulüyüm diyerek ortaya çıkmamıştır. O, Arapların ahlak ve adetlerinin pek fena ve iptidai ve islaha muhtaç olduğunu anlamış, bunları islah için tenha yerlere çekilerek senelerce düşünmüş ve yıllarca tefekkürden sonra kendisinde vahiy ve ilham fikri doğmuştur.”

Bunları söyleyen biri , kurduğu parti ve günümüze kadar yaşananlar. Geçmiş orda . Aslanlar gibi kapkaranlık duruyor.
Bunu hangi mantıkla bir kişiye bağlayıp tam tersini iddia edebiliyorsun?

Bütün insanlar tabiatın mahlukudur.... diyen birinin dini savunduğunu söylemek , kargaları bile gülme krizine sokar.

Neyse, geçmiş orda dolu dolu belge , kanıt, şahit herşey var. Siz de ne var ?

Sadece ona borçluyuz sözü var. Nasıl borçlu olduğumuzun açıklaması da olsaydı keşke. Ama yok.

Söylenecek söz de yok .........