Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik süreci, 1963 yılında Türkiye'nin Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ortaklık anlaşması imzalamasıyla başlayan ve 1987 yılında tam üyeliğe başvurmasıyla ivme kazanan süreçtir. 1999 yılında AB üyeleri tarafından aday olarak kabul edilen Türkiye, 2005 yılında tam üyelik müzakerelerine başladı.

1963 yılında başlayan bu macera karşısında günümüzde önümüze çıkarılan engellere karşı Türkiye artık eskisi kadar hevesli görünmemektedir. Amaçlarının Türkiye'yi üye üye olarak kabul etmek olmadığı ve Türkiye'yi oyalama politikası olduğu aşikardır.

1963 - 2017 ....

Hala önümüzde sayısız başlık var. Bu başlıkları geçip içişlerimize müdahale noktasına gelmiştir. Böylelikle AB Üyeliğine karşılık ülkemiz üzerinde baskı kurma ve çıkarlarını bize göre ayarlama noktasındalar.

Çok uzun bir süre boyunca gerçekleşmeyen üyelik konusu karşısında şimdi yeni bir seçenek gündeme gelmiştir. Türkiye bu noktada hangi seçeneği tercih ederse çıkarına olacaktır?

Bu sorunun karşılığında hangisi bize daha faydalı olacaktır?

Türkiye, Avrupa  Birliğini mi yoksa  Shangay 5 'lisini  mi  tercih etmeli ?

Avrupa Birliği Üye Ülkeler

Türkiye, Avrupa  Birliğini mi yoksa  Shangay 5 'lisini  mi  tercih etmeli ?

Şhangay Beşlisi Üye Ülkeler


Günümüzde Türkiye'ye karşı Avrupa'nın tutumunu ve Avrupanın siyasi geleceğindeki belirsizlikleri göz önüne alarak ülkemiz için hangisi daha doğru olacaktır?

A - Türkiye ŞHANGAY BEŞLİSİ ' ne üye olmalıdır.
B - Türkiye AVRUPA BİRLİĞİ'ne üye olmalıdır.