FÎL Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe MealiBismillâhirrahmânirrahîm

105/FÎL-1: E lem tere keyfe feale rabbuke bi ashâbil fîl(fîli).
Senin Rabbin fil sahiplerine neler yaptı, görmedin mi (bilmiyor musun)?


105/FÎL-2: E lem yec’al keydehum fî tadlîl(tadlîlin).
Onların hilesini boşa çıkarmadı mı?


105/FÎL-3: Ve ersele aleyhim tayren ebâbîl(ebâbîle).
Ve onların üzerine ebabil kuşlarını gönderdi (veya uçan ebabilleri gönderdi).


105/FÎL-4: Termîhim bi hicâretin min siccîl(siccîlin).
Pişmiş sert tuğladan taşları, onların üzerine atıyorlardı (öyle ki).


105/FÎL-5: Fe cealehum keasfin me’kûl(me’kûlin).
Böylece onları yenilmiş ekin yaprağı gibi yaptılar.