• Sayfa 2/3
 • 1
 • 2
 • 3

  Arama:

  Etiket: osmanli

  Arama işlemi Toplam 0,00 Saniye sürmüştür.
  1. Osmanlı İmparatorluğunda İlme Gösterilen Hürmet

   -Tarihte çok garip hadiselerle karşılaşmak mümkündür. Bu yaşanan olaylar kimi zaman kendisinden sonraki nesillere ibret-âmiz mesajlar bırakabilir. Bunun için tarih, yaşanan vakalar olarak tekerrür...
   Konuyu Başlatan: MURATS44 -  19.02.2016 00:23
  2. Bir Osmanlı Kalyonunun Yapımı ve Şehbâz-ı Bahrî

   Şehbaz-ı Bahrî XVIII. yüzyıl yelkenli gemilerin, özellikle de kalyonların en parlak dönemlerinden biridir.Kalyonların donanmanın bel kemiğini oluşturmasına karar verilmesiyle başlayan yeni ...
   Konuyu Başlatan: MURATS44 -  17.02.2016 23:45
  3. Bulgaristan’a Hurda kağıt diye satılan Osmanlı Evrakları

   - 1931 yılı Mayısında, asla affedilmesi ve unutulması mümkün olmayan bir gaflet neticesi, dünya arşivcilik tarihinde tek örnek olarak, Osmanlı dönemi arşiv malzemesi, millî hafızamızın bir...
   Konuyu Başlatan: MURATS44 -  09.02.2016 22:28
  4. Osmanlı Tarihinden ilginç bir kesit: Ressam ve Şantaj

   - 12 Eylül 1901 tarihinde Hariciye Nezareti’ne Rumca bir mektup gönderildi. Nezaretin Tercüme Odası’nda işlem gören bu mektuba bakılırsa, gönderen Sultan II. Abdülhamid dahil imparatorluk ricali...
   Konuyu Başlatan: MURATS44 -  07.02.2016 02:16
  5. Osmanlı Arşivinin Orjinal Haritaları

   Batlemyus Dünya Haritası Osmanlılarda Harita Kullanımı ve Haritacılık Göçebe yaşamında bir gerekliliği olaral Türkler çok eski devirlerden beri harita yapıyorlardı. Hiç şüpheiz ki bu...
   Konuyu Başlatan: MURATS44 -  04.02.2016 22:18
  6. Osmanlı İmparatorluğunda Tuğra ve Pençe

   Tuğra Türk devletlerinde hükümdarların alameti olarak kullanılan tuğranın menşei Oğuz Han’a kadar dayandırılmaktadır. Kelimenin kökü ve manalarını şöyle zikredebiliriz: 1- Oğuz Han’ın isminin...
   Konuyu Başlatan: MURATS44 -  04.02.2016 04:33
  7. Osmanlı İmparatorluğunda Hatt-ı Hümâyun

   - Hat Arapça yazı demektir. Padişahın kendi el yazısı ile yazılmış emirlere ise Hatt-ı hümâyun denir. Dolayısı ile Padişahın ihtiyaç halinde verdiği yazılı emirler hakkında kullanılır bir tabirdir. “...
   Konuyu Başlatan: MURATS44 -  04.02.2016 04:25
  8. Osmanlı İmparatorluğunda Temettüat Defterleri

   Örnek Temettüat Defterleri Osmanlı taşrasının anlaşılmasına yönelik tahlilî çalışmalara imkân veren iki defter serisine sahibiz. Bunlardan; Birincisi: Klasik dönem Osmanlı Tarihi'nde devlet...
   Konuyu Başlatan: MURATS44 -  03.02.2016 17:14
  9. Osmanlı İmparatorluğunda Mühimme Defterlerinin tanımı ve önemi

   - Mühimme Defterleri Divanı Hümayundan 1649 tarihine kadar çıkan bütün ferman ve beraatları, daha sonraları ise yalnız devlet işleriyle ilgili işlemlerin tarih sırasıyla özel olarak yazılı...
   Konuyu Başlatan: MURATS44 -  01.02.2016 21:44
  10. Osmanlı İmparatorluğunda Tahrir Sistemi ve Tapu Tahrir Defterleri

   - Dört, beş yüzyıl önce Osmanlı İmparatorluğunun her bir köşesindeki sipahiyi, köylüyü, yollar üzerindeki derbentleri bekleyen, yol yada köprü tamir eden veya kervansaraylara hizmet eden insanları,...
   Konuyu Başlatan: MURATS44 -  01.02.2016 21:25
  11. Osmanlı İmparatorluğu-Devleti Kurumları (A'dan Z'ye)

   Osmanlı İmparatorluğu-Devleti Kurumları Acemi Ocağı Ahilik
   Konuyu Başlatan: Celik -  04.05.2013 01:17
   11 Sayfa
   1 2 3 ... 11
   • 109
   • 107.411
   • 14.01.2016 15:24
   • Son yazan Ugur  
   • Forum: Tarih
  12. Osmanli mirasi paylaşiliyor

   OSMANLI MİRASI PAYLAŞILIYOR Osmanlı Mirası paylaşılıyor Toplanın, toplanın Orta Doğuya. Savaş oyunları oynaşılıyor,
   Konuyu Başlatan: ORHAN AFACAN -  07.01.2016 12:33
  13. Osmanlı İmparatorluğu Kronolojisi 1299 - 1399

   1299-1399 yılları arasıSöğüt'de Osmanlı'nın Osman Gazi tarafından kurulmasıYondhisar ve Yenişehir kalelerin fethi.Yenişehir'in başşehir yapılması.Koyunhisar Muharebesi Osman'ın bölgede lider olması....
   Konuyu Başlatan: Ugur -  21.12.2015 00:21
   • 0
   • 3.277
   • 21.12.2015 00:21
   • Son yazan Ugur  
   • Forum: Tarih
  14. Osmanlı İmparatorluğu Kronolojisi 1400 - 1499

   1400-1499 yılları arasıBursa'da I. Bayezid tarafından Ulu Cami'nin yaptırılması; İlk Osmanlı Darü'ş-şifa'sının Yıldırım Bayezid tarafından inşa edilmesiAnkara Savaşı ve Yıldırım Bayezid'in esir...
   Konuyu Başlatan: Ugur -  21.12.2015 00:15
   • 0
   • 2.849
   • 21.12.2015 00:15
   • Son yazan Ugur  
   • Forum: Tarih
  15. Osmanlı İmparatorluğu Kronolojisi 1500 - 1599

   1500-1599 yılları arasıModon, Navarin ve Koron'un alınışıVenedikle sulhÇaul seferiDiu seferişahkulu Baba Tekeli isyanı, şehzade Selim HareketiII. Bayezid'in tahttan çekilişi, I. Selim'in tahta...
   Konuyu Başlatan: Ugur -  21.12.2015 00:12
   • 0
   • 3.276
   • 21.12.2015 00:12
   • Son yazan Ugur  
   • Forum: Tarih
  16. Osmanlı İmparatorluğu Kronolojisi 1600 - 1699

   1600-1699 yılları arasıKanije'nin fethiKanije Savunmasııngiliz tüccarının ödeyeceği gümrük resminin %3'e indirileceğinin ahidnameye derciOsmanı-ıran Savaşı'nın başlaması, Tebriz ve Nahçıvan'ın...
   Konuyu Başlatan: Ugur -  21.12.2015 00:09
   • 0
   • 3.302
   • 21.12.2015 00:09
   • Son yazan Ugur  
   • Forum: Tarih
  17. Osmanlı İmparatorluğu Kronolojisi 1700 - 1799

   1700-1799 yılları arasıRuslar'la ıstanbul Antlaşması'nın imzalanmasıBasra'da Osmanlı yönetiminin yeniden kurulmasıGürcistan'da Açıkbaş Hanlığı'nın isyanının bastırılmasıEdirne Vak'ası, II....
   Konuyu Başlatan: Ugur -  21.12.2015 00:05
   • 0
   • 2.888
   • 21.12.2015 00:05
   • Son yazan Ugur  
   • Forum: Tarih
  18. Osmanlı İmparatorluğu Kronolojisi 1800 - 1899

   1800-1899 yılları arasıTakvimlerin Jacques Cassini Zicin'e göre hazırlanmaya başlamasıRus ve Osmanlı kuvvetlerinin Yedi Ada Cumhuriyeti'ni kurmaları (Mart)Kara Mühendishanesi hocalığına Hüseyin Rıfkı...
   Konuyu Başlatan: Ugur -  21.12.2015 00:03
   • 0
   • 2.249
   • 21.12.2015 00:03
   • Son yazan Ugur  
   • Forum: Tarih
  19. Osmanlı İmparatorluğu Kronolojisi 1900 - 1923

   1900-1923 yılları arasıHicaz Demiryolu'nun inşasına girişilmesiıstanbul Rıhtımı inşaatının tamamlanmasıDarü'l Fünun-ı şahane'nin kurulması (31 Ağustos)Servet-i Fünun dergisinin geçici olarak...
   Konuyu Başlatan: Ugur -  21.12.2015 00:00
   • 0
   • 3.702
   • 21.12.2015 00:00
   • Son yazan Ugur  
   • Forum: Tarih
  20. Takvim-i Vekayi - İlk Osmanlı Türk Resmi Gazetesi

   Takvim-i Vekayi Takvim-i Vekayi, Osmanlı İmparatorluğu sınırları dahilinde 1831'de yayımlanmaya başlanan ilk Osmanlı Türk resmi gazetesidir. Haftalık olarak yayımlanan ve Osmanlı Türkçesi dışında...
   Konuyu Başlatan: Ugur -  01.11.2015 01:08
  21. Osmanlı İmparatorluğu ve Fotoğrafçılık

   Osmanlılar fotoğrafın icadını öğreniyor II. Mahmut'un çabasıyla yayımlanmaya başlayan ve İstanbul'da yayımını Türkçe, Arapça, Fransızca, Rumca ve Ermenice sürdüren Takvim-i Vekayi gazetesinin...
   Konuyu Başlatan: Ugur -  31.10.2015 22:08
   • 0
   • 4.161
   • 31.10.2015 22:08
   • Son yazan Ugur  
   • Forum: Tarih
  22. Osmanlı Padişahları Neden Hacca Gitmezdi?

   Osmanlı padişahlarının hiçbiri hacca gitmediler ama, "saçları" hacı oldu! Hanedanın hacca giden tek erkek mensubu, Fatih Sultan Mehmed’in küçük oğlu Cem Sultan idi ve imparatorluk döneminde Cem...
   Konuyu Başlatan: Ugur -  22.10.2015 00:36
  23. Osmanlı Tarihindeki İlginç Yasaklar

   Kahve ve kahvehane yasağı Kanuni Sultan Süleyman döneminde Türkiye'ye Halep ve Şam'dan gelen kahve, kısa sürede sosyal yaşamın bir parçası olmuş, ilk kahvehane 1554 yılında açılmıştır. Kahvehaneler...
   Konuyu Başlatan: Ugur -  19.09.2015 01:19
  24. Osmanlı Devleti'nde Elektrik

   Elektriksel kelimelerin Osmanlıca karşılıklarını hiç duymuş muydunuz? Peki ya Osmanlı Devleti zamanında elektriksel deneylerin yapıldığını biliyor muydunuz?...
   Konuyu Başlatan: MURATS44 -  30.06.2015 01:35
  25. Osmanlı Kaimesi 139 yıl sonra tesadüfen bulundu

   Osmanlı Kaimesi 139 yıl sonra tesadüfen bulundu Nümismatların yüzyılı aşkın süredir var olup olmadığını tartıştığı 1876 tarihli resimli filigran kullanılan Osmanlı Kaimesi, bulundu. Para...
   Konuyu Başlatan: MURATS44 -  29.05.2015 13:27
  66 mesajdan 26 ile 50 arası gösteriliyor
 • Sayfa 2/3
 • 1
 • 2
 • 3