• Sayfa 5/6
 • İlkİlk
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

  Arama:

  Etiket: suresi

  Arama işlemi Toplam 0,00 Saniye sürmüştür.
  1. HUMEZE Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

   https://archive.org/download/fatihcollakk/104.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 104/HUMEZE-1: Veylun li kulli humezetin lumezeh(lumezetin). Arkadan çekiştirmeyi ve kaş-gözle alay etmeyi alışkanlık...
   Konuyu Başlatan: Celik -  17.04.2013 23:39
  2. HÛD Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

   https://archive.org/download/fatihcollakk/011_Hud.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 11/HÛD-1: Elif lâm râ kitâbun uhkimet âyâtuhu summe fussılet min ledun hakîmin habîr(habîrin). Elif, lâm, râ....
   Konuyu Başlatan: Celik -  17.04.2013 23:38
  3. HAŞR Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

   https://archive.org/download/fatihcollakk/059.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 59/HAŞR-1: Sebbeha lillâhi mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ard(ardı), ve huvel azîzul hakîm(hakîmu). Göklerde ve yerde...
   Konuyu Başlatan: Celik -  17.04.2013 23:35
  4. HAKKA Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

   https://archive.org/download/fatihcollakk/069.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 69/HÂKKA-1: El hâkkah(hâkkatu). Hakikat (vuku bulması gerçek olan). 69/HÂKKA-2: Mel hâkkah(hâkkatu). Hakikat...
   Konuyu Başlatan: Celik -  17.04.2013 23:33
  5. HADÎD Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

   https://archive.org/download/fatihcollakk/057.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 57/HADÎD-1: Sebbeha lillâhi mâ fîs semâvâti vel ard(ardı), ve huvel azîzul hakîm(hakîmu). Semalarda ve arzdaki herşey...
   Konuyu Başlatan: Celik -  17.04.2013 23:30
  6. HACC Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

   https://archive.org/download/fatihcollakk/022_Hac.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 22/HACC-1: Yâ eyyuhen nâsuttekû rabbekum, inne zelzeletes sâati şey’un azîm(azîmun). Ey insanlar! Rabbinize karşı...
   Konuyu Başlatan: Celik -  17.04.2013 23:27
  7. GÂŞİYE Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

   https://archive.org/download/fatihcollakk/088.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 88/GÂŞİYE-1: Hel etâke hadîsul gâşiyeh(gâşiyeti). Gâşiyenin (heryeri kuşatıp kaplayacak olan korkunç felâketin)...
   Konuyu Başlatan: Celik -  17.04.2013 23:26
  8. FURKÂN Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

   https://archive.org/download/fatihcollakk/025_Furkan.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 25/FURKÂN-1: Tebârekellezî nezzelel furkâne alâ abdihî li yekûne lil âlemîne nezîrâ(nezîren). Âlemlere uyarıcı...
   Konuyu Başlatan: Celik -  17.04.2013 23:22
  9. FÎL Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

   https://archive.org/download/fatihcollakk/105.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 105/FÎL-1: E lem tere keyfe feale rabbuke bi ashâbil fîl(fîli). Senin Rabbin fil sahiplerine neler yaptı, görmedin mi...
   Konuyu Başlatan: Celik -  17.04.2013 23:20
  10. FETİH Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

   https://archive.org/download/fatihcollakk/048_Fetih.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 48/FETİH-1: İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ(mubînen). Muhakkak ki Biz, sana apaçık bir fetih verdik. ...
   Konuyu Başlatan: Celik -  17.04.2013 23:18
  11. FELAK Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

   https://archive.org/download/fatihcollakk/113.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 113/FELAK-1: Kul eûzu bi rabbil felak(felakı). De ki: “Ben, Felâk'ın Rabbine sığınırım.” 113/FELAK-2: Min şerri...
   Konuyu Başlatan: Celik -  17.04.2013 23:16
  12. FECR Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

   https://archive.org/download/fatihcollakk/089.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 89/FECR-1: Vel fecr(fecri). Fecr vaktine andolsun. 89/FECR-2: Ve leyâlin aşr(aşrın). Ve on geceye.
   Konuyu Başlatan: Celik -  17.04.2013 23:15
  13. FATİHA Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

   Fatiha Suresi, Kur'an'daki ilk suredir. Mekke döneminde 5. sure olarak indirildiğine inanılmaktadır. Toplam yedi ayet olarak numaralandırılmıştır. Kur’anın ilk suresi olduğu için “başlangıç” anlamına...
   Konuyu Başlatan: Celik -  17.04.2013 23:13
  14. FÂTIR Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

   https://archive.org/download/fatihcollakk/035_Fatir.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 35/FÂTIR-1: Elhamdu lillâhi fâtırıs semâvâti vel ardı câilil melâiketi rusulen ulî ecnihatin mesnâ ve sulâse ve...
   Konuyu Başlatan: Celik -  17.04.2013 23:12
  15. ENFÂL Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

   https://archive.org/download/fatihcollakk/008_Enfal.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 8/ENFÂL-1: Yes’elûneke anil enfâl(enfâli), kulil enfâlu lillâhi ver resûl(resûli), fettekullâhe ve aslihû zâte...
   Konuyu Başlatan: Celik -  17.04.2013 23:10
  16. ENBİYÂ Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

   https://archive.org/download/fatihcollakk/021_Enbiya.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 21/ENBİYÂ-1: Ikterebe lin nâsi hisâbuhum ve hum fî gafletin mu’ridûn(mu’ridûne). İnsanlar için hesap vakti...
   Konuyu Başlatan: Celik -  17.04.2013 23:07
  17. EN'ÂM Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

   https://archive.org/download/fatihcollakk/006_Enam.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 6/EN'ÂM-1: Elhamdu lillâhillezî halakas semâvâti vel arda ve cealez zulumâti ven nûr(nûra), summellezîne keferû...
   Konuyu Başlatan: Celik -  17.04.2013 23:03
  18. DUHÂN Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

   https://archive.org/download/fatihcollakk/044_Duhan.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 44/DUHÂN-1: Hâ mîm. Ha, mim. 44/DUHÂN-2: Vel kitâbil mubîn(mubîni). Kitab-ı Mübîn'e (Apaçık Kitab'a)...
   Konuyu Başlatan: Celik -  17.04.2013 23:01
  19. DUHÂ Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

   https://archive.org/download/fatihcollakk/093.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 93/DUHÂ-1: Ved duhâ. Duhâ (kuşluk) vaktine andolsun. 93/DUHÂ-2: Vel leyli izâ secâ. Ve zifiri karanlık çöktüğü...
   Konuyu Başlatan: Celik -  16.04.2013 22:52
  20. CİNN Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

   https://archive.org/download/fatihcollakk/072.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 72/CİNN-1: Kul ûhıye ileyye ennehustemea neferun minel cinni fe kâlû innâ semi'nâ kur'ânen acebâ(aceben). De ki:...
   Konuyu Başlatan: Celik -  16.04.2013 22:50
  21. CUMA Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

   https://archive.org/download/fatihcollakk/062.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 62/CUMA-1: Yusebbihu lillâhi mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ardıl melikil kuddûsil azîzil hakîm(hakîmi). Göklerde ve yerde...
   Konuyu Başlatan: Celik -  16.04.2013 22:48
  22. CÂSİYE Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

   https://archive.org/download/fatihcollakk/045_Casiye.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 45/CÂSİYE-1: Hâ mîm. Ha, mim. 45/CÂSİYE-2: Tenzîlul kitâbi minallâhil azîzil hakîm(hakîmi). Kitab'ın...
   Konuyu Başlatan: Celik -  16.04.2013 22:46
  23. BURÛC Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

   https://archive.org/download/fatihcollakk/085.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 85/BURÛC-1: Ves semâi zâtil burûc(burûci). Burçlara sahip semaya andolsun. 85/BURÛC-2: Vel yevmil...
   Konuyu Başlatan: Celik -  16.04.2013 22:43
  24. BEYYİNE Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

   https://archive.org/download/fatihcollakk/098.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 98/BEYYİNE-1: Lem yekunillizîne keferû min ehlil kitâbi vel muşrikîne munfekkîne hattâ te'tiye humul...
   Konuyu Başlatan: Celik -  16.04.2013 22:41
  25. BELED Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

   https://archive.org/download/fatihcollakk/090.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 90/BELED-1: Lâ uksimu bi hâzel beled(beledi). Hayır, bu beldeye kasem ederim ki. 90/BELED-2: Ve ente hıllun bi...
   Konuyu Başlatan: Celik -  16.04.2013 22:39
  134 mesajdan 101 ile 125 arası gösteriliyor
 • Sayfa 5/6
 • İlkİlk
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6