1092

  1. Ugur

    I. Melikşah (1055-1092)

    I. Melikşah, (16 Ağustos 1055 - 19 Kasım 1092), Büyük Selçuklu Devleti'nin 3. Hükümdarı. Hükümdarlık döneminde (1072-1092) Büyük Selçuklu Devleti en geniş sınırlarına ulaştı. Sınırlar Anadolu'dan Umman'a Kafkaslar'dan Hindistan önlerine uzandı (10 milyon km2). Melikşah'tan sonra Selçuklular...
  2. Ugur

    Nizamülmülk (1018-1092)

    Nizamülmülk, Büyük Selçuklu Devleti'nin veziri ve Siyâsetnâme adlı kitabın yazarı olan Fars devlet adamı ve siyaset bilimcisidir. Alparslan ve Melikşah dönemlerinde vezirlik yapmıştır. Nizamülmülk "devletin düzeni" anlamına gelir. Nizamülmülk, 10 Nisan 1018'de Horasan’ın Tus şehrinde dünyaya...
Üst