22 aralık

  1. Ugur

    Tarih Sarıkamış Harekâtı (22 Aralık 1914)

    Sarıkamış Harekâtı (22 Aralık 1914), Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu ve Rus İmparatorluğu arasında Sarıkamış'ta gerçekleşen kara çatışmalarından olup Osmanlı İmparatorluğu'nun askeri taktik hatasıyla büyük bir başarısızlıkla sonuçlanan bir askeri girişimdir. Amacı Kasım...
  2. Tarihci

    22 Aralık - Tarihte Bugün

    22 Aralık yılın 356. (artık yıllarda 357) günü. Yıl sonuna kalan gün: 9 Olaylar İstanbul Üniversitesi (Darülfünun) kuruldu. Darülfünun, 1933'te üniversiteye dönüştürüldü. Padişah III. Murat tahta çıktı. Yolcu taşıyan ilk Demiryolu hattı olan Baltimore-Ohio Demiryolu açıldı. Dostoyevski son...
Geri