beyannamesi

  1. İnsan Hakları Evrensel Bildirisi (Beyannamesi)

    Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'nun Haziran 1948'de hazırladığı ve birkaç değişiklik yapıldıktan sonra 10 Aralık 1948'de, BM Genel Kurulu'nun Paris'te yapılan oturumunda kabul edilen 30 maddelik bildiridir. Eleanor Roosevelt Bildirinin imzalanmasında, II. Dünya Savaşı'ndan sonra...
Üst