dediğin

  1. M

    Dost Dediğin!

    Dost Dediğin! Kanayan yaralara, merhem olmadın, Gelipte dost, halimi niçin sormadın, Önümüze, bir öyün azık koymadın, Dost dediğin, kara günde, kendi gelendir. Sorarlar adama, dostun nasıldır, Aslında, bu soru, gerçek ve asıldır, Dostu sevindir, düşmanı yıldır, Dost dediğin, kara günde, kendi...
  2. VuSLaT

    Dost dediğin - Şevket OKYAY

    Dost dediğin - Şevket OKYAY...
Üst