duygusu

  1. Affetme Duygusu Ve Önemi

    - Doğadaki tüm canlılar, bazı duygu ve dürtülere sahiptirler. İnsanlar ise, bu duygu ve dürtülerin yanı sıra, düşünme ve değerlendirme kabiliyetleri ile öne çıkarlar. Örneğin, bir sincapta ahlak anlayışı yokken, insanlar değer yargıları sayesinde bu yapıyı zihinlerine oturtmuşlardır...
  2. Düşüncelerdeki Fikirlerdeki Utanç, Suçluluk Duygusu...

    Fikirlerdeki çeşitlilik insanların birbiri ile seçtiği parametreleri yok sayıyor ise, yok atalardan kalma din ile alakası olmayan savların süzgecinden geçirerek, bu inançları onlarca kendi parametrelerine uymuyor diyorlarsa bilmelidir ki her fikir farklı özellikleri taşıyordur, kendi fikirleri...
Üst