Üst

emin saraç

  1. Muhammed Emin Saraç (1929-2021)

    Biyografi Muhammed Emin Saraç (1929-2021)

    Muhammed Emin Saraç, 1929 yılında Tokat´ın Erbaa kazasının Tanoba köyünde doğdu. İlim tahsili yüksek bir aileden geliyordu. Dedesi Nakşibendiye'den Müderris Üzeyir Efendi Niksar'ın Keşfi Camii Medresesi'nde müderrislik yaptı. Müderris Üzeyir Efendi, dönemin sayılı uleması arasında...
Geri