hüsrev

  1. Ugur

    Gazi Hüsrev Bey (1480 - 1541)

    Gazi Hüsrev Bey, Kanunî Sultan Süleyman devrinde Bosna'da uzun süre görev yapan sancak beyidir. Babası Boşnak, annesi Türk olup, annesi tarafından Sultan II. Bayezid'in torunudur. Sarayda iyi bir eğitim gördü. Dayısı Şehzade Mehmed, Kefe sancakbeyi olunca, Hüsrev’i de beraberinde götürdü...
Üst