ibn rüşd

  1. Kaptan43

    Tarih İbn Rüşd Kimdir? (1126-1198)

    İbn Rüşd, Endülüs filozoflarındandır. Avrupa’da Aristo’nun şerhlerini yapmasıyla bilinir. İspanya’nın Kurtuba bölgesinde miladi takvime göre 1126 yılında, hicri takvime göre 520 yılında doğdu. Ailesi, hem geçmişlerinde hem de devirlerinde saygı görmüştür. Dedesi, Ebü’l Velid Muhammed Kurtuba...
Geri