ibni

  1. BULUT

    Biyografi İbni Batuta (1304-1369) - Tarihin En Uzun Hac Yolculuğu yapan gezgin

    İbn-i Batuta (1304-1369) Orta Çağın en büyük seyyahı ve Rıhlet-ü İbn Battûta diye bilinen seyahatnamenin yazarıdır. Devrin en önemli seyyahlarından olup dünyayı dolaşmıştır. İbn-i Batuta ismiyle meşhur olan seyyahın asıl adı, Şemseddin Ebu Abdullah Muhammed b. İbrahim'dir. 1304'te Tanca'da...
  2. BULUT

    Biyografi İbn-i Sina Kimdir?

    Tam adı Ebu Ali El-Hüseyin Bin Abdullah Bin Sina olan İbn-i Sina; felsefe, matematik, astronomi, fizik, kimya, tıp ve müzik gibi çok çeşitli alanlarla uğraşan müslüman bilim insanıdır. Tam adı Ebu Ali El-Hüseyin Bin Abdullah Bin Sina'dır. Batı'da Avicenna olarak bilinir. İbn-i Sina...
Geri