kâbusnâme

  1. BULUT

    Sohbet Kâbusnâme (Çok Kıymetli Nasihatler)

    Kâbusnâme, 1082 yılında Kûhistan sultanı İskender bin Kâbus’un, oğlu Gilan Şah’a nasihatleridir. Tarih boyunca pek çok padişah, sultan ve devlet adamı tarafından birçok dillere çevrilir, birçok edebî, tarihî ve ahlâkî eserlere kaynak teşkil eder. Kâbusnâme Ey oğul, artık ben kocadım. Zayıf ve...
Geri