kuşçubaşı

  1. MURATS44

    Kuşçubaşı Eşref - Osmanlı'nın Son Casusu ve Teşkilât-ı Mahsusa'nın İlk Reisi

    Kuşçubaşı Eşref (1873-1964) doğum yeri Balıkesir Manyas olup Kuşçubaşı Eşref, Eşref Sencer Kuşçubaşı olarak anılır.Kafkas kökenli Türk istihbaratçı gerilla savaşçısıdır.Teşkilat ı Mahsusa'nın reisi olarak adı geçer.Ancak yapılan araştırmalarda Teşkilat-ı Mahsusa gizli bir örgüt olduğu için resmi...
Üst