maveraünnehir

  1. Ugur

    Ansiklopedi Maveraünnehir

    Maveraünnehir, Orta Asya'da, Ceyhun (Amu Derya) ve Seyhun (Siri Derya) nehirleri arasında kalan tarihi bölgeye İslâm tarihçi ve coğrafyacıları tarafından verilen isimdir. Modern dönemde Maveraünnehir, Ceyhun ile Seyhun nehirleri arasında kalan yaklaşık 660.000 km2’lik coğrafî bölgeyi ifade etmek...
Geri