Üst

mescid-i nebevi

  1. İki Kutsal Caminin Hizmetkârı

    Ansiklopedi İki Kutsal Caminin Hizmetkârı

    Hâdimü'l-Haremeyn ya da iki kutsal caminin hizmetkârı, Eyyûbî sultanları, Memlûk sultanları, Osmanlı padişahları ve günümüzde Suudi kralları dâhil olmak üzere İslam hükümdarları tarafından kullanılan kraliyet unvanıdır. Bu unvan, İslam dünyasının en kutsal iki mescidi olarak kabul edilen...
  2. Dünya'nın en eski Camii'leri

    Dünya'nın en eski Camii'leri

    Dünya'nın en eski Camii'leri 1- Mescid-i Haram / Mekke - Suudi Arabistan El-Mescidü'l-Haram, Mekke'de Kâbe'nin bulunduğu alandaki camiin adıdır. Hürmet ve saygı gösterilmesi gereken mescit anlamında bu ad verilmiştir. Yeryüzünde inşa edilen ilk mescit ve müslümanların kıblesidir. Buraya...
Geri