nakşidil sultan

  1. Ugur

    Biyografi Nakşidil Sultan (1768-1817)

    Nakşidil Sultan (1768 - 22 Ağustos 1817), Osmanlı padişahı II. Mahmud'un annesi, Valide Sultan ve I. Abdülhamid'in eşiydi. Milliyeti ve saray öncesi hayatına dair kesin bir bilgi bulunmamakla beraber Kafkas kökenli olabileceği söylenmektedir. Nakşidil Valide Sultan 1783 yılında I...
Geri