nizamülmülk

  1. Ugur

    Nizamülmülk (1018-1092)

    Nizamülmülk, Büyük Selçuklu Devleti'nin veziri ve Siyâsetnâme adlı kitabın yazarı olan Fars devlet adamı ve siyaset bilimcisidir. Alparslan ve Melikşah dönemlerinde vezirlik yapmıştır. Nizamülmülk "devletin düzeni" anlamına gelir. Nizamülmülk, 10 Nisan 1018'de Horasan’ın Tus şehrinde dünyaya...
Üst