osmanlı

 1. BULUT

  Ansiklopedi Osmanlı İmparatorluğu Kaptan-ı Derya Listesi

  Kaptan-ı derya Kaptan-ı derya (Osmanlıca: قپودان دریا, Kapudân-ı Deryâ), Osmanlı İmparatorluğu'nda donanma komutanlarına verilen addır. Kuruluş ve tarihsel gelişme 16. yüzyılın ortalarına kadar beylerbeyi rütbesi, o tarihlerden sonra vezir kaptan-ı deryaların (kaptanpaşa da denir) önemi...
 2. Ugur

  Ansiklopedi Lütf-i Celil Sınıfı - Zırhlı Korvet Tipi Osmanlı Savaş Gemileri

  Lütf-i Celil sınıfı, 1860'ların sonlarında Osmanlı donanması için Fransa'da inşa edilmiş bir çift zırhlı korvet tipi savaş gemisidir. Sınıf, Lütf-i Celil ve Hıfzu'r-Rahman gemilerinden oluşmaktaydı. İki gemi de başlangıçta Mısır Eyaleti tarafından sipariş edilmiş; ancak yapım aşamasında iken...
 3. BULUT

  Ansiklopedi Osmanlı’nın Hicaz’da Deniz Suyu Arıtma Tesisleri

  II.Abdulhamid Han zamanında Hicaz'daki Su Arıtma Tesisi Projesi Hicaz, Osmanlı Devleti idaresine girdikten sonra vilâyet haline getirilmiştir. Bu vilayet Mekke, Medine ve Cidde sancaklarından oluşmaktaydı. Hicaz’daki bu teşkilat, küçük değişikliklerle Osmanlı Devleti’nin buradaki idaresinin sona...
 4. Ugur

  Tarih En Uzun Süre Saltanat Süren Osmanlı Padişahları

  Osmanlı Hanedanı, 1299’dan 1922’ye kadar 6 yüzyıl boyunca 36 sultanla kıtalararası geniş bir imparatorluğa hükmetmiştir. En uzun süre saltanat süren 10 padişahın saltanat süreleri ve yaşam süreleri... - Padişah Tahta Geçişi Tahttan İnişi Hüküm Süresi Yaşı 1 Kanuni Sultan Süleyman 30 Eylül...
 5. BULUT

  Ansiklopedi Eser-i Hayr 1837 - (Osmanlı'nın İlk Arabalı Vapuru)

  Günümüzde deniz ulaşımının vazgeçilmezi olan arabalı vapur, diğer ismiyle feribot, Türkler tarafından bulunmuştur ve ilk olarak Osmanlı döneminde kullanılmıştır. İstanbul, iki kıtanın birleştiği noktada kurulmuş olması nedeniyle tarihi süreç içerisinde deniz ulaşımı yönünden daha fazla gelişmiş...
 6. Tarihci

  Tarih Osmanlı Padişahları

  Osmanlı Hanedanı’nın sultanları 1299’dan 1922’ye kadar kıtalararası geniş bir imparatorluğa hükmetmiştir. Osmanlı İmparatorluğu zirvedeyken; kuzeyde Macaristan, güneyde Somali, batıda Cezayir ve doğuda Irak'a kadar uzanmıştır. İlk başlarda imparatorluk Bursa’da yönetilirken 1366'da Edirne...
 7. Ugur

  Tarih İzlanda Seferi - İzlanda'daki Türk Karşıtlığının Tarihsel Arka Planı

  İzlanda Seferi Küçük Murat Reis komutasındaki, Cezayir-Türk korsanları tarafından, 1627 yılında Atlas Okyanusu'ndaki İzlanda adasına yapılan denizaşırı harekâttır. Küçük Murat Reis (Jan Janszoon van Haarlem) Hollanda kökenli korsandır. İslam dinine geçmiş, bundan dolayı o dönemde Türk korsanı...
 8. BULUT

  Tarih Avrupalıların Osmanlı İmparatorluğunda ki casusluk faaliyetleri

  Avrupalıların Osmanlı İmparatorluğunda ki casusluk faaliyetleri Osmanlı, askeri alanda olduğu kadar imalat sektöründe de söz sahibiydi. İmparatorlukta üretilen ürünler Çin'den İsveç'e kadar dünyanın her tarafında aranırdı. Bundan dolayı İngiltere, Osmanlı topraklarına sanayi casusu gönderdi...
 9. BULUT

  Tarih Osmanlı İmparatorluğunda Casusluk

  OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA CASUSLUK Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan itibaren uyguladığı casusluk faaliyetleri, savaşların kazanılmasında, fethedilen yerlerin elde tutulmasında ve düşmana karşı izlenecek stratejilerin belirlenmesinde oldukça etkiliydi. Osman Gazi, bu sayede toprak fethetmiş, Fatih...
 10. BULUT

  Ansiklopedi Osmanlı İmparatorluğu'ndan Günümüze Olimpiyatlar

  Olimpiyatlar 1896’dan beri gerçekleşmekte olan ve dünyayı birçok sporla bir araya getiren önemli bir spor müsabakasıdır. Malumunuzdur ki olimpiyatlar hemen kapı komşumuz olan ve bir zamanlar topraklarımız dediğimiz Atina’da doğmuştur. Peki, biz bu önemli spor olayıyla ilgili ne kadar bilgiye...
 11. BULUT

  Tarih 2. Abdülhamid Han'ın zekası

  Bir Yahudi’nin kısa zamanda zengin oluşunu görüp, ona özenen müslüman bir vatandaş, Yahudi’ye gidip, onun gibi kısa zamanda zengin olmak istediğini, bunun için ne yapması lazım geldiği hususunda akıl danışır. Yahudi de ona; “neyin var, neyin yok?” diye sorar. O da anlatır. “Tamam sen bunların...
 12. Ugur

  Tarih Osmanlı Dönemine Ait 6 Bin Fotoğraf Dijitalleştirilip Erişime Açıldı

  Getty Araştırma Enstitüsü, çevrimiçi olarak çalışmak ve ücretsiz indirmek için kullanılabilecek bir Osmanlı dönemi fotoğraf koleksiyonunu dijitalleştirdi. Koleksiton, 1980’lerde Fransız koleksiyoncu Pierre de Gigord tarafından Türkiye’de yapılan seyahatler sırasında toplanan 19. yüzyıl ve 20...
 13. BULUT

  Foto Galeri Balkanlarda ki Osmanlı eserleri - Camiiler

  Osmanlı Devleti Balkanlar'da fetih faaliyetleri yürütürken aynı zamanda fethettiği toprakları kazanmak adına imar etmiştir. Asırlarca süren Osmanlı hakimiyetinden geriye kalan bu kültür mirasının en önemli unsurlarından olan Osmanlı camileri bulunmaktadır. Osmanlı Devleti, fetih ettiği balkan...
 14. BULUT

  Ansiklopedi Kudüs'ün tarihçesi

  Kudüs şehri ilk olarak Ofil Tepesinin Silvan Köyüne bakan kısmında kuruldu, tepede bir su pınarı vardı ve insanlar su ihtiyaçlarını oradan karşılıyorlardı. Daha sonra bu tepeden Bizita Dağına ve Moriya tümseğine yerleştiler. Kudüs tarihteki en eski şehirlerdendir. Tarihçiler Kudüs’ün inşa...
 15. Ugur

  Tarih Osmanlı Döneminde Düğünlerde Silah Atanlar Prangaya Bile Vurulurdu

  Osmanlı döneminde düğünlerde silah atan magandalara göz açtırılmazdı. Düğünde yasak olmasına rağmen silahla ateş edip bir masumun ölümüne neden olana katil muamelesi yapılırdı. Hatta emre uymayanlar prangaya bile vurulurdu İçişleri Bakanlığımız eğlencelerde havaya ateş açılmasının...
 16. Ugur

  Tarih Osmanlı İmparatorluğu'nda Askeri Havacılık

  Haziran 1909'da Paris'teki Uluslararası Havacılık Konfernansı'na iki Osmanlı pilotunu göndermesiyle Osmanlı İmparatorluğu'nun askerî havacılığının ilk adımı atıldı. Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa tarafından temelleri atılan Osmanlı askerî havacılığı, 1911 yılında Fen Kıtaları Müstahkem Genel...
 17. Ugur

  Foto Galeri Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti (Kızılay) İlk Yardım Broşürü - 1910'lar

  1910'lu yıllara ait Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti (Kızılay) ilk yardım broşürü...
 18. Ugur

  Ansiklopedi Osmanlı Ermenileri ve Türkiye Ermenileri

  Osmanlı Devleti kuruluş döneminde Ermeniler, genellikle Çukurova, Doğu Anadolu ile Kafkasya bölgelerinde bulunan beylikler altında yaşamaktadırlar. Bursa'nın başkent olduğu dönemde Ermeni ruhani reisliği başkente alınmıştır. İstanbul'un fethinden sonra da İstanbul'a taşınmış ve daha sonra da...
 19. Ugur

  Tarih 1893 Osmanlı İmparatorluğu Nüfus Sayımı

  1893 Osmanlı İmparatorluğu nüfus sayımı, Osmanlı Dahiliye Nazırlığı tarafından 1882’de başlayıp 1893 yılında tamamlanan sayımdır. Sayım, 19. yüzyıl Osmanlı toplumu hakkındaki en güvenilir veri olmakla birlikte sayım süreci uzun sürdüğünden dolayı bazı hatalar olma ihtimali de göz ardı...
 20. Ugur

  Tarih Osmanlı Ordusundaki İlginç Uygulamalar

  Osmanlı Devleti Murat Hüdâvendigar döneminde tam teşkilatlı olan devlet hüviyetine kavuştu. Sürekli ordunun oluşumu için “Devşirme” sistemiyle, Yeniçeri Ocağı’nı kurdu. 1600 yıllarına kadar ilkesi; “Ocak devlet içindir,” güdülmüş ise de daha sonra devlet yönetimindeki aksaklıklar ve bu...
Geri