reis

  1. Ugur

    Turgut Reis (1485 - 1565)

    Turgut Reis (1485 - 23 Haziran 1565), Osmanlı İmparatorluğu donanmasında amirallik yapmış, Trablusgarp fatihi olarak anılan denizcidir. Beylerbeyi olarak görev yapmış, ayrıca Trablus Beyi olmuştur. Turgut Reis (1485 - 23 Haziran 1565) Anadolu’da Bodrum yakınlarında bugün Turgutreis olarak...
  2. Ugur

    Oruç Reis (1470 - 1518)

    Oruç Reis, Muhtemelen 1470'te (bazı kaynaklara göre 1474'te) Osmanlı yerleşkesi olan şu anki Midilli’nin Bonova Köyü'nde doğdu. Babası, Vardari Yâkub Ağa, 1462’de Midilli’nin fethine katılmış ve Bonova köyü kendisine tımar olarak verilmişti. Burada yerleşip evlenen Yâkub Ağa'nın İshak, Oruç...