Üst

sedanter

  1. Sedanter Yaşam Tarzı ve Sağlığa Etkileri

    Sedanter Yaşam Tarzı ve Sağlığa Etkileri

    Sedanter yaşam tarzı, fiziksel aktivitenin hiç olmadığı ya da düzensiz olduğu bir yaşam tarzıdır. Sedanter yaşam tarzı yaşayan bir kişi halk dilinde sersem ya da tembel olarak bilinir. Yaygın olarak gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde bulunurlar. Sedanterlerin güçlü fiziksel aktiviteleri çok...
Geri