şeyhülislam

  1. Ugur

    Biyografi Ahizade Hüseyin Efendi - İdam Edilen İlk Osmanlı Şeyhülislâmı

    Ahizade Hüseyin Efendi, (1572 - 1634) alim, şair ve devlet adamıdır. Osmanlı tarihinde idam edilen ilk Osmanlı şeyhülislamıdır. 1572 yılında doğmuştur. II. Selim devri kazaskerlerinden Ahizade Mehmed Efendi’nin oğludur. Hüdai mahlasıyla divan geleneğine bağlı kalarak yazdığı şiirler vardır...
Geri