tdk

  1. MURATS44

    Türk Tarih Kurumundan beş dilde Ermeni meselesi

    Türk Tarih Kurumundan beş dilde Ermeni meselesi Türk Tarih Kurumu, yerli ve yabancı kamuoyunu sözde Ermeni soykırımına ilişkin aydınlatmak amacıyla "Ermenilerin Osmanlı Devleti'ne İsyanı, Terör ve Propaganda" başlıklı belgesel film hazırladı. Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanı Prof. Dr. Refik...
  2. Ugur

    Ansiklopedi Türk Dil Kurumu

    12 Temmuz 1932'de Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla,"Türk Dili Tetkik Cemiyeti" adı ile bir dernek olarak kurulmuştur. Kurumun kurucuları, hepsi de milletvekili ve dönemin tanınmış edebiyatçıları olan Samih Rıfat, Ruşen Eşref, Celâl Sahir ve Yakup Kadri'dir. Kurumun ilk başkanı...
Geri