zebercet taşı

  1. Kaptan43

    Genel Kültür Zebercet Taşı Nedir? Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

    Zebercet taşı, silis bakımından fakir olan peridotit, dünit, gabro, bazalt ve troktolit gibi magmatik kayaların ana bileşenleridir. Silisli dolomitlerin ve sedimanter kayaçların başkalaşması ile de oluşan zebercet taşı, magmatik kayalarda izole tanesel parçacıklar şeklinde bulunur. Zümrüt...
Geri