Tarihci kullanıcısının son içeriği

 1. Tarihci

  VI. Mehmet Vahidettin

  Osmanlı Padişahları Listesi 36. 1918 - 1922 V.Mehmed Saltanat kaldırıldı 1861, İstanbul 1926, San Remo-İtalya Abdulmecid Gülüstü Hanım - Emine Nazik-Edâ Baş Kadınefendi - Seniye İnşirah Kadınefendi - Şadiye Müveddet Kadınefendi - Nevvare Başhanımefendi - Nimet Nevzad Hanımefendi - Mehmed...
 2. Tarihci

  V. Mehmed (Sultan Reşâd)

  Osmanlı Padişahları Listesi 35. 1909 - 1918 II.Abdulhamid VI.Mehmed 1844, İstanbul 1918, İstanbul Abdulmecid Gülcemal Kadınefendi - Kam-res Başkadınefendi - Dürr-i Aden İkinci Kadınefendi - Mihr-engiz İkinci Kadınefendi - Naz-perver Üçüncü Kadınefendi - Dil-firib Dördüncü...
 3. Tarihci

  II. Abdulhamid (Ulû Sultân Abd-ül Hamid Han)

  Osmanlı Padişahları Listesi 34. 1876 - 1909 V.Murad V.Mehmed 1842, İstanbul 1918, İstanbul Abdulmecid Tirimüjgân Kadınefendi II.Mahmud Türbesi II. Abdülhamid (21 Eylül 1842 - 10 Şubat 1918), Osmanlı İmparatorluğu'nun 34. padişahı ve çöküş sürecindeki devlette mutlak hakimiyet sağlayan son...
 4. Tarihci

  V. Murad (Deli)

  Osmanlı Padişahları Listesi 33. 1876 - 1876 Abdulaziz II.Abdulhamid 1840, İstanbul 1904, İstanbul Abdulmecid Şevkefza Sultan Turhan Valide Sultan Türbesi, Cedid Havatin Türbesi'nde annesinin yanına defnedildi V. Murad (21 Eylül 1840, İstanbul - 29 Ağustos 1904, İstanbul), 33. Osmanlı padişahı...
 5. Tarihci

  Abdulaziz (Şehid) (1830-1876)

  Sultan Abdülaziz (8 Şubat 1830 – 4 Haziran 1876), 32. Osmanlı padişahı ve 111. İslam halifesidir. II. Mahmud ve Pertevniyal Sultan'ın oğlu, Abdülmecid'in kardeşidir. Abdülaziz 25 Haziran 1861 tarihinde kardeşinin ölümü üzerine, 31 yaşında iken tahta geçmiştir. Tahttan indirilip öldürülen son...
 6. Tarihci

  Abdulmecid (Tanzimatçı) (1823-1861)

  Osmanlı Padişahları Listesi 31. 1839 - 1861 II.Mahmud Sultan Abdulaziz 1823, İstanbul 1861, İstanbul II.Mahmud Bezmialem Sultan Ailesi Yavuz Selim Camii Haziresi, Sultan Abdülmecid TürbesiSultan Abdülmecid (25 Nisan 1823, İstanbul – 26 Haziran 1861, İstanbul), 31. Osmanlı padişahı ve 110...
 7. Tarihci

  II. Mahmud (İnkilapçı, Gazi)

  Osmanlı Padişahları Listesi 30. 1808 - 1839 IV.Mustafa Abdulmecid 1785, İstanbul 1839, İstanbul I.Abdulhamid Nakşidil Valide Sultan - Eşleri - Çocukları II.Mahmud Han Türbesi-İstanbul II. Mahmud (20 Temmuz 1785, İstanbul – 1 Temmuz 1839, İstanbul), 30. Osmanlı padişahı ve 109. İslam...
 8. Tarihci

  IV. Mustafa

  Osmanlı Padişahları Listesi 29. 1807 - 1808 III.Selim II.Mahmud 1779, İstanbul 1808, İstanbul I.Abdulhamid Ayşe Sineperver Sultan - Şevkinur Sultan - Dilpezir Sultan - Seyyare Sultan - Peykidil Sultan - Esma Sultan I.Abdulhamid türbesi-Bahçekapı-İstanbulIV. Mustafa (8 Eylül 1779 - 17...
 9. Tarihci

  III. Selim (Şehid)

  Osmanlı Padişahları Listesi 28. 1789 - 1807 I.Abdülhamid IV.Mustafa 1761, İstanbul 1808, İstanbul III.Mustafa Mihrişah Valide Sultan - Nef-i Zar Sultan - Husn-i Mah Sultan - Zib-i Fer Sultan - Afitab Sultan - Re'fet Sultan - Nur-i Şems Sultan - Gonca-nigar Sultan -...
 10. Tarihci

  I. Abdulhamid (Gazi)

  Osmanlı Padişahları Listesi 27. 1774 - 1789 III.Mustafa III.Selim 1725, İstanbul 1789, İstanbul III.Ahmed Rabia Şermi Kadın - Eşleri - Çocukları I. Abdulhamid türbesi-Bahçekapı-İstanbul I. Abdülhamid (20 Mart 1725 – 7 Nisan 1789), 27. Osmanlı padişahı ve 106. İslam halifesidir. III. Ahmed ve...
 11. Tarihci

  III. Mustafa (Gazi)

  Osmanlı Padişahları Listesi 26. 1757 - 1774 III. Osman I. Abdulhamid 1717, İstanbul 1774, İstanbul III. Ahmed Emine Mihrişah Kadın - Mihrişah Valide Sultan - Adilşah Kadın - Rif'at Kadın - Aynülhayat Kadın - Fehime Hanım - Şehzade Selim - Şehzade Mehmed - Hatice Sultan...
 12. Tarihci

  III. Osman (Sofu)

  Osmanlı Padişahları Listesi 25. 1754 - 1757 I.Mahmud III.Mustafa 1699, Edirne 1757, İstanbul II.Mustafa Şehsuvar Sultan - Leyla Başkadın - Zevki Kadın - Ferhunde Emine Kadın Turhan Valide Sultan türbesi - İstanbul III. Osman (Osman-ı Sâlis), 3 Ocak 1699 günü Edirne’de doğmuştur. Babası Sultan...
 13. Tarihci

  III. Ahmed ( Lâle Devri Pâdişâhı )

  Osmanlı Padişahları Listesi 23. 1703 - 1730 II.Mustafa I.Mahmud 1673, Dobriç 1736, İstanbul IV.Mehmed Emetullah Râbi'a Gülnûş Sultan - Eşleri - Çocukları Turhan Valide Sultan türbesi - İstanbul III. Ahmed divan edebiyatındaki mahlasıyla Necib (30 Aralık 1673, Dobriç - 1 Temmuz 1736, İstanbul)...
 14. Tarihci

  II. Mustafa (Gazi)

  Osmanlı Padişahları Listesi 22. 1695 - 1703 II.Ahmed III.Ahmed 1664, Edirne 1703, İstanbul IV.Mehmed Emetullah Râbi'a Gülnûş Sultan - Eşleri - Çocukları Turhan Sultan türbesi - İstanbul II. Mustafa (6 Şubat 1664, İstanbul - 29 Aralık 1703), lâkabı Gazi, Divan Edebiyatı'ndaki adı İkbâlî; 22...
 15. Tarihci

  II. Ahmed ( Gazi)

  Osmanlı Padişahları Listesi 21. 1691 - 1695 II.Süleyman II.Mustafa 1643, İstanbul 1695, Edirne Sultan İbrahim Hatice Muazzez Sultan - Rabia Sultan - Şayeste Sultan - Şehzade Selim - Şehzade İbrahim - Atike Sultan - Hatice Sultan - Asiye Sultan Sultan II. Ahmed'in mezarı Süleymaniye Camii'ndeki...
Üst