Hayvanlar Alemi

Dünya'nın varoluşundan günümüze kadar birçok canlı türü tükenmiştir.Maalesef insanoğlu elindekinin kıymetini her zaman onu kaybettikten sonra anlıyor.Dünyanın doğal bir dengesi vardır ve bu doğal denge içinde bazı canlıların yokolması tabiidir. Ancak işin içine insanoğlu faktörü girdiğinde,doğal dengeye müdahale etmemek mümkün olmuyor. Doğal afetler, yerküre değişimleri ve iklim tabii olarak doğal dengenin bir unsuruyken, insanoğlunun faaliyetleri bu canlı türlerinin birçoğunun neslinin tükenmesinde etkin rol oynamıştır ve günümüzdede buna devam etmektedir. Ayrıca doğrudan avlanma sonucunda da bir çok canlı türünün nesli sona ermiştir. Dünya üzerinde Yaşayan beşyüzden fazla türün nesli tamamen tükenmiştir. Dinozorlar...
Dünyada Nesli Tükenmekte Olan Hayvanlar Panda “Bambu Ayısı” Dev panda Çin’in Yangtze Havzası’ndaki bambu ormanlarında yaşar. Bu havza, biyoçeşitlilik açısından dünyanın en zengin bölgelerinden biridir. Burada nesli tehlike altında olan pek çok hayvan ve bitki türü barınır. Bu açıdan Yangtze Havzası’nın mutlaka korunması gerekiyor. Dev panda, Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) için ayrı bir anlam taşır, çünkü bu sevimli hayvan 1961 yılından beri vakfın sembolü. Dev panda ayrıca anavatanı olan Çin’in de milli amblemi. Siyah-beyaz kürküyle dikkat çeken dev pandaların boyu yaklaşık 1,5 metre, ağırlığı ise 100-150 kg arasındadır. Bambu ormanlarında yaşayan dev pandalar, günde 12-38 kg kadar bambu ağacı yiyerek hayatta kalır. Çin’deki bambu...
Asya`da yaşayan Dev Japon Eşek Arıları 3.5 ile 5.5 santimetre uzunluğunda, kanat uzunlukları ise 8 santimetreye kadar çıkabiliyor. Çin haber ajansı Xinhua`nın haberine göre, boyları 5 santimi ve iğneleri de 6 santimi bulan dev eşekarıları son bir ay içinde 42 kişinin anafilaktik şoka girerek ölümüne yol açtı. Japonya`da eşek arıları saldırısı sonucu yılda 50 kişi hayatını kaybediyor. Ancak komşu Çin`de son dönemde eşek arılarının niçin bu kadar saldırganlaştığı sorusuna henüz bilim insanları cevap bulamadı. Dev arıların soktuğu yerlerde kurşun yarası büyüklüğünde derin ve siyah kraterlerin oluşması dikkat çekti. Eşekarıları tarafından sokulan kurbanlardan arıların kendisini tam 200 metre kovaladıktan sonra soktuğunu bildirdi.
Vaşak, kedigiller (Felidae) familyasından Lynx cinsini oluşturan orta büyüklükte etçil omurgalı ve yabani hayvan türlerinin ortak adıdır. Kediye benzemekle birlikte normal kedi ağırlığından 5-6 kat daha ağırdırlar. Vaşakların ağırlıkları 18–25 kg arasındadır. Kulakları normal kediye kıyasla daha uzun ve uçları tüylüdür. Kış bastırdığında ise sadece kulaklarının üzerindeki tüyler değil tüm vücudu kalın bir tüy tabakası ile kaplanır. Patilerinin genişliği karda yürümelerini kolaylaştırır. Afrikalı vaşaklar, vücuduna oranla Afrika'nın en hızlı ve en tehlikeli hayvanıdır. Örneğin bir antilobun boynuna atılıp onu yere çekme yeteneğine sahiptir. Gövdelerine göre küçük kalan başları ve kısa kuyrukları vardır. Renkleri kum renginden koyu...
Zooloji (hayvan bilimi) Yunanca zoon (hayvanlar topluluğu) ve logos (bilim) sözcüklerinin birleştirilmesiyle türetilmiş bir terim olup biyolojinin hayvanları çeşitli yönleriyle inceleyen bir bilim dalıdır. Eski çağlarda yaşamış ve bugün soyu tükenmiş birçok tür ve günümüzde yaşayan bütün hayvanlar, zoolojinin inceleme alanına girmektedir. İnsanların merak ve araştırma eğilimiyle ortaya çıkan zoolojinin insanlık tarihi kadar eski olma olasılığı vardır. İlk olarak Mısır, İran ve Yunan kültürlerinde hayvanları incelemelere ait fikirler, yazılı belgeler görülmektedir. Geçmişte hayvanların basit tanımı ve işlevi, embriyonik gelişimi, beslenmeleri, sağlığı, davranışları, kalıtım ve evrimleriyle; çevreleri ve diğer canlılarla olan...
Akbaş; çok zeki, cesur ve ailesine bağlı, Anadolu'ya özgü bir köpek ırkıdır. Türkiye'nin yerli köpek ırklarından biri olup sürü koruma köpeği olarak yetiştirilmektedir. Eskişehir, Sivrihisar, Emirdağ arasında, ender olarak da Polatlı-Haymana arasında rastlanmaktadır. Akbaş Çoban Köpeği Ağırlık 40-64 kg. Boy 71-86 cm Tüy Düz, uzun Aktivite düzeyi Düşük Öğrenme düzeyi Yüksek Huy Sakin, Sessiz Mizaç Koruyucu Koruyuculuk Yüksek Bekçilik ve gözetleme Yüksek Koruyuculuk Yüksek Kızgınlık Senede 2 kez, ortalama 21 gün Çiftleşme zamanı Kızgınlığın 9-13. günleri Gebelik süresi 58-63 gün Yavru sayısı 8-9 Yaşam süresi 10-15 yıl Himayesinde gördüğü inek, koyun gibi hayvanlara ve birlikte yaşadığı insanlara...
Tepeli pelikan (Dalmaçyalı pelikan, Kıvırcık pelikan, tepeli kutan, Pelecanus crispus), pelikangiller familyasından çok büyük bir su kuşu türüdür. Avrupa'nın güneydoğusundan Hindistan ve Çin'e yayılan bölgede bataklıklar ve sığ göllerde yaşar. Yuvaları bitkiler ve dallardan oluşan kaba bir yapıdır. Geniş bir alana yayılmasına rağmen alt türü yoktur ancak boyut farklılıklarına dayanarak Azerbaycan'da bulunan fosillerden Pleistosen dönemine ait Pelecanus crispus palaeocrispus türü tanımlanmıştır. Tepeli pelikan, pelikanlar arasında en büyüğüdür ve yaşayan kuş türleri arasında da en büyük kuşlar arasındadır. Boyu 160 ila 183 cm. arasında, ağırlığı 9 ila 15 kg arasında, kanat açıklığı da 290 ila 351 cm arasında değişir. Bireysel olarak...
Sonbaharda güneye göçeden bir kuş yakalanarak bir kafese konursa, ilginç bir olay gözlenir. Kafes ne tarafa çevrilirse çevrilsin, kuş daima göç istikameti olan güneye döner. Alman kuş bilgini Gustav Kramer yapmış olduğu gözlem ve deneyleriyle kuşların yönlerini güneşe göre kestirdiklerini ilk bulanlardandır. Ekim aylarında yakaladığı Avrupa sığırcıklarını altı şeffaf olan yuvarlak boş kafeslere koydu. Kafesin şeffaf kısmında davranışlarını gözledi. Bunların kafeslerinde rahat durmadıklarını, durunca bile kafesin bir köşesinde güney istikametine devamlı döndüklerini gördü. Güney bu kuşların normal göç istikametiydi. Kafes döndürülünce kuşlar da buna uyarak tekrar dönüyorlardı. İlkbahar aylarında kuşlarda yine göç huzursuzluğu...
Cher Ami (Fransızca, "sevgili arkadaş" anlamına gelir), İngiltere'deki güvercin meraklıları tarafından I. Dünya Savaşı sırasında Fransa'daki ABD Ordusu Muhabere Birliği tarafından kullanılmak üzere bağışlanan, eğitilmiş bir erkek posta güverciniydi. Ekim 1918'de Meuse-Argonne taarruzu sırasında ciddi yaralanmalara rağmen kuşatılmış bir taburdan dost ateşi bombardımanına son verilmesi için mesaj iletmesi ile ünlüdür. 3 Ekim 1918'de Binbaşı Charles White Whittlesey ve 550'den fazla asker, yiyecek ve cephane olmadan düşman hatlarının arkasındaki tepenin yamacında küçük bir çöküntüde mahsur kaldı. Ayrıca, yerlerini bilmeyen müttefik birliklerden dost ateşi almaya başladılar. Birçoğu öldürüldü ve yaralandı ve yalnızca 194 asker hala...
Mavi ayaklı sümsük kuşu (Sula nebouxii), Sulidae familyasından bir kuş türüdür. Perdeli ayakları parlak mavi renklidir. Pasifik Okyanusu'nun doğusunda Kaliforniya'dan Galapagos Adaları ve Peru'ya kadar olan bölgede kıyılarda ve adalarda yaşar. Ortalama 81 cm. boyunda ve 1,5 kg. ağırlığındadır. Dişi kuşlar erkeklerden biraz daha büyüktür. Uzun ve sivri uçlu kanatları kahverengidir. Boynu ve kafası beyaz kırçıllı açık kahverengidir. Karnı ve arkası ise beyaz tüylüdür. Gagasının iki yanında ve öne doğru yerleşmiş gözleri geniş bir binoküler görüş sağlar. İris sarı renklidir. Yavruların gagaları ve ayakları siyah renklidir; üzerleri yumuşak beyaz hav tüylerle kaplıdır. Mavi renkli perdeli ayakları soluk turkuvaz rengi ile koyu akuamarin...
Deniz iguanası, tuzlu su iguanası veya Galápagos deniz iguanası olarak da bilinen deniz iguanası (Amblyrhynchus cristatus), yalnızca Galapagos Adaları'nda (Ekvador) bulunan bir iguana türüdür. Modern kertenkeleler arasında benzersiz olan bu deniz sürüngeni, beslenmesinin neredeyse tamamını oluşturan algleri denizde arama yeteneğine sahiptir. Deniz iguanaları, deniz ortamında zaman geçiren tek mevcut kertenkeledir. Büyük erkekler bu besin kaynağını bulmak için dalabilirken, dişiler ve daha küçük erkekler gelgitler arası bölgede gelgit sırasında beslenirler. Çoğunlukla nispeten soğuk suyu veya gelgit bölgesini ziyaret ettikten sonra güneşlendikleri kayalık kıyılardaki kolonilerde yaşarlar, ancak bataklıklarda, mangrov bataklıklarında ve...
Dactylopiidae ailesinden değişik kaktüslerde asalak olarak yaşamını sürdüren bir böcek türüdür. Çok eski yıllardan beridir bilinen ve kullanılan, kırmızı rengi veren bir böcektir. İlk olarak Aztek'ler tarafından kök boyası olarak kırmızı rengi vermek amacı ile kullanılmıştır. Bu böcekler Meksika, Bolivya, Şili, Kanarya Adaları ve Peru’da dikenli bir kaktüste yaşarlar. Avrupa'ya 16. yüzyılda gelmiştir ve başta çeşitli gıda maddelerine renk vermenin yanı sıra tekstil, kozmetik sanayinde de kullanılmaya ve yaygınlaşmaya başlamıştır. Karmin bu böceğinin dişilerinden veya yumurtalarından çıkartılan bir boya pigmentidir. Cochineal; Kanarya Adaları'nda ve Meksika'da yaşayan bir böcektir. Doğal ortamında çoğaldığı gibi kültürel...
Trilobitler ("üç lob" anlamına gelir), Trilobita sınıfını oluşturan soyu tükenmiş deniz eklembacaklılarıdır. Trilobitler, bilinen en eski eklembacaklı gruplarından birini oluşturur. Fosil kayıtlarında trilobitlerin ilk ortaya çıkışı, Erken Kambriyen döneminin (521 milyon yıl önce) Atdabanian aşamasının temelini tanımlar ve bunlar, Devoniyen sırasında tüm trilobit takımlarının ortadan kalktığı uzun bir düşüşe geçmeden önce, alt Paleozoik boyunca gelişmiştir. Proetida'nın ölmesi dışında. Günümüze ulaşan son trilobitler, yaklaşık 252 milyon yıl önce Permiyen'in sonundaki kitlesel yok oluşta nihayet ortadan kayboldu. Trilobitler, tanımlanmış 22.000'den fazla türle, yaklaşık 270 milyon yıldır okyanuslarda var olan tüm ilk hayvanların en...
Mavi Ejder Deniz Salyangozu, Glaucidae familyasından orta büyüklükte bir deniz salyangozu türüdür. Bilinen isimleri arasında Mavi deniz salyangozu, Mavi okyanus salyangozu, Mavi ejderha ve Deniz kertenkelesi bulunur. Mavi Ejder Deniz Salyangozu denizlerin pelajik bölgelerinde serbest olarak yaşar, Glaucus cinsine ait tek türdür fakat Glaucidae familyasının diğer bir türü olan Glaucilla marginata ile yakından akrabadır. Bu tür tipik olarak 6 cm boyuna kadar uzayabilir ve koyu mavi renklidir. Dünyanın bütün okyanuslarında ve ılıman tropikal sularda bulunur. Suyun üst kısmından dibe kadar yüzebilir. G. atlanticus diğer pelajik türleri avlar; Physalia physalis; Velella velella; Porpita porpita; Janthina janthina. Glaucus sıkça türlerinin...
Terzi kuşu, Cisticolidae familyasından Orthotomus cinsinden kuş türlerinin ortak adıdır. Önceleri ötleğengiller (Sylviidae) familyasında gösterilen terzi kuşları 2006 yılında yapılan çalışmalar neticisinde Cisticolidae familyasına alınmıştır. Terzi kuşu, adını yuvasını inşa ediş şeklinden alır. Büyük bir yaprak parçasının kenarında delikler açar, bitki liflerini deliklerden geçirir ve yaprak kenarlarını birbirine bağlar. İç kısmını çeşitli ot, saman benzeri maddelerle örmek suretiyle yuvasını inşa eder. Başlıca Asya olmak üzere Eski Dünya'nın (Avrasya ve Afrika) tropik bölgelerinde yaşarlar. Terzi kuşları genellikle parlak renklidir. Üst bölümü yeşil veya gri; alt bölümü sarı beyaz ya da gri renktedir. Çoğukez baş kısmı kestane...
Gustave, Burundi'de yaşayan büyük bir erkek Nil timsahı. İnsan yiyen timsah olarak ün salmıştır. Ruzizi Nehri kıyılarında ve Tanganika Gölü'nün kuzey kıyılarında 300 kadar insanı öldürdüğü söyleniyor. Gerçek sayının doğrulanması zor olsa da, efsaneye yakın bir statü kazanmış ve bölgedeki insanlar tarafından büyük ölçüde korkulmaktadır. Gustave, 1990'ların sonlarından beri onu inceleyen ve araştıran bir herpetolog Patrice Faye tarafından adlandırıldı. Gustave hakkında bilinenlerin çoğu, 2004 yılında PBS'de yayınlanan Capturing the Killer Croc adlı filmden geliyor. Film, bir yakalama girişimini belgeliyor ve Gustave hakkında bir çalışma yapılıyor. Gustave'in yakalanmadığından, uzunluğu ve ağırlığı tam olarak bilinmemekle birlikte...
TÜRÜN TARİHÇESİ ve ORİJİNİ: Friesian atı, Avrupa’nın kuzeybatısında bulunan Hollanda krallığının 12 eyaletinden biri olan Friesland'dan çıkmıştır. Friesland kuzey denizi kıyılarında , M.Ö. 500 yıllarına dayanan oldukça eski bir ülkedir. Buradaki insanlar; ticaret, denizcilik, çiftçilik ve at yetiştiriciliği ile yaşamlarını geçiriyorlardı. Friesian atı , ” Equus robustus” dan kalmadır. 16 – 17. yüzyıllar boyunca belki daha da önce , Arap kanı , özellikle İspanyadaki Andolusian atlarına doğru tanınmıştır. Sıcaklığından dolayı , Sıcakkanlı düşünülmüştür. Friesian atı, safkan İngiliz atının etkilerinden bağımsız tutulmuştur. Son 2 yüzyıl boyunca safkan olarak üretilmiştir. Friesianlılar için at üretmek ve yetiştirmek çok...
Mantis Karidesi veya peygamberdevesi karidesi (Stomatopoda takımı) üyeleri, avlarını yakalamak için attıkları yumruklarla tanınırlar. Bunlar, dünyadaki en güçlü yumruklar olarak bilinirler. Bir Mantis Karidesi, yumruğunu atmak için uzuvlarını yerçekiminin 10.000 katı hızla ivmelendirebilir. Bu yumruğun hızı nedeniyle oluşan basınç dalgası o kadar güçlüdür ki, anlık olarak yumruğun etrafındaki suyu buharlaştırabilir. Boyutuna oranla kollarının gücü Mantis karidesini dünyanın en güçlü canlısı yapmaktadır. Mantis karidesi veya peygamberdevesi karidesi, genelde 10 cm boyutlarında olup, 38 cm'ye kadar büyüdükleri gözlemlenmiştir. Bugüne kadar keşfedilmiş en uzun Mantis karidesinin boyutu 46,1 cm'dir. 450 kadar çeşidi bulunan Mantis...
Homininilerin (insansı) bilinen en eski keskin kenarlı taş aletlerinin benzerlerini yaparken gözlemlenen kapuçin maymunları, sadece insanların bu tür aletler yapabileceği teorisini çürütüyor. Maymunlar, erken atalarımız homininilerin yaptığı bilinen en eski aletlere benzer aletler yaparken gözlemlendi. Maymunların keskin kenarlı aletler yapabilmesi, bu yeteneğin sadece insanlara özgü olmadığını gösteriyor. Daha önceden, taşları keskin kenarlı aletlere dönüştürebilmek, erken insanları ve onların primativ kuzenlerini içine alan bir aile olan homininlere atfedilen bir aktiviteydi. Son yapılan gözlem ise maymunların istemeden neredeyse birbirinin aynı aletler yaptığını ortaya koyuyor. Kapuçin maymunları üzerinde yapılan gözlemler, daha...
Ahal teke bir Türkmen atıdır. Bilim insanları ahal tekeyi, üç bin yıl önce insanlar tarafından ilk evcilleştirilmiş at türü olarak görürler. Orta Asya'da Türk halkları arasında özellikle Türkmenistan'da yaygındır. Ahal tekenin adı Manas ve Dede Korkut gibi Türk destanlarında geçer ve Türkmenistan'ın Ahal vilayetinde yaşayan Teke Türkmenlerinden gelmektedir. Özellikleri Dik bir duruşu, uzun ince bir boynu, eğimli omzu, uzun bir sırtı, uzun bacakları ve küçük sert bir kalçası vardır. Yelesi yumuşak ve azdır. Kulakları diğer atlardan uzun ve hafif orak şeklindedir. Çoğu ahal tekenin gözlerinin etrafı siyah olduğu için gözleri badem şeklinde görünür. Vücudu daima hafif metalik parlar. Kılları çok ince ve yumuşaktır. Hareketleri çok rahat...
Küçük kediler, kedigiller familyasının bir alt familyasıdır. Eski sınıflandırmalarda kedigiller üç gruba ayrılırdı, küçük kedilerin yanında büyük kediler (Pantherinae) ve bir de yalnızca çita türünü içeren (Acinonychinae) alt familyası kabul edilirdi. Moleküler genetik araştırmalardan sonra çitanın en yakın akrabaları puma ve yaguarundi olduğu ve bundan dolayı küçük kedilerden sayılması gerektiği öne sürüldü. Mermer kedisinin büyük kedilerden sayılması ve küçük kediler grubunun bu daha genişletilmiş yeni şekli ile hala doğal bir grup (Monophylum) olup olmadıkları tartışmalıdır. Küçük kediler adına rağmen bu gruba ait türlerin hepsi küçük değildir (örneğin puma). Küçük kedilerin en önemli ortak özelliklerinden birisi, büyük kedilerden...
Sığın, sığın geyiği, taçboynuzlu geyik ya da mus, geyikgiller familyasının ve karacagiller alt familyasının monotipik Alces cinsinden, Kuzey Avrasya ile Kuzey Amerika'da yaşayan, kürek boynuzlu ve boynu sakallı, yarı sucul iri bir geyik türüdür. Yaşayan geyik türleri içinde en iri olanıdır. Diğer geyik türlerinin aksine yalnızcıl bir hayvandır ve sürü oluşturmazlar. Hantal ve yavaş olsa da ürktüğünde ya da kızdırıldığında şaşırtıcı biçimde hızlı ve saldırgan olabilmeleriyle ünlüdür. Sonbaharda, Eylül ve Ekim aylarındaki çiftleşme döneminde erkekler arasında sık sık kavga çıkar. Gündüzleri beslenen sığınların ana düşmanları kurt, ayı ve insandır. En fazla sığın barındıran ülkeler içinde ilk sırayı Kanada (500.000 ~ 1.000.000) alır ve...
Üst