Makale Küllî dertler, küllî teveccüh ister.

MURATS44

Super Moderator
Katılım
16 Nisan 2013
-Küllî dertler, küllî teveccüh ister.
Izdırap şahsî ise insanın tek başına ”Rabbim!” demesi
inşiraha kavuşması için yeterli olabilir;
fakat sancıyı bütün toplum çekiyorsa,
hüzün koca bir milletin hüznüyse,
keder bütün ümmeti ağlatıyorsa
ve topyekün insanlık iç içe elemlerle inliyorsa,
işte o zaman küllî bir tövbe,
küllî bir teveccüh ve küllî bir yakarış lazımdır.

Evet, küllî dertler, küllî teveccüh ister.

Küllî Dua...

Ya Rab!

Bizleri, dünyanın dört bir yanında insanlığın hizmeti için adanmışlık duygusu içinde koşuşturan kardeşlerimizi, bacılarımızı, erkeğiyle ve kadınıyla dostlarımızı nusretinle teyid buyur! Teyid buyur da İslam’ın ve Müslümanların izzetlerini koru! Din-i mübin-i İslam’ın zelîl olarak algılanmasını ve onu temsil eden insanların perişaniyetini arzu edenleri de, planlarını tersyüz etmek suretiyle zelil ve perişan kıl!

Rabbimiz! Bize, kardeşlerimize, dostlarımıza, insanlığa kurtuluş reçetesi sunan dinimize ve bu güzel dini en güzel şekilde temsil gayreti içinde olan Müslümanlara inayetinle sahip çık ve inananları katından bir güçle teyid buyur! Senin bu masum kulların hakkında kötülük düşünüp onlara zarar vermek isteyenleri emellerine ulaştırma.. tuzak kuranların tuzaklarını başlarına çevir.. komplo peşinde olanları maksatlarının aksiyle tokatla..

Ey Hâfiz ve Hafîz Rabbimiz! Ne olur, bizleri ve zikri geçen kardeşlerimizi, dostlarımızı, dinimizi ve bütün müslümanları her türlü şerden ve zarardan muhafaza buyur. İnananları başarısız kılma ve dinimizin ap-ak vechesini kara gösterme arzusuyla yanıp tutuşanların, plan üstüne plan yapanların ve bu uğurda kötü düşüncelerini fiiliyata dökenlerin haklarından gel, onları Sana havale ediyoruz.

Gözyaşlarıyla süslenmiş dualar dileğiyle...

 
Geri