Vakti Seher - Mustafa Demirci

Ugur

Administrator
Cûşa gelir dağ ile feryâd eder vakt-i seher
Her nesneyi kaplar telâş feryâd eder vakt-i seher

Ol demde gül handân olur bülbül görüp nâlân olur
Her ehl-i dil şâdân olur feryâd eder vakt-i seher

Ol demde ziller zâr eder dilber arz-ı dîdâr eder
Her cân özün izhâr eder feryâd eder vakt-i seher

Ol demde eşcâr u nebât tâze bulurlar hep hayat
Ol demde cümle mümkinât feryâd eder vakt-i seher

Çağlar akar âb-ı revân yüz yere kor eyler figân
Ol demde zerrât-ı cihan feryâd eder vakt-i seher

Ol demde ins ile melek raksa gelir çarh-ı felek
Hû hû deyû suda semek feryâd eder vakt-i seher

Ol demde zât-ı kibriyâ âşıklara eyler salâ
Olan bu sırra âşina feryâd eder vakt-i seher

Hulûsi âşıksan eğer dur yatma gel vakt-i seher
Bak gör ki âlem serteser feryâd eder vakt-i seher

Osman Hulusi Ateş (Es-Seyyid Hulusi-i Darendevî (k.s.)) 1914-1990

 
Tüm sayfalar yüklendi.
Üst