1018

  1. Ugur

    Nizamülmülk (1018-1092)

    Nizamülmülk, Büyük Selçuklu Devleti'nin veziri ve Siyâsetnâme adlı kitabın yazarı olan Fars devlet adamı ve siyaset bilimcisidir. Alparslan ve Melikşah dönemlerinde vezirlik yapmıştır. Nizamülmülk "devletin düzeni" anlamına gelir. Nizamülmülk, 10 Nisan 1018'de Horasan’ın Tus şehrinde dünyaya...
  2. MURATS44

    Tuna Bulgar Devleti (679 - 1018)

    Tuna Bulgar Devleti Tuna Bulgar Devleti, Büyük Bulgar Devletinin yıkılmasıyla Tuna boylarında kurulan Tuna Bulgar imparatorluğudur. Tuna Bulgar Devleti, pek çok yönüyle tarihi bir vaka olma özelliği taşır. Bugünkü Bulgaristan’ın temelini oluşturan Tuna Bulgar Devleti, bir Türk Devleti...
Üst