366
367
1,476,056
7 Ekim - Tarihte Bugün
Cumhurbaşkanı ya da eski adıyla reis-i cumhur, cumhuriyetle yönetilen ülkelerin devlet başkanına verilen addır. Başkanlık sistemiyle yönetilen ABD, Türkiye, İran, Azerbaycan gibi cumhuriyetlerde cumhurbaşkanı hükûmetin başı iken, İtalya, Almanya, Yunanistan gibi parlamenter sistemle yönetilen parlamenter cumhuriyetlerde cumhurbaşkanı çoğunlukla semboliktir. 1923 yılında kurulan Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki 12 cumhurbaşkanı ve görev yaptıkları tarihlerin listesi; Sıra Fotoğrafı Adı Soyadı Göreve Gelme Görevi Bırakma Siyasi Parti 1. Mustafa Kemal Atatürk (1881-1938) 29 Ekim 1923 1 Kasım 1927 4 Mayıs 1931 1 Mart 1935 1 Kasım 1927 4 Mayıs 1931 1 Mart 1935 10 Kasım 1938 Cumhuriyet Halk Partisi Abdülhalik Renda (1881-1957)...
Osmanlı İmparatorluğu-Devleti Kurumları Acemi Ocağı Ahilik Akıncılar Anadolu Eyaleti Asakir-i Mansure-i Muhammediye Asesler Aşiret Mektebi Ayan Meclisi (Heyet-i Ayan) Azaplar Babıali (Bâbıâlî) Bahriye Nezâreti Baltacılar Bank-ı Dersaadet Baruthane Beylerbeyi Bostancı Ocağı Cebeci Ocağı Cerrahhane-i Amire Cuma Divanı Çarşamba Dîvânı Darphane-i Amire Darülaceze Darülbedayi Darüleytam Darülfünun Darülhadis Dârülmuallimât Darülmuallimin Darüssaade Ağası Dârüşşafaka Defterdar Derbend (Derbent) Teşkilatı Divan Divan-ı Hümayun Donanma-yı Hümâyûn Düyun-u Umumiye Emniyet Teşkilatı Encümen-i Daniş Enderun Eyalet Fener Rum Patrikhanesi Feshane Garb (Garp) Ocakları Gelibolu Acemi Ocağı Hamidiye Alayları Harem Hariciye Nezareti Hasoda Hazine-i...
Osmanlı Hanedanı’nın sultanları 1299’dan 1922’ye kadar kıtalararası geniş bir imparatorluğa hükmetmiştir. Osmanlı İmparatorluğu zirvedeyken; kuzeyde Macaristan, güneyde Somali, batıda Cezayir ve doğuda Irak'a kadar uzanmıştır. İlk başlarda imparatorluk Bursa’da yönetilirken 1366'da Edirne başkent oldu. Son olarak da Bizans İmparatorluğu’ndan alınan İstanbul başkent oldu. İmparatorluğun ilk yıllarının anlatımında efsane ve gerçeği ayırmanın zor olması nedeniyle değişen konular olmuştur; buna rağmen çoğu çağdaş bilginler imparatorluğun aşağı yukarı 1299 yılında ortaya çıktığını ve kurucusunun Oğuz Türkleri’nin Kayı Boyu’ndan gelen Osman Gazi olduğunu kabul eder. Osmanlı Hanedanı 36 sultanla 6 yüzyıl boyunca var oldu. Osmanlı...
Başbakan Nedir? Bir ülkedeki yürütme organı kurulunun (hükümetin) başkanına verilen addır. Kelime anlamı olarak hükümetin ve bakanlar kurulunun başı, kabinenin başı, başvekili ifade eder. Özellikle Cumhuriyet ile yönetilen toplumlarda yürütmenin başı olan ve devletin atacağı adımlara karar veren kişidir. Hukuksal olarak cumhurbaşkanı ve meclis başkanı'ndan sonra ülkedeki en yetkili kişidir. Başbakanlar görevlerine seçimle gelir. Belçika, Danimarka, Japonya, Hollanda, Norveç, Malezya, İspanya, İsveç, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Birleşik Krallık gibi anayasal monarşi ile yönetilen ülkelerde olabileceği gibi Finlandiya, Fransa, Almanya, Hindistan, İtalya, İrlanda, Portekiz, Karadağ, Hırvatistan, Bulgaristan, Romanya, Sırbistan gibi...
A ADLİ : II.Bayezit’in şiirlerinde kullandığı maslah. AHMEDİ : Sultan 3.Ahmet Devrinde, Bursa ve Üsküdar’da dokunan çatma türünde ipekli kumaş. AHİLİK : Anadolu Selçukluları Döneminde ortaya çıkan, esnaf örgütü. AKALEM : Saltanat sancağı AKALEM : Yedi Osmanlı saltanat sancağından birinin adı AKAĞA : Saraylarda hizmet gören hadımağalarının beyaz ırktan olanı AKLAM : Dev.Resmi dairelerde, yazı işleriyle uğraşılan bölüm AKLAM : Resmi dairelerde yazı işleriyle uğraşan bölümlere verilen ad AKVA : İleri gelenlerinin kullandığı bir bıçak türü ALABEYİ : Bir bölgede bütün tımarlı sipahilerin en büyük amiri ALATİNİ : II.Abdülhamit’in sürgüne gönderildiği Selanik’teki ikmet ettiği köşkün adı ALİ BATI : Mondros Mütarekesi ertesi Mardin’de çıkan...
Diş hijyeni son birkaç yüz bin yılda uzun bir yol kat etti. Artık çoğumuz dişlerimizi günde iki kez fırçalarken, eski insanlar dişlerinin bakımında çok daha zor zamanlar geçiriyordu. Ne yazık ki son 10 bin yıldaki atalarımız için, eski diş hekimliği uygulamalarının çoğu etkisiz görünüyor, bu da iskeletlerde yüksek oranda diş çürümesine ve diş eti hastalığına yol açıyordu. Ancak kanıtlar onların en azından dişlerini iyi durumda tutmaya çalıştıklarını gösteriyor. Diş bakımının en eski kanıtlarından biri, Hırvatistan’daki bir mağarada bulunan ve bir tür kürdan ile defalarca kazındığına dair işaretler taşıyan 130.000 yıllık Neandertal azı dişlerinde bulunabilir. Ne yazık ki, kalıntıların yanında gerçek bir kürdan keşfedilmedi, ancak...
Genelkurmay Başkanlığı, Çanakkale Zaferi'nin 100. yılında daha önce yayınlanmamış fotoğrafları paylaştı. İşte ilk kez yayınlanan o fotoğraflardan bazıları: Anafartalar Grup Komutanı Albay Mustafa Kemal: "Bu öyle alelâde bir taarruz değil, herkesin başarılı olmak veya ölmek azmiyle harekete hazır olduğu taarruzdur. Hattâ ben komutanlara şifahen verdiğim emirlerde şunu ilâve etmişimdir: 'Size ben taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında, yerimize başka kuvvetler ve komutanlar geçebilir.' Gönüllü bombacı: "Henüz 13 yaşında bir küçük delikanlı... Fotoğrafın üzerinde bir not... 'Gönüllü Bombacı' Başka bir bilgi düşülmemiş... Duruşuyla, kararlığıyla...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Arif Nihat Asya'dan 'Dua' şiirini okuduğu Çanakkale Zaferi'nin 100. yıldönümü tanıtım filmi yayınlandı. "Sen hiç şühedanın sesini duydun mu?" sorusu ile başlayan görüntülerde Çanakkale Savaşı'nı temsilen cephedeki askerlerin tekmil seslerine yer verildi. Türk bayrağı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının da gösterildiği tanıtım filmi, "Yüzyıllık destan. Çanakkale Zaferi'nin 100. yılında şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" ifadeleri ve Cumhurbaşkanlığı Forsu'nun görüntüsüyle sona erdi.
Pargalı İbrahim Paşa, elde ettiği güç sayesinde daha da yükselme hırsına kapıldı ve padişaha ait olan unvanları bile kullanmaktan çekinmedi. Bu tavrını, elçilerle yaptığı konuşmalardaki sözleriyle açıkça ortaya koydu. İlk dönemlerde padişahın gücü ve zenginliği hakkında övünürken, daha sonrasında ise elçilere sıklıkla kendini övdü. Avusturya'yla 1533 yılında yapılan barış görüşmeleri sırasında elçilere devletin kudretinden bahsettikten sonra kendi gücünü şöyle vurguladı: Bu büyük devleti idare eden benim; her ne yaparsam, yapılmış olarak kalır, zira bütün kudret benim elimdedir; memuriyetleri ben veririm, eyaletleri ben tevzi ederim; verdiğim verilmiş, reddettiğim reddedilmiştir. Büyük padişah bir şey ihsan etmek istediği yahut ihsan...
Futbola benzeyen ve bilimsel kanıtlara sahip olan ilk oyun, MÖ 300-200 yıllarında Çin'de askeri eğitim amacıyla oynanan cujuya dayanmaktadır. Kıl ve tüyle doldurulmuş deriden yapılan bir topun, iki bambu kamışıyla sabitlenen 30–40 cm yüksekliğindeki bir kaleye sokulmasını amaçlayan bu oyunda; topa el ve kollar dışındaki her yerle temas etmek mümkündü. Birkaç yüzyıl sonra Japonya'da, cujudan izler taşıyan ve varlığına ilk kez 644 yılında rastlanan kemari adlı oyun ortaya çıktı. Cujunun aksine rekabete dayalı olmayan kemaride amaç, dairesel bir alan içerisinde yer alan oyuncuların topa ayaklarıyla vurarak topu yere düşürmeden birbirine göndermesine dayanmaktaydı. Avrupa'da ise futbola benzer bilinen ilk oyun, Antik Yunanistan'da oynanan...
Osmanlı Sarayı’nın Enderun bölümünde bulunan içoğlanlarının eğitimine önem verilirdi. Bu eğitimin bir parçası da fiziksel aktivitelerdi. Bu aktiviteler içoğlanlarının vücutlarının formda kalmaları için gerekliydi. Sportif oyunlar, Enderun’da bulunan içoğlanlarına savaş tatbikatı yaptırmanın eğlenceli yoluydu. Saraydaki sportif faaliyetler arasında, torba darbı, tomak, ok, mızrak atışı, cirit ve tüfekle nişan almak yer alıyordu. Bu oyunların bazıları iki takım halinde oynanmaktaydı. Takım halinde oynanan oyunlar için, özellikle cirit oyunu oynamak üzere, cündiler arasından özel gruplar oluşturulurdu. Alay adı verilen bu gruplar, saray ve çevresinde günümüz takımları gibi itibar gördü. Askeri eğitimin bir parçası olduğu için Enderun’da bu...
• İlk defa elektriği, telefonu, gazı getiren, ilk modern eczanemizi açtıran. • İlk otomobili getiren, 5 bin km kara yolunu yaptırtan. • Dünyanın ilk metrolarından Karaköy-Taksim hattını yaptıran, atlı ve elektrikli tramvaylar kuran. • Haydarpaşa garı, Kudüs-Yafa, Ankara-İstanbul ve Hicaz demir yollarını yaptıran. • İstanbul’un binlerce fotoğrafını çektiren, Arkeoloji müzeciliğini başlatan. • Kuduz aşısının bulunmasından sonra Ülkemizin ilk Kuduz Hastanesi olan İstanbul Darü’l-Kelb Tedavihanesini açtıran. • Okullara (Hristiyan okulları dahil gönderdiği emirde, Türkçe’nin iyi öğretilmesini isteyen, Paris’te İslam Külliyesi kuran. • Israrla yerli kumaş giyen, Hereke bez fabrikası ve Feshaneyi kuran. • Ziraat Bankasını kuran...
Gözlüklerin tarihi, 13. yüzyıla kadar uzanmaktadır. İlk gözlüklerin icadıyla ilgili olarak genellikle 1286 yılında yaşamış olan İtalyan bilim insanı Salvino D'Armate'nin adı anılmaktadır. Ancak, gözlüklerin evrimi ve gelişimi birkaç farklı kaynağa dayanmaktadır. 8. yy. Mısır hiyeroglifleri'nde elde edilen bulgulara göre "basit cam mercekler"den sözedilmekteydi. Görme bozukluğunu giderme amaçlı gözlüklerin ise, 12 yy. sonları ve 13. yy başında cam endüstrisi gelişmiş olan Venedik'te kullanıldığı, bugünkü kullanım şekline en yakın halinin ingiliz bilim insanı ve filozof Roger Bacon tarafından yapıldığı bilinmektedir. İlk başlarda gözlük, elle tutulan "lorgnette" denen modeldeyken, daha sonra "kelebek" adı verilen, gözlerin önüne, burun...
Firavun Tutankamon’un mezar odasında 145 üçgen peştemali vardı. Kasıklıklar ise penisi korumak ve vurgulamak için tasarlanmıştı. Bu iç çamaşırları, modern boxer ve külotlarımıza ilham kaynağı oldu. Antik Mısırlılar eteğe benzer bir peştemal türü olan “schenti”, Romalılar da “subligaculum” kullanıyordu. Orta Çağ dünyası ise Rönesans döneminde tanıtılan “kasıklık” öncesinde, “braie” ve “chauss”ları benimsemişti. Tüm bu değişimlere rağmen tek bir unsur tutarlı kaldı: bir erkeğin cinsel bölgesinin gizlenmesi. Çok geçmeden bu değişimler meyvesini vermeye başladı ve şortlar, külotlar ve boxerlar ortaya çıkmaya başladı. Sonuçta iç çamaşırının tarihi, pratikliğin, değişimin ve modanın bir karışımından oluşuyor. İç çamaşırının erken biçimleri...
İslamiyet Öncesi Türk Kadını Dünyaya egemen olan, yön veren, olumlu ve olumsuz bakımdan değiştiren insandır ve insanı da kadın ve erkek ikilisi oluşturur. Kadın ve erkek ikilisinin bulunmadığı yerde insanın var olmasını düşünmek mümkün değildir. Dünya bu iki cinsin hassas dengesi üzerine kurulmuşken, insanın tarih içinde geçirdiği değişim süreciyle birlikte kadın dini kurallar, örf ve adetler bahane edilerek ikinci plana itilmiştir. Türk toplumunda kadının konumu açısından İslamiyet’in kabulü ile birlikte büyük bir değişim yaşanmıştır. Bu bakımdan, İslamiyet’in Türk kadını üzerindeki etkisini tahlil edebilmek için, İslamiyet öncesi ve sonrası dönemde Türk kadınının toplum içindeki konumunun incelenmesi gerekir. Orta Asya Türk...
Sarıkamış Harekâtı (22 Aralık 1914), Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu ve Rus İmparatorluğu arasında Sarıkamış'ta gerçekleşen kara çatışmalarından olup Osmanlı İmparatorluğu'nun askeri taktik hatasıyla büyük bir başarısızlıkla sonuçlanan bir askeri girişimdir. Amacı Kasım 1914'te Azap ve Köprüköy'e saldıran Ruslar, 3. Ordu Komutanı Hasan İzzet Paşa tarafından mağlup edilip dağıtılmıştır. Hasan İzzet Paşa dağılmış Rus ordusunu yakalamak yerine orduyu 15 kilometre geri çekmiştir. Hali hazırda dağıtılmış olan Rus ordusunu yok edip Bakü Petrollerine ulaşmak ve Alman İmparatorluğu'nun sanayi ihtiyacını karşılamak harekâtın amaçlarından biridir. Ayrıca 1877'deki 93 Harbi, Osmanlı İmparatorluğu'nun yenilgisi ile...
1554 - Kahve ve kahvehane yasağı Kanuni Sultan Süleyman döneminde Türkiye'ye Halep ve Şam'dan gelen kahve, kısa sürede sosyal yaşamın bir parçası olmuş, ilk kahvehane 1554 yılında açılmıştır. Kahvehaneler giderek çoğalmış, insanların uğrak noktası olmuş, kahve önce ulema tarafından hoş karşılanmamış ve yasaklanmış ancak sonra payitahtın tanınmış uleması ve şeyhleri kahve müdavimlerini hoş görerek yasağı kaldırmıştı. Dördüncü Murad zamanında tütün ve içkinin yasaklanmasının ardından "kahvehanelerde devlet aleyhine konuşmalar yapıldığı" düşünülerek tüm kahvehaneler kapatılmış ve faaliyetleri durdurulmuştu. Yasağa rağmen kahvehane açanlar bazı kişiler idam edildi. İkinci Mahmud döneminde, yeniçerilerin toplanma ve buluşma yeri olmaması...
“Poltava’da esir oluyordum. Bu benim için bir ölümdü, kurtuldum. Buğ nehri önünde tehlike daha kuvvetli olarak belirdi; önümde su, ardımda düşman, tepemde cehennemler püsküren güneş… Su beni boğmak, düşman beni parçalamak, güneş beni eritmek istiyordu; yine kurtuldum. Fakat bugün esirim, Türklerin esiriyim. Demirin, ateşin ve suyun yapamadığını onlar bana yaptılar, esir ettiler. Yalnız ayağımda zincir yok, zindanda da değilim; istediğimi yapıyorum. Fakat bu defa da şefkatin, asaletin, nezaketin esiriyim. Türkler beni işte bu elmas bağa sardılar. Bu kadar alicenap, bu kadar asil, bu kadar nazik bir milletin arasında hür bir esir olarak yaşamak, bilsen ne kadar tatlı.”
Günlük hayatımızın en önemli içeceği olan çayla 140 yıl kadar önce tanıştık. Çay üretimi ilk kez 1878’de Artvin’de başladı. Rize’ye gelişi ise 1912’de. İkinci Abdülhamid döneminde üretimin yaygınlaşması için Bursa’dan Halep’e, Aydın’dan Erzurum’a kadar imparatorluğun dört bir tarafında çay ekilse de tutmadı. Günlük hayatımızın en önemli parçası olan çay sanki asırlardan beri yeme-içme kültürümüzün bir parçası gibi düşünülür. Ancak çayla tanışmamız 140 yıl önceye gider. Kemalettin Kuzucu çayın Türkiye'ye girişi üzerine arşivlere dayalı yaptığı araştırmalarıyla bu konuyu aydınlatmış ve Türkiye'de çayın tarihiyle ilgili bilinenleri değiştirmiştir. Kuzucu'nun araştırmalarından çayın Türkiye'ye geliş hikâyesi... Osmanlı döneminde 16...
Mısır'ın son hıdivi (valisi) olan II. Abbas Hilmi Paşa, sahibi bulunduğu Dalaman'a 20. yüzyılın başlarında bir köşk, İskenderiye'ye de bir istasyon binası inşa ettirmek istemiş ve projeleri Fransızlara hazırlatmıştı. Ancak Fransa'dan malzemeleri getiren gemiler güzergáhı karıştırınca, İskenderiye'de mükemmel bir köşk, Dalaman'da ise dünyanın tren yolu bağlantısı olmayan ilk ve tek istasyon binası yapıldı. Kavalalı Mehmed Ali Paşa'nın 19. yüzyılın başlarında Mısır'a hákim olmasıyla, Osmanlı İmparatorluğu'nun bölgedeki nüfuzu giderek azaldı. Mısır ile yetinmeyen Kavalalı, Suriye'ye de göz dikti ve Mısır ordusu 1831'de girdiği Suriye'ye kısa sürede hákim oldu. Daha sonra Mehmed Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa, Osmanlı ordularını mağlup...
Osmanlı Devleti içerisinde en yaygın spor etkinlikleri okçuluk ve güreş olmakla beraber bu faaliyetler de disiplinsiz bir şekilde yürütülmekteydi. 1870’lere gelindiğinde Batılılaşmanın etkisiyle beraber ülkedeki spor faaliyetleri Robert Koleji ve Mekteb-i Sultanî (Galatasaray Lisesi) öncülüğünde nizamlı olarak yürütülmeye başlanılmıştı. Futbol, bugünkü Türkiye sınırları içerisinde ilk kez İzmir-Bornova’ya yerleşen İngiliz aileler Lafontaine’ler, Giraud’lar, Whittall’ler ve Charnaud’larca oynanmıştır. Selanik ve İzmir’in başını çektiği futbol müsabakaları ilk zamanlar Rumlar arasında yayılmıştır. Football Clup Smyrna (İzmir Futbol Kulübü) 1894 yılında ilk futbol klübü İzmir’de İngilizler tarafından kuruldu. 1895’te ise başkent...
Türkiye'nin postacılık tarihi ve posta pulları Türkiye'nin pulculuk mirasının ve onun önceki devleti Osmanlı İmparatorluğu'nun bir yoklamasıdır. Türkiye'nin postacılık tarihi 18. yüzyıllara tarihlenir, bu zamanda Osmanlı İmparatorluğu içindeki yabancı ülkeler habercilik işlerini kendilerinin konsoloslukları ile sürdürüyorlardı. Postacılık servisinin gecikmiş olmasına karşın, 1863 yılında Türkiye Asya'da (Rusya'dan sonra) yapışkan posta pullarını basarak ikinci bağımsız ülke haline geldi. 1875 yılında Genel Posta Birliği'nin kurucu üyesi oldu. Daha sonra Dünya Posta Birliği oldu. Osmanlı Devleti 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti oldu ve onu takip eden yıllarda onun postacılık hizmetleri çok modern ve yeterli hale geldi ve kendi posta...
Birbirlerine kara sınırıyla bağlı olmayan iki ülke; İsrail ve Azerbaycan. Bugün bu iki ülke pek çok alanda işbirliğine gitmektedir. Bu iki ülkeyi yakınlaştıran sadece ekonomik ve askeri sebepler olmayıp karşılıklı stratejik çıkarlardır. Pek çoğumuz İkınci Karabağ Savaşı'ndan sonra Azerbaycan sokaklarında Türkiye Azerbaycan ve İsrail bayraklarının yan yana dalgalandığını, İsrail'in Ermenistan yerine Azerbaycan'ı desteklediğine şahit olduk. İçinde yaşadığımız bu coğrafya, düz okumalarla anlaşılamayacak biçimde karmaşık, düz yorumlar ile anlatılamayacak şekilde kompleks, analiz etmeden sığ ve kaba yorumlarla ifade edilmesi mümkün olmayan ilişkileri içermektedir. Peki Azerbaycan ve İsrail ilişkilerinin dostane sürmesi ve birbirlerini...
İran'daki Yahudilerin tarihinin başlangıcı Antik çağın son zamanlarına rastlar. Dini kitaplar olan Yeşaya, Daniel, Ezra ve Nehemya kitaplarında Yahudilerin Pars İmparatorluğu'ndaki yaşamı ve deneyimleri aktarılmıştır. Ezra kitabında, Pars Krallarının Yahudilerin Kudüs'e dönmesine ve Tapınağın tekrar inşa edilmesine izin verdiği yazılıdır; "İsrail Tanrısı'nın buyruğu ve Pers kralları Koreş'in, Darius'un, Artahşasta'nın buyrukları uyarınca tapınağın yapımını bitirdiler." Yahudi tarihi için önemli olan bu olay M.Ö. 6. yüzyılda gerçekleşti ve bu sırada İran'da köklü ve etkili bir Yahudi cemaati bulunmaktaydı. 7. yüzyılda İslam İran'da yayıldıktan sonra Yahudiler, Hristiyan ve Zerdüştçüler ile birlikte zimmi statüsüne girdiler; bu, İslam...
536 yılı, kış mevsiminin sona ermediği yıl olarak tarihe geçti. 536 yılında gerçekleşen volkanik bir patlamadan sonra açığa çıkan kül bulutları atmosferi kaplamış, Güneş kara bulutların arkasında kalmış, 18 ay boyunca gündüzleri karanlıkta geçmiş, ekinler yetişememiş, Çin’de yaz mevsiminde kar yağmıştı. Asya’dan Akdeniz’e ve Orta Amerika’ya kadar geniş bir coğrafyada kıtlık yaşanmıştı. 536 yılı belki de insanlığın karşı karşıya kaldığı en zorlu dönemin başlangıcıydı. O dönemde görülen olağan dışı olaylarla ilgili farklı kaynaklardan elde edilen bilgiler var. Örneğin Bizanslı tarihçi Procopius, tıpkı Güneş tutulması sırasında olduğu gibi, Güneş’in parlaklığını kaybettiğini kayıtlara geçirmişti. Ayrıca 1990’lı yıllarda ağaç halkalarına...
Geri