Evde Kal Türkiye

Tarih

Tarihte Bugün

Konular
366
Mesajlar
367
Konular
366
Mesajlar
367

Türk Tarihi

Konular
51
Mesajlar
52
Konular
51
Mesajlar
52
 • Sabit
 • Portal konusu
Osmanlı İmparatorluğu Devlet Arması Osmanlı Hanedanı’nın sultanları 1299’dan 1922’ye kadar kıtalararası geniş bir imparatorluğa hükmetmiştir. Osmanlı İmparatorluğu zirvedeyken; kuzeyde Macaristan, güneyde Somali, batıda Cezayir ve doğuda Irak'a kadar uzanmıştır. İlk başlarda imparatorluk...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 143,
Cevaplar
0
Görüntüleme
143
 • Sabit
Osmanlı İmparatorluğu-Devleti Kurumları Acemi Ocağı Ahilik Akıncılar Anadolu Eyaleti Asakir-i Mansure-i Muhammediye Asesler Aşiret Mektebi Ayan Meclisi (Heyet-i Ayan) Azaplar Babıali (Bâbıâlî) Baltacılar Baruthane Beylerbeyi Bostancı Ocağı Cebeci Ocağı Cerrahhane-i Amire Cuma Divanı...
- Cevaplar: 109 Görüntüleme: 182K, 9 10 11
Cevaplar
109
Görüntüleme
182K
 • Sabit
Tarihte Kurulan Türk Devletleri Cumhurbaşkanlığı Forsu Cumhurbaşkanlığı Forsu pek çok anlam, motif ve değeri bünyesinde barındırmakta; yüzlerce yılın birikimini, tarihteki Türk topluluklarını, dolayısıyla Türk birliğini ve Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil etmektedir. Forsun boyutları 30x30 cm’dir...
- Cevaplar: 17 Görüntüleme: 25K,
Misafir
2
Cevaplar
17
Görüntüleme
25K
Misafir
M
 • Sabit
Başbakan Nedir? Bir ülkedeki yürütme organı kurulunun (hükümetin) başkanına verilen addır. Kelime anlamı olarak hükümetin ve bakanlar kurulunun başı, kabinenin başı, başvekili ifade eder. Özellikle Cumhuriyet ile yönetilen toplumlarda yürütmenin başı olan ve devletin atacağı adımlara karar...
- Cevaplar: 3 Görüntüleme: 16K,
Misafir
Cevaplar
3
Görüntüleme
16K
Misafir
M
 • Sabit
Cumhurbaşkanı ya da eski adıyla reis-i cumhur, cumhuriyetle yönetilen ülkelerin devlet başkanına verilen addır. Başkanlık sistemiyle yönetilen ABD, Türkiye, İran, Azerbaycan gibi cumhuriyetlerde cumhurbaşkanı hükûmetin başı iken, İtalya, Almanya, Yunanistan gibi parlamenter sistemle yönetilen...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 26K,
Cevaplar
2
Görüntüleme
26K
İstanbul'un Fethi, 6 Nisan - 29 Mayıs 1453 tarihleri arasındaki 53 günlük kuşatmanın sonucunda Osmanlı Padişahı II. Mehmed komutasındaki birliklerin Bizans İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul'u (Konstantinopolis) ele geçirmesidir. İstanbul, daha önce de defalarca kuşatılmıştı; VII.-VIII...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 62,
Cevaplar
0
Görüntüleme
62
 • Portal konusu
Niğbolu Muharebesi, 25 Eylül 1396'da Osmanlı ordusunun Macaristan, Kutsal Roma-Cermen İmparatorluğu, Fransa, Eflak, Lehistan, İngiltere Krallığı, İskoçya Krallığı, Eski İsviçre Konfederasyonu, Venedik Cumhuriyeti, Genova Cumhuriyeti, St. Jean Şövelyeleri askerlerinden oluşmuş bir Haçlı...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 46,
Cevaplar
0
Görüntüleme
46
Kırkdilim Savaşı, 1392 yılında Osmanlılarla Kadı Burhaneddin kuvvetleri arasında yapılmıştır. Yıldırım Bayezid Kastamonu'nun işgalini müteakip o mıntıka ile Yeşilırmak tarafında Kadı Burhaneddin'in nüfuzu altındaki beyler ki Burhaneddin'den nefret ediyorlardı Osmanlıların yüksek hâkimiyetini...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 45,
Cevaplar
0
Görüntüleme
45
Ploşnik Muharebesi, 1386'da (veya 1387) güneydoğu Sırbistan'da Prokuplje (Eski adıyla Osmanlı İmparatorluğu'nun Niş Sancağı'na bağlı Ürgüp kazası) yakınında Ploşnik'te Şahin Paşa komutasındaki Osmanlı Ordusu ile Prens Lazar Hrebeljanović komutasındaki Sırp-Boşnak ordusu arasında yapılmış ve ilk...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 57,
Cevaplar
0
Görüntüleme
57
Çirmen Muharebesi (İkinci Meriç Muharebesi), 1364 yılında yapılmış olan Sırpsındığı Muharebesi'nde yenilen taraf olan Sırpların Osmanlı Devleti ile, Meriç kıyısındaki Çirmen yakınlarında (günümüzde Ormenio, Yunanistan), 26 Eylül 1371 tarihinde yapılan muharebe. Osmanlıların zaferiyle...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 67,
Cevaplar
0
Görüntüleme
67
 • Portal konusu
Selanik, I. Murad zamanında 1383-1387 yılları arasında dört yıl devamlı Türk hücum ve kuşatması altında kalmış ve 1387 yılında bir süre için Osmanlı hakimiyetine geçmişse de, kesin olarak I. Bayezid'in hükümdarlığı zamanında 1394 yılında zaptedilmişti. Selanik 1402 Ankara Muharebesi'nden sonra...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 64,
Cevaplar
0
Görüntüleme
64
Ankara Savaşı, Osmanlı Padişahı Yıldırım Bayezid ile Timur arasında, Ankara'nın Çubuk Ovası'nda 20 Temmuz 1402 tarihinde yapılan savaştır. Geç Orta Çağ tarihinin en kanlı çarpışmalarından olan ve Osmanlıların yenilgisiyle sonuçlanan Ankara Savaşı, Fetret Devri (1402-1413) olarak bilinen bir...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 89,
Cevaplar
0
Görüntüleme
89
 • Portal konusu
Fetret Devri, Osmanlı hükümdarı Yıldırım Bayezid'in beş oğlundan dördü arasındaki taht kavgaları nedeniyle 1402'den 1413'e kadar süren kargaşa dönemidir. Bu süreç Yıldırım Bayezid'in 1402'de Ankara Savaşı'nda, Timur İmparatorluğu'nun kurucusu Timur'a yenilip esir düşmesi sonucu ortaya çıktı...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 60,
Cevaplar
0
Görüntüleme
60
Çanakkale Savaşında İngilizlerin tarihi ayıbı, Zehirli çivilerÇanakkale Savaşı'nda ''çivi bombası'' kullanan İngilizlerin Osmanlı bünyesinde tek bacaklı bir ordunun oluşmasına neden olduğu iddia edildi. İngilizler’in Türk askerleri için Kurtuluş savaşında özel ürettikleri zehirli...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 3K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
3K
SIRRI ÇÖZÜLEMEYEN BİR OLAY 25 Nisan 1915. Düşman şafakla birlikte Arıburnu'na çıkarma yapmaya başlamıştır. 27. Alaya bağlı bazı birlikler düşmana direnmeye çalışmaktadır. Alayın diğer birlikleri ise Maydos'un batısında zeytinliklerde konuşlanmıştır. 27. Alay Komutanı Şefik Bey güneş...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 2K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
2K
Edirne Antlaşması, Osmanlı İmparatorluğu'nun Habsburg Monarşisi ile 17 Şubat 1568'de imzaladığı barış antlaşmasıdır. Edirne Antlaşması (1568) Kanuni Sultan Süleyman döneminde Avrupa’da gerçekleşen gelişmeler sonrasında Osmanlı Devleti; gelişme gösteren olaylara kayıtsız kalmamıştır. Erdel beyi...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 77,
Cevaplar
0
Görüntüleme
77
 • Portal konusu
İl, Türkiye Cumhuriyeti'nin taşra teşkilatlanmasında en büyük mülki yönetim birimidir. Osmanlı Devleti'nde uygulanan vilayet sisteminin Türkiye'de önce sistem olarak, 1960'ta da isim olarak güncellenmesi ile bu şekli ve ismi almıştır. 1999 yılından bu yana Türkiye’de 81 il vardır. Türkiye’nin...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 236,
Cevaplar
0
Görüntüleme
236
 • Portal konusu
Deniz Hamamları Deniz HamamlarıOsmanlı döneminde şimdi olduğu gibi plajlar yoktu. Ancak insanlar denize girmek istiyorlardı. Osmanlı halkı güneş banyosu ve yüzmeden yeterince yararlanamıyordu. Deniz hamamı adı verilen kapalı ve dışarıdan görülemeyen özel banyo yerleri Osmanlı dönemindeki bu...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 229,
Cevaplar
1
Görüntüleme
229
 • Portal konusu
Tahlisiye Madalyası Osmanlı döneminde kendi hayatını tehlikeye atarak, boğulanı kurtaranlar “cankurtaran madalyası” ile ödüllendirilirlerdi. Osmanlı döneminde boğulma vakaları gündemin en önemli meselelerinden birisiydi. Türkler, asırlarca bozkırlarda yaşamışlar, denizi tanımamışlardı...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 191,
Cevaplar
0
Görüntüleme
191
 • Portal konusu
Mısır'ın son hıdivi (valisi) olan II. Abbas Hilmi Paşa, sahibi bulunduğu Dalaman'a 20. yüzyılın başlarında bir köşk, İskenderiye'ye de bir istasyon binası inşa ettirmek istemiş ve projeleri Fransızlara hazırlatmıştı. Ancak Fransa'dan malzemeleri getiren gemiler güzergáhı karıştırınca...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 177,
Cevaplar
0
Görüntüleme
177
 • Portal konusu
İstanbul'da bir zamanlar kış şimdikinden çok daha sert ve imkansızlıklardan ötürü daha hasar verici geçiyordu. 1954'te İstanbul boğazı donmuş ve bazı vatandaşlar rivayetlere göre iki kıta arasında yürüyerek seyahat etmişlerdi. Fakat hiç bir olay 1935'te yaşananlar gibi olmamıştı. Günlerce...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 171,
Cevaplar
1
Görüntüleme
171
Amerikan İç Savaşı (Eyaletler Arası Savaş), Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington'daki yönetimi ile bu ülkeden ayrılmak isteyen 11 Güney Eyaleti (Amerika Konfedere Devletleri) arasında çıkmış geniş kapsamlı bir iç savaştır. 11 Güneyli Eyalet, Abraham Lincoln'un 1860 yılında başkan...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 194,
Cevaplar
0
Görüntüleme
194
Devletlere yön veren, tek bir sözüyle imparatorlukları titreten, yaptıkları buluşlarla dünyayı güzelleştiren kadınlar, yüzyıllardır dünya tarihinin akışını değiştiriyor. Hürrem Sultan (1500,1504 - 1558) Ukrayna’ya yapılan akınlardan sonra İstanbul’a getirilerek saraya alınan Anastasia’nın adı...
- Cevaplar: 4 Görüntüleme: 8K,
Cevaplar
4
Görüntüleme
8K
 • Portal konusu
Hayvanat bahçesi gibi ancak kafeslerde insanların olduğu İnsanat bahçeleri 1950’ye kadar Avrupa’nın en utanç verici sırlarından biridir. Dünyanın dört bir yanından getirilen siyahi insanlar hayvanlarla beraber kafeslere kapatılıp sergileniyordu ve ziyaretçi sayıları da oldukça fazlaydı...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 251,
Cevaplar
0
Görüntüleme
251
 • Portal konusu
1939 yılının Eylül ayında Avrupa’da patlak veren ve hızla genişleme eğilimi göstererek kısa sürede dünyanın dört bir yanına yayılan İkinci Dünya Savaşı’nın çok geçmeden Türkiye ekonomisi üzerinde de önemli ve derin etkilerini göstereceğini tahmin etmek, ilk dünya savaşının tecrübesiyle de hiç...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 212,
Cevaplar
0
Görüntüleme
212
Tüm sayfalar yüklendi.
Üst