Tarihte Bugün

Konular
366
Mesajlar
367
Konular
366
Mesajlar
367

Türk Tarihi

Konular
51
Mesajlar
53
Konular
51
Mesajlar
53
 • Sabit
Cumhurbaşkanı ya da eski adıyla reis-i cumhur, cumhuriyetle yönetilen ülkelerin devlet başkanına verilen addır. Başkanlık sistemiyle yönetilen ABD, Türkiye, İran, Azerbaycan gibi cumhuriyetlerde cumhurbaşkanı hükûmetin başı iken, İtalya, Almanya, Yunanistan gibi parlamenter sistemle yönetilen...
- Cevaplar: 3 Görüntüleme: 27K,
topragizbiz
Cevaplar
3
Görüntüleme
27K
topragizbiz
T
 • Sabit
Osmanlı İmparatorluğu-Devleti Kurumları Acemi Ocağı Ahilik Akıncılar Anadolu Eyaleti Asakir-i Mansure-i Muhammediye Asesler Aşiret Mektebi Ayan Meclisi (Heyet-i Ayan) Azaplar Babıali (Bâbıâlî) Bahriye Nezâreti Baltacılar Bank-ı Dersaadet Baruthane Beylerbeyi Bostancı Ocağı Cebeci Ocağı...
- Cevaplar: 110 Görüntüleme: 202K, 10 11 12
Cevaplar
110
Görüntüleme
202K
 • Sabit
 • Portal konusu
Osmanlı İmparatorluğu Devlet Arması Osmanlı Hanedanı’nın sultanları 1299’dan 1922’ye kadar kıtalararası geniş bir imparatorluğa hükmetmiştir. Osmanlı İmparatorluğu zirvedeyken; kuzeyde Macaristan, güneyde Somali, batıda Cezayir ve doğuda Irak'a kadar uzanmıştır. İlk başlarda imparatorluk...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 2K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
2K
 • Sabit
Tarihte Kurulan Türk Devletleri Cumhurbaşkanlığı Forsu Cumhurbaşkanlığı Forsu pek çok anlam, motif ve değeri bünyesinde barındırmakta; yüzlerce yılın birikimini, tarihteki Türk topluluklarını, dolayısıyla Türk birliğini ve Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil etmektedir. Forsun boyutları 30x30 cm’dir...
- Cevaplar: 17 Görüntüleme: 27K,
Misafir
2
Cevaplar
17
Görüntüleme
27K
Misafir
M
 • Sabit
Başbakan Nedir? Bir ülkedeki yürütme organı kurulunun (hükümetin) başkanına verilen addır. Kelime anlamı olarak hükümetin ve bakanlar kurulunun başı, kabinenin başı, başvekili ifade eder. Özellikle Cumhuriyet ile yönetilen toplumlarda yürütmenin başı olan ve devletin atacağı adımlara karar veren...
- Cevaplar: 3 Görüntüleme: 18K,
Misafir
Cevaplar
3
Görüntüleme
18K
Misafir
M
 • Sabit
A Osmanlı Kültüründeki Bazı Terimler ve Türkçe Anlamları ADLİ : II.Bayezit’in şiirlerinde kullandığı maslah. AHMEDİ : Sultan 3.Ahmet Devrinde, Bursa ve Üsküdar’da dokunan çatma türünde ipekli kumaş. AHİLİK : Anadolu Selçukluları Döneminde ortaya çıkan, esnaf örgütü. AKALEM : Saltanat sancağı...
- Cevaplar: 7 Görüntüleme: 186K,
Cevaplar
7
Görüntüleme
186K
 • Portal konusu
İl, Türkiye Cumhuriyeti'nin taşra teşkilatlanmasında en büyük mülki yönetim birimidir. Osmanlı Devleti'nde uygulanan vilayet sisteminin Türkiye'de önce sistem olarak, 1960'ta da isim olarak güncellenmesi ile bu şekli ve ismi almıştır. 1999 yılından bu yana Türkiye’de 81 il vardır. Türkiye’nin...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 817,
Cevaplar
0
Görüntüleme
817
Alman ilaç şirketi Bayer'in 21 Ağustos 1897 tarihinde morfinin bir türevi olan ve ağrı derecesi çok yüksek hastalar ile savaşta yaralanan askerlerin acısını dindirmek için uzun yıllar ilaç olarak kullanılacak eroini bulmasıyla başlayan bu garip hikaye, Avrupa ülkelerinin Türkiye Cumhuriyeti'ne...
- Cevaplar: 6 Görüntüleme: 10K,
Cevaplar
6
Görüntüleme
10K
 • Portal konusu
11 Eylül 2001 ... New York'taki İkiz Kuleler'e 2 uçakla düzenlenen terör saldırısı sonucu yaklaşık 3 bin kişi hayatını kaybetti. Bu saldırı insanlık tarihinin en büyük terör eylemi olarak hafızalarda kaldı. 11 Eylül 2001 sabahı Amerika Birleşik Devletleri (ABD), dünyanın en büyük terör...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 10K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
10K
 • Portal konusu
Futbola benzeyen ve bilimsel kanıtlara sahip olan ilk oyun, MÖ 300-200 yıllarında Çin'de askeri eğitim amacıyla oynanan cujuya dayanmaktadır. Kıl ve tüyle doldurulmuş deriden yapılan bir topun, iki bambu kamışıyla sabitlenen 30–40 cm yüksekliğindeki bir kaleye sokulmasını amaçlayan bu oyunda...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 161,
Cevaplar
1
Görüntüleme
161
 • Portal konusu
İbn Rüşd, Endülüs filozoflarındandır. Avrupa’da Aristo’nun şerhlerini yapmasıyla bilinir. İspanya’nın Kurtuba bölgesinde miladi takvime göre 1126 yılında, hicri takvime göre 520 yılında doğdu. Ailesi, hem geçmişlerinde hem de devirlerinde saygı görmüştür. Dedesi, Ebü’l Velid Muhammed Kurtuba...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 165,
Cevaplar
0
Görüntüleme
165
750 yılında Abbâsîlerin, Emevî yönetimine karşı ayaklanarak halifeliği ve iktidarı ele geçirmesiyle Abbâsî devleti kurulmuş olur. Fas’tan Hindistan’a, Kafkaslardan Yemen’e ulaşan devasa sınırlara sahip Abbâsîler yaklaşık 500 sene hüküm sürer. İlk Abbâsî halifesi Ebu’l-Abbas Seffah’ın 754...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 2K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
2K
Ayastefanos Antlaşması, Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya arasında imzalanan ateşkes ve barış antlaşmasıdır. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı (93 Harbi) sonrası, eski adı “Ayastefanos (San Stefano)” olan İstanbul Yeşilköy’de imzalanmıştır. Osmanlı’nın yenilgisi ile sonuçlanan savaş sonrası taraflar...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 131,
Cevaplar
0
Görüntüleme
131
Dünyanın gelmiş geçmiş en zengin insanı kimdi? Bu sorunun asıl cevabı, bir Ortaçağ yazmasının sayfaları arasında bulunuyor, yani Katalan Atlası’nda. Ticaret yollarıyla ilgili bir sayfanın tam ortasında, Batı Afrika Kralı Mansa Musa, belki de dünyada yaşamış en zengin adam, elinde altın bir...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
Devletlere yön veren, tek bir sözüyle imparatorlukları titreten, yaptıkları buluşlarla dünyayı güzelleştiren kadınlar, yüzyıllardır dünya tarihinin akışını değiştiriyor. Hürrem Sultan (1500,1504 - 1558) Ukrayna’ya yapılan akınlardan sonra İstanbul’a getirilerek saraya alınan Anastasia’nın adı...
- Cevaplar: 4 Görüntüleme: 9K,
Cevaplar
4
Görüntüleme
9K
İstanbul'un Fethi, 6 Nisan - 29 Mayıs 1453 tarihleri arasındaki 53 günlük kuşatmanın sonucunda Osmanlı Padişahı II. Mehmed komutasındaki birliklerin Bizans İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul'u (Konstantinopolis) ele geçirmesidir. Bizans dönemi İstanbul İstanbul, daha önce de defalarca...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 793,
Cevaplar
0
Görüntüleme
793
-Osmanlılar zamanında Ramazan günlerinde tebdil-i kıyafet ile, pek çok zengin, hiç tanımadıkları mıntıkalardaki bakkal, manav dükkanlarına gider, onlardan Zimem Defteri'ni (veresiye defteri) çıkarmalarını isterlerdi. Baştan, sondan ve ortadan rastgele sahifelerin toplamını yaptırıp, miktarını...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 5K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
5K
1299-1399 yılları arası Söğüt'de Osmanlı'nın Osman Gazi tarafından kurulmasıYondhisar ve Yenişehir kalelerin fethi.Yenişehir'in başşehir yapılması.Koyunhisar Muharebesi Osman'ın bölgede lider olması. Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşu Köprühisar'ın Fethiİznik KuşatmasıMarmaracık Kalesi'nin...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 6K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
6K
 • Portal konusu
Mısır'ın son hıdivi (valisi) olan II. Abbas Hilmi Paşa, sahibi bulunduğu Dalaman'a 20. yüzyılın başlarında bir köşk, İskenderiye'ye de bir istasyon binası inşa ettirmek istemiş ve projeleri Fransızlara hazırlatmıştı. Ancak Fransa'dan malzemeleri getiren gemiler güzergáhı karıştırınca...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 869,
Cevaplar
0
Görüntüleme
869
 • Portal konusu
Dünyanın en iyi mutfakları arasında sayılan Türk mutfağı, geçmişten günümüze köklü bir kültürel değere sahiptir. Selçuklular döneminde Orta Asya'dan getirilen birikim ve Anadolu'daki etkileşim sonucu Türklerin yemek kültürlerinin de temelleri atılmıştır. Türk mutfağı içinde kendilerine has bir...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 654,
Selcuk
Cevaplar
1
Görüntüleme
654
Selcuk
S
 • Portal konusu
İran'daki Yahudilerin tarihinin başlangıcı Antik çağın son zamanlarına rastlar. Dini kitaplar olan Yeşaya, Daniel, Ezra ve Nehemya kitaplarında Yahudilerin Pars İmparatorluğu'ndaki yaşamı ve deneyimleri aktarılmıştır. Ezra kitabında, Pars Krallarının Yahudilerin Kudüs'e dönmesine ve Tapınağın...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 296,
Cevaplar
0
Görüntüleme
296
25 Nisan 1915. Düşman şafakla birlikte Arıburnu'na çıkarma yapmaya başlamıştır. 27. Alaya bağlı bazı birlikler düşmana direnmeye çalışmaktadır. Alayın diğer birlikleri ise Maydos'un batısında zeytinliklerde konuşlanmıştır. 27. Alay Komutanı Şefik Bey güneş doğarken aldığı emir üzerine...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 2K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
2K
 • Portal konusu
Çanakkale Savaşları, I. Dünya Savaşı sırasında 3 Kasım 1914 - 9 Ocak 1916 tarihleri arasında Gelibolu Yarımadası'nda Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında yapılan deniz ve kara muharebeleridir. İttifak Devletleri yanında savaşa giren Osmanlı Devleti’ni saf dışı bırakmak amacıyla...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 645,
Cevaplar
0
Görüntüleme
645
 • Portal konusu
Kadınlar, felsefenin gelişimini şekillendirdi. Yazıları genel olarak günümüze ulaşamamış olsa da sözlü öğretileri, çağdaşları üzerinde kayda değer etkiler yarattı; seslerinin yankısı yüzyıllar sonrasına ulaştı. İki binyıldan uzun bir süre geçmiş olmasına rağmen akıllı ve söyleyecek sözü olan...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 353,
Cevaplar
0
Görüntüleme
353
 • Portal konusu
Trablusgarp Savaşı 1911-1912 (Türk-İtalyan SavaşıTrablusgarp Savaşı veya diğer adıyla 1911-1912 Türk-İtalyan Savaşı, 1911-1912 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu ve İtalya Krallığı arasında geçen bir savaştır. Adı, "Trablusgarp Savaşı" olmasına rağmen çarpışmalar Trablusgarp dışında...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 362,
Cevaplar
0
Görüntüleme
362
Ermenilerin yaptığı Hocalı Katliamı Hocalı Katliamı nedir, Hocalı Katliamı'nı kim yaptı? İşte 26 Şubat 1992'de Ermenistan askerleri tarafından Azerbaycan Hocalı'da yapılan katliamın bilinmeyenleri... 26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan’a bağlı Dağlık Karadağ bölgesindeki Hocalı köyünde...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 3K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
3K
Üst