Tarihte Bugün

Konular
366
Mesajlar
367
Konular
366
Mesajlar
367

Türk Tarihi

Konular
51
Mesajlar
52
Konular
51
Mesajlar
52
 • Sabit
Osmanlı İmparatorluğu-Devleti Kurumları Acemi Ocağı Ahilik Akıncılar Anadolu Eyaleti Asakir-i Mansure-i Muhammediye Asesler Aşiret Mektebi Ayan Meclisi (Heyet-i Ayan) Azaplar Babıali (Bâbıâlî) Bahriye Nezâreti Baltacılar Bank-ı Dersaadet Baruthane Beylerbeyi Bostancı Ocağı Cebeci Ocağı...
- Cevaplar: 110 Görüntüleme: 195K, 10 11 12
Cevaplar
110
Görüntüleme
195K
 • Sabit
 • Portal konusu
Osmanlı İmparatorluğu Devlet Arması Osmanlı Hanedanı’nın sultanları 1299’dan 1922’ye kadar kıtalararası geniş bir imparatorluğa hükmetmiştir. Osmanlı İmparatorluğu zirvedeyken; kuzeyde Macaristan, güneyde Somali, batıda Cezayir ve doğuda Irak'a kadar uzanmıştır. İlk başlarda imparatorluk...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
 • Sabit
Tarihte Kurulan Türk Devletleri Cumhurbaşkanlığı Forsu Cumhurbaşkanlığı Forsu pek çok anlam, motif ve değeri bünyesinde barındırmakta; yüzlerce yılın birikimini, tarihteki Türk topluluklarını, dolayısıyla Türk birliğini ve Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil etmektedir. Forsun boyutları 30x30 cm’dir...
- Cevaplar: 17 Görüntüleme: 26K,
Misafir
2
Cevaplar
17
Görüntüleme
26K
Misafir
M
 • Sabit
Başbakan Nedir? Bir ülkedeki yürütme organı kurulunun (hükümetin) başkanına verilen addır. Kelime anlamı olarak hükümetin ve bakanlar kurulunun başı, kabinenin başı, başvekili ifade eder. Özellikle Cumhuriyet ile yönetilen toplumlarda yürütmenin başı olan ve devletin atacağı adımlara karar...
- Cevaplar: 3 Görüntüleme: 17K,
Misafir
Cevaplar
3
Görüntüleme
17K
Misafir
M
 • Sabit
A Osmanlı Kültüründeki Bazı Terimler ve Türkçe Anlamları ADLİ : II.Bayezit’in şiirlerinde kullandığı maslah. AHMEDİ : Sultan 3.Ahmet Devrinde, Bursa ve Üsküdar’da dokunan çatma türünde ipekli kumaş. AHİLİK : Anadolu Selçukluları Döneminde ortaya çıkan, esnaf örgütü. AKALEM : Saltanat sancağı...
- Cevaplar: 7 Görüntüleme: 184K,
Cevaplar
7
Görüntüleme
184K
 • Sabit
Cumhurbaşkanı ya da eski adıyla reis-i cumhur, cumhuriyetle yönetilen ülkelerin devlet başkanına verilen addır. Başkanlık sistemiyle yönetilen ABD, Türkiye, İran, Azerbaycan gibi cumhuriyetlerde cumhurbaşkanı hükûmetin başı iken, İtalya, Almanya, Yunanistan gibi parlamenter sistemle yönetilen...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 27K,
Cevaplar
2
Görüntüleme
27K
 • Portal konusu
İl, Türkiye Cumhuriyeti'nin taşra teşkilatlanmasında en büyük mülki yönetim birimidir. Osmanlı Devleti'nde uygulanan vilayet sisteminin Türkiye'de önce sistem olarak, 1960'ta da isim olarak güncellenmesi ile bu şekli ve ismi almıştır. 1999 yılından bu yana Türkiye’de 81 il vardır. Türkiye’nin...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 497,
Cevaplar
0
Görüntüleme
497
 • Portal konusu
Şapka Devrimi veya Şapka İnkılâbı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasının ardından, erkeklerin baş örtme uygulamalarının düzenlenerek Batı ülkelerindeki normlara uygun hâle getirilmesi için 1925 yılında yapılan kanuni düzenlemedir. Mesleki kıyafetlerde değişim Şapka Kanunu’nun çıktığı 25 Kasım...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 356,
Cevaplar
0
Görüntüleme
356
Osmanlı insanı, çok çeşitli başlıklar kullanırdı. Bunların en yaygını "kavuk” ve "külah"tı. Öyle zamanlar oldu ki; sadece saraydaki yüksek rütbeli subayların giydiği başlık çeşidi 43’e çıktı. Hükümet ve devlet görevlilerine ayrılan başlık sayısı ise 27 idi. Hiç kimse kendine ait olmayan renk ve...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 3K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
3K
 • Portal konusu
İngiltere’deki bir müzede, bir Neandertal kadını da dahil olmak üzere binlerce yıl önce yaşamış insanların yüzleri yeniden canlandırıldı. MS 500 yıllarında yaşamış Stafford Road Adamı. Günümüzden yaklaşık 5.600 yıl önce, doğum anında ölen 20 yaşında bir kadın, kucağında çocuğu ile birlikte...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 186,
Cevaplar
0
Görüntüleme
186
 • Portal konusu
Osmanlı Hanedanı, 1299’dan 1922’ye kadar 6 yüzyıl boyunca 36 sultanla kıtalararası geniş bir imparatorluğa hükmetmiştir. En uzun süre saltanat süren 10 padişahın saltanat süreleri ve yaşam süreleri... Padişah Tahta Geçişi Tahttan İnişi Hüküm Süresi Yaşı 1 Kanuni Sultan Süleyman 30 Eylül...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 148,
Cevaplar
0
Görüntüleme
148
 • Portal konusu
Fransa, müttefikimiz olmasına ve Osmanlı desteğiyle ayakta durmasına rağmen devamlı Osmanlı’yı arkadan vurmuştu. İki devlet arasındaki en ilginç kriz ise 17. yüzyılda yaşanmış ve sadrazamdan daha aşağıda bir yere oturtulan Fransız elçisinin diklenmeye çalışmasıyla iskemle krizi çıkmıştı...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 174,
Cevaplar
0
Görüntüleme
174
 • Portal konusu
Dünyanın en iyi mutfakları arasında sayılan Türk mutfağı, geçmişten günümüze köklü bir kültürel değere sahiptir. Selçuklular döneminde Orta Asya'dan getirilen birikim ve Anadolu'daki etkileşim sonucu Türklerin yemek kültürlerinin de temelleri atılmıştır. Türk mutfağı içinde kendilerine has bir...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 380,
Selcuk
Cevaplar
1
Görüntüleme
380
Selcuk
S
 • Portal konusu
2014'te HDP'nin çağrısıyla başlayan 6-8 Ekim olaylarında 2 polis şehit oldu, 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti. Araçlar ateşe verildi, kamu binaları zarar gördü, banka ve iş yerleri yağmalandı. Gözü dönmüş terör örgütü yandaşları önlerine çıkan her şeyi yaktı yıktı, masum insanları vahşice...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 197,
Cevaplar
0
Görüntüleme
197
 • Portal konusu
Avustralyalı bir Anzak Askeri'nin 1'nci Dünya Savaşı'na katıldıktan sonra evine götürüp ölümüne kadar tahta bir sandıkta sakladığı 100 yıllık Türk bayrağı, Türkiye'ye getirildi. Bayrak, Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir müzede sergilenmeye başladı. 1’inci Dünya Savaşı'na katılan bir Anzak...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 256,
Cevaplar
0
Görüntüleme
256
Mustafa Kemal Paşa ile Latife Hanım 29 Ocak 1923 günü İzmir Göztepe’deki Uşakizade evinde, dört şahit önünde evlendi. Latife Hanım masada damatla yan yana oturdu. Evliliği kabul edip etmediği soruldu. 40 kişilik bir davetli topluluğu vardı. Kıyılan nikah aynı zamanda ufuktaki Medeni Kanun’un bir...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
1K
Diyarbakır KalesiDiyarbakır Kuşatması, 1515 yılında Ustacalı Karahan komutasındaki Safevi ordusunun, yönetime karşı gelen Diyarbakır'ı ele geçirmek istemesiyle başlamıştır. Yaklaşık 9 ay süren kuşatma, Bıyıklı Mehmed Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun 10 Eylül'de bölgeye gelmesi üzerine son...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 158,
Cevaplar
0
Görüntüleme
158
Papalar tarihi son derece enteresan olaylarla doludur. Siyasetle uğraşan, iktidar için oluk oluk kan döken ve Haçlı Seferleri'ni başlatan Papalar'ın yanısıra, Katolik doktrini uyarınca kadınlarla ilişkiye girmeleri yasak olmasına rağmen aşklarıyla ve başka olaylarla öne çıkarlar. Ama en...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 5K,
Misafir
Cevaplar
1
Görüntüleme
5K
Misafir
M
 • Portal konusu
Şeyh Said İsyanı (Genç Hâdisesi, Şubat - Nisan 1925), Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde merkezi yönetime karşı girişilen geniş çaplı Kürt ve Zaza aşiretlerin destek verdiği Hilâfet taraftarı ayaklanmadır. Ayaklanma Bölgeyi (Palu, Çapakçur, Genç, Piran, Hani, Lice, Ergani, Eğil, Silvan) kuşatan...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 315,
Cevaplar
0
Görüntüleme
315
 • Portal konusu
Tevhid-i Tedrisat Kanunu (Öğretim Birliği Yasası), Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 3 Mart 1924 tarih ve 430 Kanun Numarası ile kabul edilmiş olan ve ülkedeki bütün eğitim kurumlarının Maarif Vekaleti’ne (Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı’na) bağlanmasını öngören yasadır...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 262,
Cevaplar
0
Görüntüleme
262
 • Portal konusu
Cumhuriyetin ilanı, hukuksal olarak, İkinci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923 günü gerçekleşen oturumunda Mustafa Kemal'in hazırladığı anayasa değişikliği teklifinin kabul edilmesiyle Türkiye Devleti'nin yönetim şeklinin cumhuriyet olarak belirlenmesidir. Daha geniş anlamıyla...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 463,
Cevaplar
0
Görüntüleme
463
 • Portal konusu
Mudanya Mütârekesi, Kurtuluş Savaşı'nın sonunda imzalanan mütarekedir. Osmanlı İmparatorluğu bu mütarekeyle beraber hukuken sona erdi. Büyük Taarruz'un zaferle sona ermesi üzerine ve Çanakkale Krizi'nden sonra, İtilaf Devletleri TBMM'ye mütareke çağrısında bulunmuşlardır. Türk ordusu ile...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 278,
Cevaplar
0
Görüntüleme
278
 • Portal konusu
İkinci İnönü Muharebesi, 23 Mart-1 Nisan 1921 tarihleri arasında İnönü yakınlarında gerçekleşen muharebe. Birinci İnönü Muharebesi'nden kazanç sağlayamayan ve Türk kuvvetlerinin güçlenmesine imkân vermeden imhasını sağlamak; Eskişehir ve Afyon stratejik bölgesini ele geçirmek, Sevr Antlaşması...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 310,
Cevaplar
0
Görüntüleme
310
 • Portal konusu
Kuvâ-yi Seyyâre, Kurtuluş Savaşı yıllarında gönüllü vatansever Çerkez birliklerden Çerkez Ethem önderliğinde kurulan Kuvâ-yi Milliye'nin bir koludur. Çerkez Ethemİzmir'in 15 Mayıs 1919 tarihinde Yunanistan işgaline uğramasının ardından, Çerkez Ethem ve ağabeyi Yüzbaşı Tevfik gibi komutanlar...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 294,
Cevaplar
0
Görüntüleme
294
 • Portal konusu
Kuvâ-yi Milliye, Anadolu'nun Yunan, İngiliz, Fransız, İtalyan ve Ermeni birliklerince işgal edildiği ve Mondros Mütarekesi ile ağır koşulların dayatıldığı dönemde çeşitli yörelerde Osmanlı ordusunun silahlarının alınıp dağıtıldığı günlerde doğan bir millî direniş örgütüne verilen isimdir...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 226,
Cevaplar
0
Görüntüleme
226
 • Portal konusu
Ankara Hükûmeti (Büyük Millet Meclisi Hükûmeti), Kurtuluş Savaşı sırasında Ankara’daki hükûmete verilen addır. 23 Nisan 1920’de Ankara’da toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde, ilk olarak 25 Nisan’da Muvakkat (geçici) İcra Encümeni sıfatıyla, TBMM Reisi Mustafa Kemal Paşa...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 398,
Cevaplar
0
Görüntüleme
398
Üst