Tarihte Bugün

Konular
366
Mesajlar
367
Konular
366
Mesajlar
367

Türk Tarihi

Konular
51
Mesajlar
53
Konular
51
Mesajlar
53
A
 • Ahmet
 • Sabit
Osmanlı İmparatorluğu-Devleti Kurumları Acemi Ocağı Ahilik Akıncılar Anadolu Eyaleti Asakir-i Mansure-i Muhammediye Asesler Aşiret Mektebi Ayan Meclisi (Heyet-i Ayan) Azaplar Babıali (Bâbıâlî) Bahriye Nezâreti Baltacılar Bank-ı Dersaadet Baruthane Beylerbeyi Bostancı Ocağı Cebeci Ocağı...
- Cevaplar: 110 Görüntüleme: 198K, 10 11 12
Cevaplar
110
Görüntüleme
198K
 • Sabit
 • Portal konusu
Osmanlı İmparatorluğu Devlet Arması Osmanlı Hanedanı’nın sultanları 1299’dan 1922’ye kadar kıtalararası geniş bir imparatorluğa hükmetmiştir. Osmanlı İmparatorluğu zirvedeyken; kuzeyde Macaristan, güneyde Somali, batıda Cezayir ve doğuda Irak'a kadar uzanmıştır. İlk başlarda imparatorluk...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 2K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
2K
 • Sabit
Tarihte Kurulan Türk Devletleri Cumhurbaşkanlığı Forsu Cumhurbaşkanlığı Forsu pek çok anlam, motif ve değeri bünyesinde barındırmakta; yüzlerce yılın birikimini, tarihteki Türk topluluklarını, dolayısıyla Türk birliğini ve Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil etmektedir. Forsun boyutları 30x30 cm’dir...
- Cevaplar: 17 Görüntüleme: 26K,
Misafir
2
Cevaplar
17
Görüntüleme
26K
Misafir
M
 • Sabit
Başbakan Nedir? Bir ülkedeki yürütme organı kurulunun (hükümetin) başkanına verilen addır. Kelime anlamı olarak hükümetin ve bakanlar kurulunun başı, kabinenin başı, başvekili ifade eder. Özellikle Cumhuriyet ile yönetilen toplumlarda yürütmenin başı olan ve devletin atacağı adımlara karar...
- Cevaplar: 3 Görüntüleme: 17K,
Misafir
Cevaplar
3
Görüntüleme
17K
Misafir
M
 • Sabit
A Osmanlı Kültüründeki Bazı Terimler ve Türkçe Anlamları ADLİ : II.Bayezit’in şiirlerinde kullandığı maslah. AHMEDİ : Sultan 3.Ahmet Devrinde, Bursa ve Üsküdar’da dokunan çatma türünde ipekli kumaş. AHİLİK : Anadolu Selçukluları Döneminde ortaya çıkan, esnaf örgütü. AKALEM : Saltanat sancağı...
- Cevaplar: 7 Görüntüleme: 185K,
Cevaplar
7
Görüntüleme
185K
 • Sabit
Cumhurbaşkanı ya da eski adıyla reis-i cumhur, cumhuriyetle yönetilen ülkelerin devlet başkanına verilen addır. Başkanlık sistemiyle yönetilen ABD, Türkiye, İran, Azerbaycan gibi cumhuriyetlerde cumhurbaşkanı hükûmetin başı iken, İtalya, Almanya, Yunanistan gibi parlamenter sistemle yönetilen...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 27K,
Cevaplar
2
Görüntüleme
27K
 • Portal konusu
Mısır'ın son hıdivi (valisi) olan II. Abbas Hilmi Paşa, sahibi bulunduğu Dalaman'a 20. yüzyılın başlarında bir köşk, İskenderiye'ye de bir istasyon binası inşa ettirmek istemiş ve projeleri Fransızlara hazırlatmıştı. Ancak Fransa'dan malzemeleri getiren gemiler güzergáhı karıştırınca...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 675,
Cevaplar
0
Görüntüleme
675
 • Portal konusu
Dünyanın en iyi mutfakları arasında sayılan Türk mutfağı, geçmişten günümüze köklü bir kültürel değere sahiptir. Selçuklular döneminde Orta Asya'dan getirilen birikim ve Anadolu'daki etkileşim sonucu Türklerin yemek kültürlerinin de temelleri atılmıştır. Türk mutfağı içinde kendilerine has bir...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 505,
Selcuk
Cevaplar
1
Görüntüleme
505
Selcuk
S
 • Portal konusu
İran'daki Yahudilerin tarihinin başlangıcı Antik çağın son zamanlarına rastlar. Dini kitaplar olan Yeşaya, Daniel, Ezra ve Nehemya kitaplarında Yahudilerin Pars İmparatorluğu'ndaki yaşamı ve deneyimleri aktarılmıştır. Ezra kitabında, Pars Krallarının Yahudilerin Kudüs'e dönmesine ve Tapınağın...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 170,
Cevaplar
0
Görüntüleme
170
25 Nisan 1915. Düşman şafakla birlikte Arıburnu'na çıkarma yapmaya başlamıştır. 27. Alaya bağlı bazı birlikler düşmana direnmeye çalışmaktadır. Alayın diğer birlikleri ise Maydos'un batısında zeytinliklerde konuşlanmıştır. 27. Alay Komutanı Şefik Bey güneş doğarken aldığı emir üzerine...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 2K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
2K
 • Portal konusu
Çanakkale Savaşları, I. Dünya Savaşı sırasında 3 Kasım 1914 - 9 Ocak 1916 tarihleri arasında Gelibolu Yarımadası'nda Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında yapılan deniz ve kara muharebeleridir. İttifak Devletleri yanında savaşa giren Osmanlı Devleti’ni saf dışı bırakmak amacıyla...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 430,
Cevaplar
0
Görüntüleme
430
 • Portal konusu
Kadınlar, felsefenin gelişimini şekillendirdi. Yazıları genel olarak günümüze ulaşamamış olsa da sözlü öğretileri, çağdaşları üzerinde kayda değer etkiler yarattı; seslerinin yankısı yüzyıllar sonrasına ulaştı. İki binyıldan uzun bir süre geçmiş olmasına rağmen akıllı ve söyleyecek sözü olan...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 136,
Cevaplar
0
Görüntüleme
136
Devletlere yön veren, tek bir sözüyle imparatorlukları titreten, yaptıkları buluşlarla dünyayı güzelleştiren kadınlar, yüzyıllardır dünya tarihinin akışını değiştiriyor. Hürrem Sultan (1500,1504 - 1558) Ukrayna’ya yapılan akınlardan sonra İstanbul’a getirilerek saraya alınan Anastasia’nın adı...
- Cevaplar: 4 Görüntüleme: 8K,
Cevaplar
4
Görüntüleme
8K
 • Portal konusu
Trablusgarp Savaşı 1911-1912 (Türk-İtalyan SavaşıTrablusgarp Savaşı veya diğer adıyla 1911-1912 Türk-İtalyan Savaşı, 1911-1912 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu ve İtalya Krallığı arasında geçen bir savaştır. Adı, "Trablusgarp Savaşı" olmasına rağmen çarpışmalar Trablusgarp dışında...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 189,
Cevaplar
0
Görüntüleme
189
Ermenilerin yaptığı Hocalı Katliamı Hocalı Katliamı nedir, Hocalı Katliamı'nı kim yaptı? İşte 26 Şubat 1992'de Ermenistan askerleri tarafından Azerbaycan Hocalı'da yapılan katliamın bilinmeyenleri... 26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan’a bağlı Dağlık Karadağ bölgesindeki Hocalı köyünde...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 3K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
3K
 • Portal konusu
Osmanlı Hanedanı, 1299’dan 1922’ye kadar 6 yüzyıl boyunca 36 sultanla kıtalararası geniş bir imparatorluğa hükmetmiştir. En uzun süre saltanat süren 10 padişahın saltanat süreleri ve yaşam süreleri... Padişah Tahta Geçişi Tahttan İnişi Hüküm Süresi Yaşı 1 Kanuni Sultan Süleyman 30 Eylül...
- Cevaplar: 4 Görüntüleme: 349,
Cevaplar
4
Görüntüleme
349
1554 - Kahve ve kahvehane yasağı Kanuni Sultan Süleyman döneminde Türkiye'ye Halep ve Şam'dan gelen kahve, kısa sürede sosyal yaşamın bir parçası olmuş, ilk kahvehane 1554 yılında açılmıştır. Kahvehaneler giderek çoğalmış, insanların uğrak noktası olmuş, kahve önce ulema tarafından hoş...
- Cevaplar: 7 Görüntüleme: 9K,
Cevaplar
7
Görüntüleme
9K
 • Portal konusu
Tarihi araştırmalara göre Osmanlı Ordusunda sefere çıkılmadan önce yapılan hazırlıklar şu şekildeydi; Yol Güzergahı Savaşın nerede ve hangi ülke ile yapılacağına karar verildikten sonra çıkılacak yol güzergâhı belirlenir. Bu yola çıkılmadan önce yollar onarılır, gerekirse yol genişletilirdi...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 301,
Cevaplar
2
Görüntüleme
301
 • Portal konusu
Deniz Hamamları Deniz HamamlarıOsmanlı döneminde şimdi olduğu gibi plajlar yoktu. Ancak insanlar denize girmek istiyorlardı. Osmanlı halkı güneş banyosu ve yüzmeden yeterince yararlanamıyordu. Deniz hamamı adı verilen kapalı ve dışarıdan görülemeyen özel banyo yerleri Osmanlı dönemindeki bu...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 827,
Cevaplar
2
Görüntüleme
827
 • Portal konusu
3 Eylül 1967 sabahı saat 5’te İsveç sokaklarında bütün trafik durma noktasına geldi. Sonra dikkatli şekilde tüm sürücüler araçlarını yolun diğer tarafına yönlendirdiler. İsveç artık yolun sol tarafında araç kullanılmayacağına karar verdi. Tüm ülkede bir kaos hakimdi. İsveçliler bu duruma...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 253,
Cevaplar
0
Görüntüleme
253
Papalar tarihi son derece enteresan olaylarla doludur. Siyasetle uğraşan, iktidar için oluk oluk kan döken ve Haçlı Seferleri'ni başlatan Papalar'ın yanısıra, Katolik doktrini uyarınca kadınlarla ilişkiye girmeleri yasak olmasına rağmen aşklarıyla ve başka olaylarla öne çıkarlar. Ama en...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 5K,
Misafir
Cevaplar
1
Görüntüleme
5K
Misafir
M
 • Portal konusu
İl, Türkiye Cumhuriyeti'nin taşra teşkilatlanmasında en büyük mülki yönetim birimidir. Osmanlı Devleti'nde uygulanan vilayet sisteminin Türkiye'de önce sistem olarak, 1960'ta da isim olarak güncellenmesi ile bu şekli ve ismi almıştır. 1999 yılından bu yana Türkiye’de 81 il vardır. Türkiye’nin...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 613,
Cevaplar
0
Görüntüleme
613
 • Portal konusu
Şapka Devrimi veya Şapka İnkılâbı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasının ardından, erkeklerin baş örtme uygulamalarının düzenlenerek Batı ülkelerindeki normlara uygun hâle getirilmesi için 1925 yılında yapılan kanuni düzenlemedir. Mesleki kıyafetlerde değişim Şapka Kanunu’nun çıktığı 25 Kasım...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 430,
Cevaplar
0
Görüntüleme
430
Osmanlı insanı, çok çeşitli başlıklar kullanırdı. Bunların en yaygını "kavuk” ve "külah"tı. Öyle zamanlar oldu ki; sadece saraydaki yüksek rütbeli subayların giydiği başlık çeşidi 43’e çıktı. Hükümet ve devlet görevlilerine ayrılan başlık sayısı ise 27 idi. Hiç kimse kendine ait olmayan renk ve...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 3K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
3K
 • Portal konusu
İngiltere’deki bir müzede, bir Neandertal kadını da dahil olmak üzere binlerce yıl önce yaşamış insanların yüzleri yeniden canlandırıldı. MS 500 yıllarında yaşamış Stafford Road Adamı. Günümüzden yaklaşık 5.600 yıl önce, doğum anında ölen 20 yaşında bir kadın, kucağında çocuğu ile birlikte...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 280,
Cevaplar
0
Görüntüleme
280
 • Portal konusu
Fransa, müttefikimiz olmasına ve Osmanlı desteğiyle ayakta durmasına rağmen devamlı Osmanlı’yı arkadan vurmuştu. İki devlet arasındaki en ilginç kriz ise 17. yüzyılda yaşanmış ve sadrazamdan daha aşağıda bir yere oturtulan Fransız elçisinin diklenmeye çalışmasıyla iskemle krizi çıkmıştı...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 235,
Cevaplar
0
Görüntüleme
235
Üst