Tarihte Bugün

7 Ekim yılın 280. (artık yıllarda 281.) günü. Yıl sonuna kalan gün: 85 Olaylar İngiltere kralı III. Edward'ın Fransa tahtında hak iddia etmesiyle 116 yıl sürecek Yüz Yıl Savaşları başladı. Osmanlı, Haçlı donanmasına karşı İnebahtı Deniz Savaşında yenilerek yükselme döneminde ilk savaş kaybını...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 3K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
3K
6 Ekim yılın 279. (artık yıllarda 280.) günü. Yıl sonuna kalan gün: 86 Olaylar İsviçreli bilim adamı Johann Jacob Schweppe, Londra'da daha sonra Schweppes markasını oluşturacak ilk soda üretimini gerçekleştirdi. II. Afyon Savaşı'nda İngiliz ve Fransız orduları Çin'in başkenti Pekin'e girdi...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 3K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
3K
5 Ekim yılın 278. (artık yıllarda 279.) günü. Yıl sonuna kalan gün: 87 Olaylar İstanbul'da toplanan IV. Konsil'de alınan kararlar sonucu Doğu ve Batı kiliseleri arasındaki ayrım derinleşti. Bavyera Dükü IX. Louis, Hristiyan olmayı kabul etmeyen Yahudilerin kovulmasını emretti. Kristof Kolomb...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 3K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
3K
4 Ekim yılın 277. (artık yıllarda 278.) günü. Yıl sonuna kalan gün: 88 Olaylar Çin'in başkenti Şian'da çıkan köylü isyanında İmparator Wang Mang linç edildi. Endülüs hükümdarı Abdullah el Adil suikasta uğradı. İncil'in ilk eksiksiz İngilizce çevirisi Anvers şehrinde basıldı. Papa XIII...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 4K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
4K
3 Ekim yılın 276. (artık yıllarda 277.) günü. Yıl sonuna kalan gün: 89 Olaylar Jül Sezar komutasındaki Roma ordusu Alesia Muharebesini kazanarak Galya'yı fethetti. Sadrazam Sokolluzade Lala Mehmed Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu Estergon Kalesi'ni ikinci kez fethetti. Nevşehirli Damat İbrahim...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 4K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
4K
2 Ekim yılın 275. (artık yıllarda 276.) günü. Yıl sonuna kalan gün: 90 Olaylar Selahaddin Eyyubi, Kudüs'ü zapt ederek 88 yıllık Haçlı işgaline son verdi. Korkunç İvan komutasındaki Ruslar Kazan'ı işgal etti. Modern teleskopun prototipi Hollandalı gözlük üreticisi Hans Lippershey tarafından...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 4K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
4K
1 Ekim yılın 274. (artık yıllarda 275.) günü. Yıl sonuna kalan gün: 91 Olaylar Makedonya kralı Büyük İskender, Pers İmparatoru III. Darius'u Gaugamela Savaşı'nda yenilgiye uğrattı. Fransa, Belçika'daki Habsburg egemenliğine son vererek bu ülkeyi fethetti. İvan Paskeviç komutasındaki Rus ordusu...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 4K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
4K
30 Eylül yılın 273. (artık yıllarda 274.) günü. Yıl sonuna kalan gün: 92 Olaylar IV. Henry İngiltere Kralı oldu. Oruç Reis, Cezayir zaferini elde etti. Kanuni Sultan Süleyman 10. Osmanlı Padişahı olarak tahta çıktı. Sultan I. Mahmut tahta çıktı. Mozart'ın son operası Sihirli Flüt'ün galası...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 6K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
6K
29 Eylül yılın 272. (artık yıllarda 273.) günü. Yıl sonuna kalan gün: 93 Olaylar Kutsal Roma imparatoru II. Friedrich Papa IX. Gregorius tarafından aforoz edildi. Damat Rüstem Paşa ikinci kez Osmanlı sadrazamı oldu. Sened-i İttifak imzalandı. Dünyanın ilk elektrikli tramvay hattı Birleşik...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 4K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
4K
28 Eylül yılın 271. (artık yıllarda 272.) günü. Yıl sonuna kalan gün: 94 Olaylar Osmanlı donanması ile Haçlı donanması arasındaki Preveze Deniz Muharebesi Osmanlı galibiyetiyle sonuçlandı. Lâle Devri'ni sona erdiren Patrona Halil İsyanı başladı. Uluslararası Emekçiler Birliği (Birinci...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 4K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
4K
27 Eylül yılın 270. (artık yıllarda 271.) günü. Yıl sonuna kalan gün: 95 Olaylar Kanuni Sultan Süleyman komutasındaki Osmanlı ordusunun I. Viyana Kuşatması başladı. İsa Tarikatı (Cizvitler) Papalık tarafından resmen tanındı. VII. Urbanus, seçilmesinden 13 gün sonra taç giyme törenini bile...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 4K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
4K
26 Eylül yılın 269. (artık yıllarda 270.) günü. Yıl sonuna kalan gün: 96 Olaylar 11.000 kişilik Osmanlı Ordusu ile 20.000 kişilik Haçlı Ordusu Sırpsındığı Savaşı'nda karşılaştı. Yeni Zelanda, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını ilan etti. Adana'da Ahali Cumhuriyet Fırkası kuruldu. Türk Dil...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 3K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
3K
25 Eylül yılın 268. (artık yıllarda 269.) günü. Yıl sonuna kalan gün: 97 Olaylar Yıldırım Bayezid, Niğbolu Zaferi'ni elde etti. Şehzade Bayezid idam edildi. İtalya, Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etti. Lev Troçki, Petrograd Sovyeti başkanı seçildi. İstanbul'da, tulumbacı teşkilatının yerine...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 4K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
4K
24 Eylül yılın 267. (artık yıllarda 268.) günü. Yıl sonuna kalan gün: 98 Olaylar Güvenlik nedeniyle ertelenen İkinci İznik Konsili İznik'te tekrar toplandı. Resim düşmanı ( İkonoklazm ) dönemde yapılan bu toplantıda resimlere dönüşü sağlayan kararlar alındı. Osmanlı'nın 11. Padişahı II. Selim...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 3K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
3K
23 Eylül yılın 266. (artık yıllarda 267.) günü. Yıl sonuna kalan gün: 99 Olaylar Leitha Muharebesi'nde Türk öncüleri, Alman kuvvetlerini püskürttü. Mora İsyanı'nda Tripoliçe şehrini ele geçiren Yunanlar 10.000'den fazla Türk'ü öldürdü. Alman gökbilimci Johann Gottfried Galle, güneş sisteminin...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 3K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
3K
22 Eylül yılın 265. (artık yıllarda 266.) günü. Yıl sonuna kalan gün: 100 Olaylar Fransa'da Cumhuriyet ilan edildi. İtalo Marconi, kornet (cornet) dondurma külahının patentini aldı. Bulgaristan, Osmanlı'dan bağımsızlığını ilan etti. Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası kuruldu. Dikili ve...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 4K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
4K
21 Eylül yılın 264. (artık yıllarda 265.) günü. Yıl sonuna kalan gün: 101 Olaylar Devrimci Fransa'da Yasama Meclisi krallığı kaldırdı. Babür İmparatorluğu yıkıldı. İlk kovboy filmi Kit Carson'un prömiyeri ABD'de yapıldı. Megiddo Savaşı sona erdi. Mustafa Kemal Paşa, "Halk, köylüler bana her...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 3K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
3K
20 Eylül yılın 263. (artık yıllarda 264.) günü. Yıl sonuna kalan gün: 102 Olaylar Hz. Muhammed ile Hz. Ebu Bekir, Medine'ye hicret etti. Selahaddin Eyyubi, Kudüs'ü kuşattı. Portekizli kâşif Ferdinand Magellan, 270 kişi ve 5 gemiyle İspanya'dan yola çıktı. Galileo Galilei, İspanyol engizisyon...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 4K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
4K
19 Eylül yılın 262. (artık yıllarda 263.) günü. Yıl sonuna kalan gün: 103 Olaylar Padişah III. Murat'ın görevlendirdiği Müneccimbaşı Takiyüddin Efendi'nin öncülüğünde kurulan İstanbul Rasathanesi, açıldı. Rasathane, devrin Şeyhülislamı tarafından 1580'de yıktırıldı. Araştırmacılar, rasathanenin...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 4K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
4K
18 Eylül yılın 261. (artık yıllarda 262.) günü. Yıl sonuna kalan gün: 104 Olaylar Osmanlı Devleti ile Avusturya Arşidüklüğü ile Belgrad Antlaşması'nı imzaladı. New York'ta Broadway 259 numaralı adreste sonraları adı Tiffany&Co olan Tiffany&Young isimli bir eşya dükkânı açıldı. Amerikalı...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 4K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
4K
Üst