Osmanlı İmparatorluğu-Devleti Kurumları (A'dan Z'ye)

Celik

Emekli Admin

Tıbhane-i Amire


Tıbhane-i Amire, Sultan II. Mahmut'un yenilikçi hareketleri sonucu, hekimbaşı Mustafa Behçet Efendi'nin de katkılarıyla kurulan Osmanlı'nın ilk modern tıp okuludur.

14 Mart 1827 Çarşamba günü Şehzadebaşı'ndaki Tulumbacıbaşı Konağı'nda kurulmuş ve 5 yıl sonra 1832'de kurulan Cerrâhhane-i mamûre ile birleştirilerek Tıbhane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire adını almıştır.
 
Tüm sayfalar yüklendi.
Üst