Ansiklopedi

Biyografiler

Konular
555
Mesajlar
631
Konular
555
Mesajlar
631

Ülkeler

Konular
209
Mesajlar
221
Konular
209
Mesajlar
221

Şehirler

Konular
81
Mesajlar
102
Konular
81
Mesajlar
102
 • Portal konusu
Cami'üt-Tevarihde bulunan Bağdat kuşatmasını gösteren bir minyatür Bağdat Kuşatması, Büyük Moğol Han'ı Mengü Han'ın emriyle Hülagû Han'ın komutası altında birleşen Moğol ordularının, Abbâsî Halifeliğinin başkenti Bağdat'ı almak için yaptıkları başarılı kuşatmadır. Bu kuşatma sonunda başkent...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 38,
Cevaplar
0
Görüntüleme
38
 • Portal konusu
SAVAŞ SUÇU NE DEMEKTİR? Almanya savaş suçu, Ekim 1939, Polonya, II. Dünya Savaşı Savaş suçu, askerî veya sivil, kişi veya kişilerin, savaş kanunları ihlâli için uluslararası ceza hukuku çerçevesinde cezalandırılabileceği suçtur. Bunlar özellikle, sivil halkın öldürülmesi, kötü muameleye tabi...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 51,
Cevaplar
0
Görüntüleme
51
 • Portal konusu
MİKEN UYGARLIĞI (M.Ö: 1600-1100) Miken UygarlığıMiken uygarlığı, MÖ yaklaşık 1600-1100 yılları arasında Antik Yunanistan'da Tunç Çağı'nın son evresinde yaşanan dönem. Saray devletleri, şehir örgütlenmesi, yazı sistemi ve sanat eserleriyle Yunanistan'daki ilk gelişmiş uygarlıktır. Dönem...
- Cevaplar: 5 Görüntüleme: 55,
Cevaplar
5
Görüntüleme
55
 • Portal konusu
Faymonville, Belçika'nın Liège eyaletinde bulunan bir köydür. Sakinleri komşu kasabalar ve köyler tarafından "Türkler" olarak adlandırılır. Köyde yaşayanların, 16. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'na karşı haçlı seferlerine katılmayı reddettiği ve dolayısıyla Türkler olarak adlandırıldığına...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 427,
Cevaplar
1
Görüntüleme
427
 • Portal konusu
Tropikal FırtınaAzorlar subtropikal fırtınası, 2005 Atlantik kasırga mevsiminde, adlandırılacak güce ulaşmış 19. fırtınadır. Ulusal Kasırga Merkezi tarafından subtropikal bir alçak basınç etkinliği olarak değerlendirilen fırtınaya, resmî bir ad konulmamıştır. 4 Ekim tarihinde Atlas Okyanusu'nun...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 74,
Cevaplar
0
Görüntüleme
74
 • Portal konusu
KÂHİNLİK KâhinlikKâhinlik (kehanet), çok eski uygarlıklardan beri var olan bir uzmanlık alanı olup, kısaca, meydana gelecek olayları birtakım yöntemlerle önceden bilmeye çalışma olarak tanımlanır. Eski uygarlıklar içinde kâhinlik çalışmalarına önem vermemiş bir uygarlık hemen hemen yok gibidir...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 139,
Cevaplar
0
Görüntüleme
139
 • Portal konusu
Misya, Antik Çağ'da Anadolu'nun kuzeybatısında yer alan ve günümüzde yaklaşık olarak Bandırma, Erdek, Balıkesir ilinin tümünü, Manisa, İzmir, Kütahya, Bursa, Çanakkale illerinin bir kısmını kapsayan bölge ve çevrenin adıdır. Herodot’tan 400 yıl sonra Amasya doğumlu coğrafyacı Strabon (M.Ö...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 169,
Cevaplar
0
Görüntüleme
169
Mu Kıtası Mu Kıtası, Büyük Okyanus'ta yer aldığı ve 14 bin yıl önce battığı iddia edilen efsanevi batık kıtadır. İlk olarak İngiliz Albay ve gezgin James Churchward'ın Tibet'te yaptığı araştırmalara dayanan ve bunlarla ilgili olarak yazdığı 4 adet kitabına konu edilmiştir. Churchward, Tibet...
- Cevaplar: 7 Görüntüleme: 10K,
Cevaplar
7
Görüntüleme
10K
 • Portal konusu
Lidya, Anadolu'da Tunç Çağı'nın sonlarından başlayarak MÖ 6. yüzyıla kadar hüküm süren Lidya medeniyetinin merkezini oluşturan tarihî bölgedir. Bu topraklarda yaşayanlara da Lidyalılar denilmiştir. Hint-Avrupa kökenli bir kavim olan ve doğudan Anadolu'ya gelen Lidyalılar önce Hititler'in daha...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 194,
Cevaplar
0
Görüntüleme
194
 • Portal konusu
MERMER MermerMermer, metomorfizma olayı sonucunda kalker ve dolomitik kalkerlerin yeniden kristalleşmesiyle meydana gelmiş bileşimdir. Mermerler, metamorfik hareketler ile zamanla oluşan kireç taşlarının ısı ve basınca maruz kalmasıyla oluşan sert cisimlerdir. Bileşimlerinin %90-98'i CaCO3'ten...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 191,
Cevaplar
0
Görüntüleme
191
YANARDAĞ NEDİR? Bir yanardağ (ya da volkan), magmanın (Dünya’nın iç tabakalarında bulunan, yüksek basınç ve yüksek sıcaklıkta ergimiş ya da erimiş kayalar), yeryuvarlağının yüzeyinden dışarı püskürerek çıktığı coğrafi yer şekilleridir. Güneş sisteminde bulunan kayalık gezegen ve aylarda...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 17K,
cansuuu
Cevaplar
1
Görüntüleme
17K
cansuuu
C
 • Portal konusu
Korint Kanalı, Yunanistan'ın kuzey kara topraklarını Mora Yarımadası'ndan (Peloponez) ayıran, uzunluğu yaklaşık 6,3 km olan yapay kanaldır. Kanal için Korint Kıstağı bölgesinin en ince yeri seçilmiştir. Yapımı 1881 ile 1893 yılları arasıdır. Uzunluğu yaklaşık 6,3 km´dir ve Korint Körfezi ile...
- Cevaplar: 8 Görüntüleme: 1K,
Cevaplar
8
Görüntüleme
1K
 • Portal konusu
Karya, Anadolu'nun güneybatısında günümüzde Aydın ve Muğla illerinin büyük bir bölümü ile Denizli ilinin batı uç kısmını kapsayan coğrafyanın eski çağlardaki ismidir. Bu bölge, genel olarak antik dönemde doğu ve güneydoğuda Frigya ve Likya, kuzeyde Lidya ve İyonya bölgeleri ile komşudur...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 171,
Cevaplar
0
Görüntüleme
171
 • Portal konusu
Likya veya Lisiya, Anadolu'nun Teke Yarımadası'nı kapsayan antik bir bölgedir. Likya, aynı zamanda bu bölgedeki antik kentlerin oluşturduğu bir federasyon ve daha sonra da Roma İmparatorluğu’nun bir eyaletidir. Likya "Işık Ülkesi" anlamına gelmektedir. Likya, Antalya'nın batısını, Muğla'nın...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 130,
Cevaplar
0
Görüntüleme
130
 • Portal konusu
Pisidya, Anadolu'nun güney kesiminde bulunan antik bir bölgedir. Kuzeyde ve batıda Frigya, güneybatıda Likya, güneyde Pamfilya, doğuda Likaonya ile çevrilidir. Bugünkü Isparta ilinin tümünü, Afyonkarahisar, Burdur, Antalya ve Konya illerininde bazı bölümlerini de içine alıyordu. Bölgenin büyük...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 155,
Cevaplar
0
Görüntüleme
155
 • Portal konusu
Likaonya, Orta Anadolu'da, bugünkü Konya ve Karaman illerinin büyük bölümünü kapsayan antik bir bölgedir. Doğuda Kapadokya, güneyde Kilikya, batıda Pamfilya ve Pisidya, kuzeyde de Frigya ve Galatya ile çevrilidir. Antik Çağ'da Anadolu'da önemli bir rol oynamayan Likaonyalılar dağlarda yaşayan...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 129,
Cevaplar
0
Görüntüleme
129
 • Portal konusu
Galatya (Galatiya, Galya) günümüz Türkiye'sinin Ankara ve Eskişehir illerini kapsayan, orta Anadolu tepeliklerinde bulunan antik bir bölgedir. Galatya, M.Ö. 279'da Balkanlara göçlerinin ardından, 3.yy.'da Trakya'dan buraya göç edip yerleşen Galya kabilelerinden ismini almıştır. Romalı tarih...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 129,
Cevaplar
0
Görüntüleme
129
Çatalhöyük Çatalhöyük, Günümüz Konya Şehri'nin 52 km. güneydoğusunda, Hasandağı'nın yaklaşık olarak 136 kilometre uzağında, Çumra İlçesi'nin 11 km. kuzeyinde, Konya Ovası'na hakim buğdaylık arazide bulunmaktadır. Orta Anadolu'da, günümüzden 9 bin yıl önce yerleşim yeri olmuş, çok geniş bir...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 10K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
10K
 • Portal konusu
Pontus veya Pontos (Yunanca: Deniz) kelimesi, etnik bir isim değil, coğrafi bir ifadedir. Pontus, eski çağlarda Karadeniz'in güneydoğu kısımlarına, bu arada Karadeniz'e de verilmiş coğrafi bir addır. Kelime en eski dönemlerde daha çok "Pont Euksinos" şeklinde kullanılmıştır. "Euksinos" sözü...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 180,
Cevaplar
0
Görüntüleme
180
 • Portal konusu
Periyodik tablonun en sağındaki 18. grup (8A) elementlerinin ilk altı periyodunda soy gazlar yer almaktadırSoy gaz veya asal gaz, standart şartlar altında her biri, diğer elementlere kıyasla daha düşük kimyasal reaktifliğe sahip, kokusuz, renksiz, tek atomlu gaz olan kimyasal element grubudur...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 163,
Cevaplar
0
Görüntüleme
163
Üst