Şehirler

Adana Plaka No01 BölgeAkdeniz Bölgesi Yüzölçümü13.844 km² Nüfus2.201.670 Nüfus Yoğunluğu159 kişi/km² Telefon kodu+322 Rakım23 m En yüksek nokta3.756 m En alçak nokta0 İlçe sayısı15 Mahalle sayısı831 Adana, Türkiye'nin en kalabalık altıncı şehridir. 2018 yılı verilerine göre, 2.220.125 nüfusa sahiptir. 4'ü anakent ilçesi (Seyhan, Yüreğir, Çukurova, Sarıçam) olmak üzere toplam 15 İlçesi ve belediyesi vardır. Bu ilçelerde 831 mahalle bulunmaktadır. Türkiye'deki altıncı büyük metropolitan alan olup ülkenin önde gelen bir ticaret ve kültür merkezidir. Maden zengini 4. bölge olan Adana; krom, demir, manganez, kurşun ve çinko yatakları açısından önem taşımaktadır. Adana'nın merkezi; Mersin, Adana, Osmaniye ve Hatay illerini kapsayan...
Adıyaman Plaka No02 BölgeGüney Doğu Anadolu Bölgesi Yüzölçümü17.337 km² Nüfus610.484 Nüfus Yoğunluğu83 kişi/km² Telefon kodu+416 Rakım669 m İlçe9 Belediye23 Mahalle174 Köy452 Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin Orta Fırat bölümünde yer alan Adıyaman, kuzeyinde Malatya, batısında Kahramanmaraş, güneybatısında Gaziantep, güneydoğusunda Şanlıurfa ve doğusunda Diyarbakır ile komşudur. Etimoloji Yerleşimin eski adı Hısnımansûr (Mansur'un kalesi) olup, Cumhuriyet döneminde bugünkü adını almıştır. Adının 7. yüzyılda buraya gelen Emevî kumandanlarından Mansûr bin Ca'vene’den geldiği düşünülmektedir. Başka bir rivayete göre bu isim Abbâsî Halifesi Mansur’un adından gelmektedir . Adıyaman Tarihi Uzun yıllar boyunca Hısnımansûr adıyla...
Afyonkarahisar Plaka No03 BölgeEge Bölgesi Yüzölçümü14.016 km² Nüfus714.523 Nüfus Yoğunluğu51 kişi/km² Telefon kodu+272 Rakım1.012 m İlçe18 Belediye59 Mahalle442 Köy422 Afyonkarahisar, Türkiye'nin Ege Bölgesi'nde İç Batı Anadolu Bölümü'nde yer alan bir ildir. 1 Şubat 2019 TÜİK verilerine göre merkez ilçeyle beraber 18 İlçe, 59 belediye, bu belediyelerde 442 mahalle ve ayrıca 422 köy vardır. Afyonkarahisar, Kurtuluş savaşında çok önemli savaşlara sahiplik yapmıştır (Kocatepe, Dumlupınar), Yunanlar burada hüsrana uğratılıp İzmir'e kadar püskürtülüp denize dökülmüştür. Günümüzde utku anıtı ve anıt parkta bunu simgelemektedir. Coğrafya Türkiye'nin 81 ilinden biri olan Afyonkarahisar ili, Anadolu yarımadasının batıya yakın ortasında ve...
Ağrı Plaka No04 BölgeDoğu Anadolu Bölgesi Yüzölçümü11.099 km² Nüfus542.255 Nüfus Yoğunluğu49 kişi/km² Telefon kodu+472 Rakım1630 m İlçe8 Belediye12 Mahalle97 Köy562 Ağrı, Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan bir ildir. Adını kısmen sınırları içerisinde bulunan Ağrı Dağı'ndan almıştır. 1834 yılında bucak, 1869 yılında ilçe olan Ağrı, 1927 yılında il olmuştur. İlin doğusunda İran, kuzeyinde Kars, kuzeybatısında Erzurum, güneybatısında Muş ve Bitlis, güneyinde Van ve kuzeydoğusunda Iğdır bulunmaktadır. İl Nüfusu: 542.255'dir. Bu nüfusun %58,3'ü şehirlerde yaşamaktadır. İlin yüzölçümü 11.099 km²'dir. İl merkezi Ağrı'nın denizden yüksekliği: 1630 m.'dir. İlin rakımı en yüksek ilçesi Diyadin'dir (1933 m). 2017 yılında TÜİK...
Aksaray Plaka No68 Bölgeİç Anadolu Bölgesi Yüzölçümü7.659 km² Nüfus416.367 Nüfus Yoğunluğu54 kişi/km² Telefon kodu+382 Rakım1.228 m İlçe8 Belediye22 Mahalle157 Köy175 Aksaray, Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi’nde ve Kapadokya'da yer alan, merkezi Aksaray kenti olan idari birimdir. 15.06.1989 gün ve 3578 sayılı kanun ile Niğde den ayrılarak il statüsü kazanmıştır. Niğde'nin kuzeybatısında, Konya'nın doğusunda, Ankara'nın güneydoğusunda yer almaktadır. Aksaray ili nüfusu 416.367'dir. Bu nüfusun %80,6'sı şehirlerde yaşamaktadır (2019 sonu). İlin yüzölçümü 7.659 km²'dir. İlde km²'ye 54 kişi düşmektedir. (Bu sayı merkez ilçede 85’dir.) 4 Şubat 2020 TÜİK verilerine göre merkez ilçeyle beraber 8 İlçe, 22 belediye, bu belediyelerde 157...
Amasya Plaka No05 BölgeKaradeniz Bölgesi Yüzölçümü5.628 km² Nüfus326.351 Nüfus Yoğunluğu58 kişi/km² Telefon kodu+358 Rakım400 m En yüksek nokta1150 m En alçak nokta400 İlçe sayısı7 Mahalle sayısı831 Amasya, Karadeniz Bölgesi'nde Amasya ilinin merkezi olan kenttir. 2014 yılı itibarıyla toplam 321.913 nüfusa sahiptir. Merkez ilçe ise 135.950 nüfusa sahiptir. Orta Karadeniz Bölümü'nde yer alır. Anadolu'nun eski yerleşim alanlarından biridir. Hititlerden başlayarak çeşitli uygarlıkların merkezi olmuştur. Kentin bilinen en eski adı, söylendiği biçimi ile günümüze kadar hiçbir değişikliğe uğramadan gelen Amasya’dır. Eski kayıtlarda ve buluntularda Amesseia - Amacia - Amaccia ismi okunmaktadır. Amasya isminin açık bir şekilde okunduğu...
Ankara Plaka No06 Bölgeİç Anadolu Bölgesi Yüzölçümü25.632 km² Nüfus5.346.518 Nüfus Yoğunluğu209 kişi/km² Telefon kodu+312 Rakım905 m İlçe sayısı25 Mahalle sayısı831 Ankara, Türkiye'nin başkenti ve en kalabalık ikinci ili. Nüfusu 2018 itibarıyla 5.503.985 kişidir. Bu nüfus; 25 ilçe ve bu ilçelere bağlı 1425 mahallede yaşamaktadır. İl genelinde nüfus yoğunluğu 215'tir. Coğrafi olarak Türkiye'nin merkezine yakın bir konumda bulunur ve Batı Karadeniz Bölgesi'nde kalan kuzey kesimleri hariç, büyük bölümü İç Anadolu Bölgesi'nde yer alır. Yüzölçümü olarak ülkenin üçüncü büyük ilidir. Etrafı Bolu, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Konya ve Eskişehir illeri ile çevrilidir. Ankara'nın başkent ilan edilmesinin ardından (13 Ekim 1923)...
Antalya Plaka No07 BölgeAkdeniz Bölgesi Yüzölçümü20.177 km² Nüfus2.328.555 Nüfus Yoğunluğu115 kişi/km² Telefon kodu+242 Rakım62 m İlçe19 Mahalle910 Antalya, Türkiye'nin en kalabalık beşinci, yüzölçümü bakımından altıncı büyük ilidir. Akdeniz Bölgesi'nin batısında yer alır ve Antalya Körfezi'yle Batı Torosların arasında kurulmuştur. Güneyinde Akdeniz, batısında Muğla, kuzeyinde Burdur ve Isparta, kuzeydoğusunda Konya, doğusunda ise Karaman ve Mersin illeri vardır. Antalya şehri, 1980 yılından sonra uygun iklim koşulları ve turizm etkinlikleri nedeniyle hızla gelişmiş ve buna paralel olarak il de günümüzde Türkiye'nin en kalabalık beşinci ili olmuştur. Antalya'da ekonomik hayat büyük oranda ticaret, tarım ve turizme dayalıdır. Antalya...
Ardahan Plaka No75 BölgeDoğu Anadolu Bölgesi Yüzölçümü4,934 km² Nüfus98.335 Nüfus Yoğunluğu20 kişi/km² Telefon kodu+478 Rakım1799 m İlçe6 Ardahan, Türkiye'nin kuzeydoğu köşesinde Doğu Anadolu Bölgesi'nde ve kısmen Doğu Karadeniz'de bulunan, Gürcistan sınırında kurulmuş olan bir il. Batısında Artvin, güneybatısında Erzurum, güneyinde Kars illeri ve doğuda Gürcistan ile sınır teşkil etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin Kafkaslar'a açılan kapısıdır. 1924 yılında il olmuştur. 1926 yılında Kars iline bağlı bir ilçe olmuştur. 1992 yılında Kars ilinden ayrılarak tekrar il olmuştur. Ardahan, ilin coğrafi yapısı ve tarihi geçmişinden kaynaklanan kendine özgü doğal ve tarihi değerlere sahiptir. Ardahan, Doğu Anadolu Bölgesi'ne has doğal...
Artvin Plaka No08 BölgeKaradeniz Bölgesi Yüzölçümü7.393 km² Nüfus168.068 Nüfus Yoğunluğu23 kişi/km² Telefon kodu+466 Rakım530 m İlçe9 Belediye9 Mahalle38 Köy320 Artvin, Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nin Doğu Karadeniz Bölümü'nde yer alan, Karadeniz'e kıyısı bulunan bir ildir. İl, Türkiye'nin Gürcistan'la olan sınırında yer alan kuzeydoğu köşesidir. Karadeniz Bölgesi’nin doğu Karadeniz Bölümü’nde bulunan Artvin, zorlu ve engebeli coğrafyaya sahip olmasına rağmen doğal güzellikleri, kültürel zenginlikleri ve tarihi yapısıyla öne çıkan bir şehirdir. Artvin ilinin kuzeyde Karadeniz’e sınırı bulunurken doğu ve güneydoğusunda Ardahan, güneyinde Erzurum, batısında ise Rize bulunurken, şehrin kuzeybatı sınırları Gürcistan ile çevrilidir...
Aydın Plaka No09 BölgeEge Bölgesi Yüzölçümü8.116 km² Nüfus1.097.746 Nüfus Yoğunluğu132 kişi/km² Telefon kodu+256 Rakım92 m İlçe17 Belediye18 Mahalle671 Aydın, Ege Bölgesi'nde yer alan, turizm ve tarım açısından en gelişmiş illerdendir. Ege Denizi'ne kıyısı vardır. Didim ve Kuşadası Türkiye'nin iki önemli turizm merkeziyle turizm potansiyeli yüksek bir ildir. Plaka kodu 09'dur. Aydın, Türkiye'nin ilk demiryolu kurulan şehridir. Aydın'da çok sayıda tarihî eser bulunur. Türkiye'nin en uzun üçüncü tüneli, Türkiye Otoyolları üzerindeki en uzun ikinci tüneli burada bulunmaktadır. Nüfus bakımından Türkiye'nin 20., Ege Bölgesi'nin 3. büyük ilidir (En büyük İzmir, 2. büyük Manisa). Şubat 2019 TÜİK verilerine göre 17 ilçe, 18 belediye, bu...
Balıkesir Plaka No10 BölgeMarmara Bölgesi Yüzölçümü14.583 km² Nüfus1.196.176 Nüfus Yoğunluğu82 kişi/km² Telefon kodu+266 Rakım145 m İlçe sayısı20 Mahalle sayısı1129 Balıkesir, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık on yedinci şehri. Marmara Bölgesi'nin Güney Marmara Bölümü'nde, topraklarının bir kısmı ise Ege Bölgesi'nde yer alan ilin hem Marmara hem de Ege Denizi'ne kıyısı bulunur. Türkiye genelinde ise iki deniz ile komşu olan sadece 6 il vardır. İl, Kuzeybatı Anadolu'da bulunmaktadır. Doğusunda Bursa ve Kütahya illeri, güneyinde Manisa ve İzmir illeri ve batısında Çanakkale ili vardır. Ayvalık ilçesinden de Yunanistan'ın Midilli Adası'na komşudur. İl nüfusu 2016 itibarıyla 1.196.176'dır. İlin yüzölçümü 14.583 m²'dir. İlde km²'ye 82...
Bartın Plaka No74 BölgeKaradeniz Bölgesi Yüzölçümü2.330 km² Nüfus192.389 Nüfus Yoğunluğu83 kişi/km² Telefon kodu+378 Rakım12 m Belediye8 Mahalle47 Köy265 İlçe4 İlçeler Bartın | Amasra | Kurucaşile | Ulus Bartın, Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde Batı Karadeniz Bölümünde küçük bir ildir. 1991 yılında Zonguldak ilinden ayrılarak Türkiye'nin 74. ili olmuştur. Doğusunda Kastamonu, güneyinde Karabük, batısında Zonguldak illeri, kuzeyinde Karadeniz bulunur. Orman bakımından zengin olan ilin büyük bir kısmı Küre Dağları Millî Parkı sınırları içerisinde yer almaktadır. Bartın Çayı Türkiye'de üzerinde taşımacılık yapılan tek akarsudur. İl Nüfusu: 198.999'dur. Bu nüfusun %51'i şehirlerde yaşamaktadır (2018). İlin yüzölçümü 2.330 m²'dir. İlde...
Batman Plaka No72 BölgeGüneydogu Anadolu Bölgesi Yüzölçümü4.477 km² Nüfus608.659 Nüfus Yoğunluğu136 kişi/km² Telefon kodu+488 Rakım570 m İlçe6 Belediye11 Mahalle136 Köy283 Batman, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan bir ildir. Dicle'nin aktığı topraklarda zengin tarihi geçmişi koruyan Batman ve antik kenti Hasankeyf; üç bini aşkın mağarası, orta çağdan kalma tarihi köprüsü, eski çarşısı, camii minareleri ve tarihsel anıtlarıyla bir doğa harikasıdır. Dünyaca ünlü sanat tarihçi Tahsin Acet Batmanlıdır. 1990 yılına kadar çok hızlı bir gelişme yaşayan Batman, 16 Mayıs 1990 tarih ve 3647 sayılı kanunla Beşiri Kozluk ve Sason ilçeleri Siirt'ten, Hasankeyf ve Gerçüş ilçeleri Mardin'den alınıp Merkeze bağlanarak Türkiye'nin 72. ili olma...
Bayburt Plaka No69 BölgeKaradeniz Bölgesi Yüzölçümü3.746 km² Nüfus84.843 Nüfus Yoğunluğu23 kişi/km² Telefon kodu+458 Rakım1.555 m İlçe3 Belediye5 Mahalle28 Köy170 Bayburt, Karadeniz Bölgesinde bulunan bir ildir. Yüzölçümü ve nüfusu itibarıyla Türkiye'nin en küçük illerinden biridir. Doğu Karadeniz sıradağlarının hemen güneyindeki Çoruh vadisinde yer alır. Kuzeyde Trabzon ve Rize ile doğuda Erzurum güneyde Erzincan ve batıda Gümüşhane illeri ile komşudur. Yerli halkın önemli bir bölümünü Türkmen/Çepniler oluşturur. Bayburt ili nüfusu 84.843'dür. Bu nüfusun %67,89'u şehirlerde yaşamaktadır (2019 sonu). İlin yüzölçümü 3.746 km2'dir. İlde km2'ye 23 kişi düşmektedir. (Bu sayı merkez ilçede 25’dir.) 4 Şubat 2020 TÜİK verilerine göre...
Bilecik Plaka No11 BölgeMarmara Bölgesi Yüzölçümü4.179 km² Nüfus218.297 Nüfus Yoğunluğu52 kişi/km² Telefon kodu+228 Rakım513 m İlçe sayısı8 Bilecik, eski adıyla "Ertuğrul", Türkiye'nin Marmara Bölgesi'nin Güney Marmara Bölümü'nde yer alan bir ildir. İl Nüfusu: 218.297'dir. Bu nüfusun %82,6'sı şehirlerde yaşamaktadır (2016). İlin yüzölçümü 4.179 m²'dir. İlde km²'ye 52 kişi düşmektedir. (Bu sayı merkez ilçede 98'dir.) İl merkezinin denizden yüksekliği: 513 m.'dir. Tarihçe Günümüz yerleşimiyle ilgili bilgiler sınırlıdır. Şehrin 4 km güneybatısında yerleşimin M.Ö 3000'lere kadar uzadığı düşünülen Agrilion antik kenti bulunmaktadır. Günümüz yerleşimin Hamsu ve Debağhane dereleri arasındaki kayalık çıkıntıda Bizans döneminde Belekoma...
Bingöl Plaka No12 BölgeDoğu Anadolu Bölgesi Yüzölçümü8.004 km² Nüfus269.560 Nüfus Yoğunluğu34 kişi/km² Telefon kodu+426 Rakım1159 m En alçak nokta400 İlçe8 Belediye11 Mahalle68 Köy320 Bingöl, Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan bir ildir. İl Nüfusu 269.560'dür. Bu nüfusun %65,4'ü şehirlerde yaşamaktadır (2016). İlin yüzölçümü 8.004 m²'dir. İlde km²'ye 34 kişi düşmektedir. (Bu sayı merkez ilçede 84'dür.) İlde yıllık nüfus artış oranı % 0,89 olmuştur. İl merkezinin denizden yüksekliği: 1159 m.'dir. 2016 yılında TÜİK verilerine göre merkez ilçeyle beraber 8 İlçe, 11 belediye, bu belediyelerde 68 mahalle ve ayrıca 320 köyü vardır. Etimoloji Bingöl ismi Erzurum - Muş sınırında Varto ilçesinde yer alan Bingöl Dağı'ndan gelmektedir. 1944'e...
Bitlis Plaka No13 BölgeDoğu Anadolu Bölgesi Yüzölçümü8.294 km² Nüfus349.396 Nüfus Yoğunluğu42 kişi/km² Telefon kodu+434 Rakım1637 m İlçe7 Belediye13 Mahalle123 Köy348 Bitlis, Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan Türkiye'nin 81 ilinden birisidir. Bitlis'i, güneyden Siirt, batıdan Muş, kuzeyden Ağrı illeri ve doğudan Van Gölü çevreler. Bitlis, Kaleleri ve İslam eserleriyle önemli bir ildir. Nüfusu: 349.396'dür. Bu nüfusun %65,1'i şehirlerde yaşamaktadır (2018 sonu). İlin yüzölçümü 8.294 km²'dir. İlde km²'ye 42 kişi düşmektedir. İlde yıllık nüfus artış oranı % 2,32 olmuştur. Şubat 2019 TÜİK verilerine göre merkez ilçeyle beraber 7 İlçe, 13 belediye, bu belediyelerde 123 mahalle ve ayrıca 348 köyü vardır. Bitlis İsmi Bitlis ismi...
Bolu Plaka No14 BölgeKaradeniz Bölgesi Yüzölçümü8.313 km² Nüfus311.810 Nüfus Yoğunluğu38 kişi/km² Telefon kodu+374 Rakım741 m İlçe9 Belediye12 Mahalle93 Köy487 Bolu, Karadeniz Bölgesi'nin Batı Karadeniz Bölümü'nde yer alır. İl Nüfusu 311.810'dur. Bu nüfusun %72,7'si şehirlerde yaşamaktadır (2018 sonu). İlin yüzölçümü 8.313 km²'dir. İlde km²'ye 38 kişi düşmektedir. (Bu sayı Merkezde 127’dür.) İlde yıllık nüfus artış oranı % 2,85 olmuştur. İl merkezinin denizden yüksekliği: 741 m.'dir. Şubat 2019 TÜİK verilerine göre 9 İlçe, 12 belediye, bu belediyelerde 93 mahalle, ayrıca 487 köy bulunmaktadır. Coğrafya Türkiye yüzölçümünün %1,015'lik bölümünü kaplayan Bolu İli, 8,276 km² (827,600 ha) yüzölçümü ile Karadeniz Bölgesi’nin Batı...
Burdur Plaka No15 BölgeAkdeniz Bölgesi Yüzölçümü7.175 km² Nüfus269.926 Nüfus Yoğunluğu38 kişi/km² Telefon kodu+248 Rakım963 m İlçe11 Belediye15 Mahalle127 Köy192 Burdur, Akdeniz Bölgesi'nde bulunan bir ildir. Coğrafi konumu, doğal güzellikleri, kültürel değerleri, antik kentleri ve Türk-İslam kültürünü yansıtan eserleriyle, ülkemizin önemli bir kültür ve turizm şehridir. Teke Yöresi’nin kültür başkenti olarak anılan Burdur İli, Akdeniz kıyı kesimi ile Anadolu’nun iç kesimlerini birbirine bağlayan geçitlerin kavşak noktası üzerindedir. Batı Akdeniz, Ege ve Orta Anadolu bölgeleri arasında iklim ve jeolojik yapı bakımından bir geçit alanı olan Burdur İli, çok çeşitli tarihi, doğal ve kültürel değerleri bünyesinde barındıran, potansiyele...
Geri